خانم دکتر رقیه صلحی خواجه مرجان

Dr. Roghayeh Solhi-khajehmarjan

کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی (AREEO)

Researcher ID: (376108)

4
2
3
3
1
1

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  Roghayeh Solhi-Khajehmarjan, Kazem Ghassemi-Golezani, FOLIAR SPRAY OF SALICYLIC ACID IMPROVED YIELD PARAMETERS AND ESSENTIAL OIL PRODUCTION OF DILL UNDER WATER DEFICIT. Agriculture & Forestry, Vol. 69 Issue 4: 253-263, 2023, Podgorica

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • رتبه 17 کنکور سراسری دکتری (1399)
  • رتبه یک کنکور سراسری کارشناسی ارشد (1397)
  • عضو استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز