ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای عطااله سیادت

Ataolah Siadat

استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179752)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی عطااله سیادت در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی عطااله سیادت در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
مدیر مسئول

مقالات عطااله سیادت در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کم آبیاری بر راندمان مصرف آب و عملکرد ذرت دانه ای هیبرید 704 در مقادیر متفاوت تراکم بوته در شرایط آب و هوایی خوزستاندومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
2دریافت فایل PDF مقالهدورهی بحرانی کنترل علف های هرز کلزا (Brassica napus) در شرایط آب و هوایی اهوازاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر سیستم های کودی بر انتقال مجدد و عملکرد دانه در ژنوتیپ های مختلف گندماولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
4دریافت فایل PDF مقالهاثرمدیریت بهینه عمق آب پای بوته بر صفات فیزیولوژیک ارقام برنج در منطقه اهوازاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مدیریت بهینه سیستم های کودی شیمیایی، ارگانیک و بیولوژیک بر صفات آگرواکولوژیک ارقام گندم نان ودوروم در منطقه اهوازاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم های مختلف خردل وحشی بر عملکرد و تولید ماده خشک خردل وحشی در کشت گندمپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد شش هیبرید جدید در خوزستانهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
8دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مدیریت بقایای کشت گندم و استفاده از ماش به عنوان کود سبز در زراعت ذرت دانه ای (B.C.666)همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر تیمارهای هورمونی و پرایمینگ بر کاهش فرسودگی بذر ذرت در استان خوزستاندومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی ومقایسه عملکردواجزاء عملکرد هیبریدهای خارجی ذرت تحت شرایط آبیاری عادی و تنش خشکی درشرایط استان خوزستاناولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی برخصوصیات رشدی و عملکرد کمی هیبریدهای ذرت دانه ایاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
12دریافت فایل PDF مقالهاثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلیاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر افزایش تراکم گیاهی و نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای بعدازجو درکشت دومیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
14دریافت فایل PDF مقالهاثرفواصل مختلف آبیاری و تراکم گیاهی برعملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان آجیلی دراصفهانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم کاشت برروی عملکرد و برخی ویژگیهای کمی سورگوم علوفه ای واریته اسپیدفید دردوچینیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
16دریافت فایل PDF مقالهاثرات مقادیر مختلف پلیمرسوپرجاذب برعملکردگندم تحت شرایط تنش خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش گرمای پایان دوره و سیستم های کودی شیمیایی ارگانیک و بیولوژیک برعملکردواجزای عملکردگندم نان درمنطقه اهوازدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتراکم و سطوح مختلف کودنیتروژن برعملکرددانه ذرت هیبرید کارون درشرایط آب و هوایی خوزستاندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیرفواصل بین ردیف و تراکم کاشت برعملکردواجزاء عملکرددانه و درصد روغن گلرنگ لاین اصفهان -14دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی اجزاعملکردکمی گندم تحت آزمون فرسودگی تسریع شده accelerate aging test درشرایط مزرعهکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر فرسودگی بذر بر روند جوانه زنی، سبز شدن و استقرار گیاهچه جو بدون پوشینه در شرایط آزمایشگاهاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش واریته های مختلف نیشکر به سیستم های خاکورزی مرسوم و کم خاکورزی در کشت و صنعت نیشکر هفت تپهاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
23دریافت فایل PDF مقالهو رازیانه (hordeum vulgar) ارزیابی عملکرد علوفه خشک در کشت مخلوط علوفه ای جو در سطوح مختلف کود نیتروژن (foeniculumvulgare)دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های سودمندی در کشت مخلوط تأخیری علوفه ای جو (hordeum vulgar) ورازیانه (foeniculum vulgare) در سطوح مختلف کود نیتروژندومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف تراکم خاک و کود فسفره بر غلظت نیتروژن،پتاسیم، سدیم، آهن، روی و مس در گیاه ذرت رقم S.C.704 در منطقه شوش دانیالنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
26دریافت فایل PDF مقالهاثرات سطوح و روش های مختلف مصرف کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی ذرت هیبرید S.C704 در شرایط محیطی خوزستاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط منبع‐ مخزن فیزیولوژیک ذرت هیبرید S. C 704 در شرایط محیطی خوزستاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
28دریافت فایل PDF مقالهتشدید محدودیت منبع ارقام گندم و جو در شرایط تنش گرمای پس از گرده افشانینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات عملکرد و اجزاء عملکرد دانه ارقام گندم و جو در شرایط تنش گرمای انتهای فصلنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
30دریافت فایل PDF مقالهکنترل تلفیقی (مکانیکی و شیمیایی) علف های هرز کلزا (Brassica napus L. ) در شرایط محیطی خوزستاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش خشکی بر روند رشد و راندمان مصرف آب هیبریدهای تجاری ذرت در شرایط شمال خوزستاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ارتفاع آب کرت بر دمای آب و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی ارقام برنج (Oryza sativa L.) در منطقه اهوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
33دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف فشردگی خاک و کود فسفر بر شاخص های ذرت رقم S.C.704 در منطقه شوش دانیالدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
34دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تراکم سیر (Allium sativum L.) در کشت مخلوط با گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیرسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ های کاشت زمستانه و تابستانه بر خصوصیات مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستاناولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
36دریافت فایل PDF مقالهروند تغییرات کلروفیل برگ، شاخص سبزینگی و کارتنوئید برگ کنجد تحت تاثیر ورمیکمپوست و زئولیتاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در کشت بهارهاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
38دریافت فایل PDF مقالهبهبود میزان اسانس آنیسون (.Pimpinella anisum L) با کاربرد سوپر جاذب در رژیم های متفاوت آبیاریدومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران1396
39دریافت فایل PDF مقالهبهبود میزان اسانس آنیسون با کاربرد سوپر جاذب در رژیم های متفاوت آبیاریپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1396
40دریافت فایل PDF مقالهمصرف روی و اثر آن بر کیفیت گندم در خاک با فسفر بالابیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1399

مقالات عطااله سیادت در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهواکنش رشد و کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در گندم (Triticum aestivum L.)و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به افزایش سطوح نیتروژن فصلنامه به زراعی کشاورزی1392
2دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل گاوزبان اروپاییمجله پژوهش های تولید گیاهی1397
3دریافت فایل PDF مقالهپاسخ فیزیولوژیک ارقام نخود به آبیاری تکمیلی و استفاده از پلیمر سوپر جاذب در شرایط کشت دیمفصلنامه به زراعی کشاورزی1398
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییر شاخص های رشدی گیاه برنج (Oryza sativa L.) در مراحل مختلف رشد تحت تاثیر رژیم های مختلف آبیاری در منطقه خوزستان، ایرانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1398
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات فیزیکی دانه ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L.) هوازی در منطقه خوزستانفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر میزان و سهم فتوسنتز جاری بر عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج هوازی تحت تاثیر دور های مختلف آبیاری در منطقه شمال خوزستانپژوهش آب در کشاورزی1398
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تاریخ کاشت بر ریخت‌شناسی گلچه و عملکرد ارقام برنج در خوزستانفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1398
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر صفات رویشی و زایشی ژنوتیپ های برنج هوازی در شمال خوزستان دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1397
9دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت بر ویژگی های مرتبط با خوشه و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستاندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان و منشا ترکیبات هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای ذرات معلق فرونشسته روی برگ درختان شهر اهوازفصلنامه علوم آب و خاک1400

طرح های پژوهشی عطااله سیادت

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1377 بار

نمودار سالانه مقالات عطااله سیادت طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با عطااله سیادت

شماره تلفن: 98 612 3224338

به اشتراک گذاری صفحه عطااله سیادت

کلیدواژه های مهم در مقالات عطااله سیادت

پشتیبانی