آقای دکتر محمدرضا زرگران خوزانی

Dr. Mohammad Reza Zargaran Khouzani

دانشجوی دکتری اگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

Researcher ID: (37197)

30
10
4
3
2
14
39
3
5

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Zargaran Khouzani M.R, Saki Nejad T. 2015. Evaluating the effect of bio fertilizers and nitrogen fertilizer on rate of biological nitrogen fixation (BNF) and nodulation of cowpea varieties in Ahwaz, Iran. Advances in Environmental Biology, p. 407+. Academic OneFile, Accessed 9 Mar. 2019.
 •  "Investigating the Impact of Planting Delay on the Performance of Cluster Traits and the Prevalence of Wheat Yellow Rust in the Climatic Conditions of Northern Khuzestan Province (Iran)", Sciencedomain International, (2022), Vol , No : 1-6
 •  "Evaluation of Agricultural Waste Management Mechanism in Iran", Tecno Scientifica Publishing, (2022), Vol 2, No 2: 113-124
 •  Zargaran Khouzani , M.R, & Mohammad Amin Daei Naseri , S. . Carbon Quantum dot Synthesis from Indigo Plant (Indigofera tinctoria L.). Asian Journal of Research in Botany.(2022), 8(3), 31–36. Retrieved from https://journalajrib.com/index.php/AJRIB/article/view/162
 •  Zargaran Khouzani MR and Dehghani Ghahfaroukhi Z. Investigating Effective Methods and Factors in the Production of Compressed Charcoal from Agricultural Waste. J Waste Manage Xenobio 2023, 6(2): 000185. Retrieved from https://medwinpublishers.com/OAJWX/investigating-effective-methods-and-factors-in-the-production-of-compressed-charcoal-from-agricul

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب ژرف نگری در بوم شناسی کشاورزی (مرزدانش -تهران) - 1400 - فارسی
 • کتاب فونیو غله آفریقایی (مرزدانش -تهران) - 1399 - فارسی
 • کتاب پالایش گیاهی (مرزدانش -تهران) - 1398 - فارسی
 • کتاب همزیستی مسالمت آمیز (مرزدانش -تهران) - 1398 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیریت هنرستان کاردانش خوارزمی (1402-تاکنون)
 • سابقه تدریس در هنرآموز زراعی باغی (1398-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • رتبه نخست نمایشنامه نویسی جشنواره ملی صحیفه سجادیه دانشگاهیان کشور (1402)
 • رتبه نخست جشنواره جهادگران عرصه علم و فناوری (1402)
 • برگزیده به عنوان پژوهشگر نخبه جوان بسیجی گروه کشاورزی استان خوزستان (1402)
 • برگزیده جشنواره کشوری پژوهشی شهید فخری زاده (1402)
 • رتبه نخست آموزشی در مقطع دکتری گروه تولید و ژنتیک گیاهی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (1401)
 • رتبه نخست فرهنگی - اجتماعی (سردبیر و مدیر مسئول فصلنامه علمی تخصصی نیل) در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (1401)
 • پژوهشگر برتر مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 3 کلانشهر اهواز (1401)
 • پژوهشگر برتر اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان (1401)
 • معلم پژوهشگر برتر استان (1401)
 • برگزیده رویداد ملی تا ثریا (1401)
 • پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (1400)
 • پژوهشگر برتر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شوشتر (1400)
 • پژوهشگر برتر جشنواره بسیج علمی (1399)
 • رتبه سوم گزارش نویسی در جشنواره رسانه‌ای قلم مقدس (1399)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • پیشگیری و کنترل بیماری لوک آمریکایی در زنبورستان - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان (1401)
 • آشنایی با بیماری اکتیمای واگیر - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان (1401)
 • مدیریت مزارع کلزا - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان (1401)
 • نشا کاری در گلخانه - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (1401)
 • جایگاه بیمه در فرآیند مدیریت ریسک بخش کشاورزی - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان (1401)
 • کاشت و پرورش موز در گلخانه در استان اصفهان - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (1401)
 • کاشت و پرورش پاپایا در گلخانه در استان اصفهان - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (1401)
 • اصول طراحی فضای سبز - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهر اروند (1401)
 • مدیریت دفاعی بیماری سرکوسپورا در کشت پاییزه خوزستان - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان (1401)
 • کاشت ، داشت و برداشت گیاه کاکتوس اپونتیا - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس (1401)
 • اختلاط علف کش ها - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان (1401)
 • دیپلماسی منطقه، مدیریت تغییرات اقلیم آب و ممقابله با پدیده گرد و غبار - دانشگاه رازی کرمانشاه (1401)
 • تنوع زیستی و گونه های گیاهی و جانوری در خطر انقراض - دانشگاه رازی کرمانشاه (1401)
 • تالاب و حقابه ها - دانشگاه رازی کرمانشاه (1401)
 • محیط زیست، صنعتريال پسماند و توسعه پایدار دانش بنیان - دانشگاه رازی کرمانشاه (1401)
 • محیط زیست، مسئولیت اجتماعی ، فرهنگ و رسانه - دانشگاه رازی کرمانشاه (1401)
 • طراحی پوستر با پاورپوینت - اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان (1401)
 • اصول و مبانی تولید کودهای کمپوست - انجمن علمی محیط زیست دانشگاه تهران (1401)
 • اصول کوددهی محصولات گلخانه ای - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (1400)
 • مدیریت غیرشیمیایی نماتدهای ریشه گرهی و سیستی در محصولات کشاورزی - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (1400)
 • آشنایی با مزایا و اهمیت اقتصادی کشت دانه روغنی کاملینا - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه (1399)
 • نظام جامع مدیریت قراردادها - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (1399)
 • ثبت عملیات فروش آفت کش های نباتی در سامانه سانکا - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس (1399)
 • بررسی آنتاگونیسم عناصر ریز مغذی و آشنایی حرفه ای با کلات ها، فسفیت ها و فسفات ها - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (1399)
 • حفظ کاربری اراضی کشاورزی - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (1399)
 • کاربرد آب های نامتعارف در کشاورزی - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (1399)
 • آشنایی حرفه‌ای با فسفیت‌ها و فسفات‌ها و نحوه‌ی استفاده‌ از آنها در گلخانه‌ها - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (1399)
 • بهره برداری از سیستم های آبیاری کم فشار - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (1399)
 • کاربرد لوله و اتصالات پی وی سی در طرح های آبیاری تحت فشار - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (1399)
 • آبیاری در گلخانه - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (1399)
 • استانداردهای عملیات خوب کشاورزی اهرمی کلیدی در مهندسی سازی فرآیند تولیدات کشاورزی - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه (1399)
 • ضرورت رعایت اصول کشاورزی حفاظتی در اراضی دیم - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه (1399)
 • طراحی مدل کسب و کار - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان (1399)
 • معرفی آفتکش های جدید کشاورزی - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (1399)
 • اصول و مبانی مقدماتی (GPS) و کاربردهای آن - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران (1399)
 • اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (1399)
 • تنظیم وکالیبراسیون انواع سمپاشها - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (1399)
 • مدیریت علفهای هرز مزارع گندم - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (1399)
 • اصول تهیه طرحهای توجیهی - اقتصادی در کشاورزی - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان (1397)