آقای دکتر مجید قنبری

Dr. Majid Ghanbari

فوق دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی

Researcher ID: (298414)

18
13
12
4
2
6
2
1

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  "Is time important in response of morpho-physiological parameters in Withania coagulans L. landraces to water deficit stress?", Elsevier BV, (2019), Vol 128, No : 18-28

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب مالچ (مرکز تحقیقات سازمان اتکا) - 1397 - فارسی
 • کتاب کنترل علف های هرز (مرکز تحقیقات سازمان اتکا) - 1396 - فارسی
 • کتاب قارچ شاه صدف (مرکز تحقیقات سازمان اتکا) - 1396 - فارسی
 • کتاب راهکارهای افزایش صادرات گیاهان دارویی ایران (مرکز تحقیقات سازمان اتکا) - 1396 - فارسی
 • کتاب گیاهان دارویی )بررسی گیاهان دارویی ایران و جهان( (مرکز تحقیقات سازمان اتکا) - 1395 - فارسی
 • طرح پژوهشی ارزیابی شاخص های رشدی چندین رقم کلزا و تعیین رقم مطلوب زراعی در اراضی کشاورزی ورامین (سازمان اتکا) - 1394 - فارسی
 • طرح پژوهشی بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کود پتاس در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین ) Zea Mays L. cv. Basin ( در مزارع ورامین (سازمان اتکا) - 1394 - فارسی
 • طرح پژوهشی تألیف کتاب مالچ (سازمان اتکا) - 1394 - فارسی
 • طرح پژوهشی ترجمه، اصلاح و ویرایش گیاهان دارویی (سازمان اتکا) - 1394 - فارسی
 • طرح پژوهشی برگزاری کلاسهای آموزشی طرح آزمایشات، SAS و SPSS در سازمان اتکا (سازمان اتکا) - 1394 - فارسی
 • طرح پژوهشی بررسی تأثیر تنش شوری بر جوانه زدن و مؤلفههای جوانه زدن بذور لوبیا (دانشگاه گیلان) - 1391 - فارسی
 • طرح پژوهشی ارزیابی تأثیر غلظتهای مختلف آب دریای خزر بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هاشمی (دانشگاه گیلان) - 1391 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در کارشناس امور زراعی و باغی شرکت فانوس سبز گیلان (1385-1401)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس عملیات زراعی شرکت شالیزار سبز پاشاکی (1388-1394)

جوایز و افتخارات

 • کسب جایزه نخبه وظیفه کشوری از بنیاد ملی نخبگان (1397)
 • دانشجوی ممتاز دوره دکترای تخصصی دانشگاه تربیت مدرس (1394)
 • رتبه 5 کل کشور در آزمون دکترای تخصصی (1393)
 • کسب سهمیه استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان (1389)
 • دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی دانشگاه گیلان (1389)
 • احراز سهمیه المپیاد علمی دانشجویی زراعت- قطب 2 کشور (1389)