ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر سجاد احمدی

Dr. Sajad Ahmadi

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مرکز بین المللی بندر انزلی

محور تخصصی:مهندسی صنایع

Researcher ID: (82845)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت سجاد احمدی در مجامع و انجمنهای علمی

سمتانجمن
عضو
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی
دبیر انجمن کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 1388-1390
دبیر انجمن کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد 1383-1386

مقالات بین المللی خارج از کشور سجاد احمدی

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Ahmadi, Sajad.The carvacrol level and antibacterial properties of industrial and laboratory essential oils of the wild and cultivated Satureja khuzestanica - Daneshvar Medicine / Scientific-Research Journal of Shahed University – Nineteenth Year, No.98 Mey 2012.
2Ahmadi, Sajad. PMIS survey on 155 project-centered organizations of Isfahan to increase the efficiency and effectiveness of the project and management decision making. International Conference on Modern Research in Management and Humanities. Finland, Helsinki, January, 11, 2018.دریافت فایل PDF مقاله
3Ahmadi, Sajad. "Investigating the use of project management information system in project-based organizations and its impact on the coherence and unity of procedures over time and the growth of comprehensive project management culture". 4th International Conference on New Ideas in Managment, Economics and Accounting. Iran - Tehran. 2018.دریافت فایل PDF مقاله
4Ahmadi, Sajad. " Assessment of human resources knowledge management of 64 manufacturing companies of the country ". Knowledge Managment Conference, Beheshti Intl. conference center, tehran, iran, 2018دریافت فایل PDF مقاله
5Ahmadi, Sajad. "Presentation of Conceptual Model for Optimization of Resilient Value Management Chain Management of Internal Production and Basis Knowledge in Resistance Economics (Case Study of Khorram Pharmaceutical Company)". 4th International conference on industrial and systems engineering. ICISE 2018. Ferdowsi University of Mashhad.دریافت فایل PDF مقاله

مقالات سجاد احمدی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اجزاء عملکرد در نسلهای پیشرفته جو در شرایط آب و هوایی خوزستانهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه هم بستگی صفات زراعی و تجزیه علیت در جو زراعی تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش رطوبتیهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد بیولوژیک جو درکشت مخلوط جو و نخود به عنوان محصول علوفه ایهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
4دریافت فایل PDF مقالهنوین اصلاح الگوی مصرف نهاده های مصرفی در مزارع لرستانهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم های مختلف بر عملکرد و اجزای عملکردکشت مخلوط جو و نخودهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی نسلهای پیشرفته جو با بررسی صفات و تجزیه کلاسترهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرحل کننده های زیستی فسفروگوگرد و محلول پاشی عنصرروی برصفات زراعی سویاششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
8دریافت فایل PDF مقالهبرسری عملکرد گیاه ذرت درکشت مخلوط ذرت و ماشششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد گیاه ماش با نسبت های مختلف درکشت مخلوط گیاهان ذرت و ماشششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
10دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای نوین افزایش بهره وری نهاده های مصرفی کشاورزی در مزارع لرستاننخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی نسبت اختلاط نخود و جو بر عملکرد زیست توده و خصوصیات مورفولوژیک گیاه جودوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تراکم بوته و نسبت اختلاط نخود و جو بر عملکرد زیست توده و خصوصیات مورفولوژیک گیاه جوسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
13دریافت فایل PDF مقالهاصلاح الگوی مصرف نهاده های کشاورزیسومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی1392
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ های عدساولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد بیولوژیک در کشت مخلوط جو و نخود در شرایط آب و هوایی بروجردششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
16دریافت فایل PDF مقالهتعیین روابط همبستگی صفات مختلف موفولوژی در کشت مخلوط جو و نخود در شرایط آب و هوایی بروجردششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور و تاثیرگذاری آن در انسجام و وحدت رویه هادر طول زمان و رشد فرهنگ جامع مدیریت پروژهیازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1396
18دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل مفهومی برای بهینه سازی مدیریت زنجیره ارزش تاب آور تولیدات داخلی و دانش بنیان در شرایط اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شرکت داروسازی خرمان)چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها1397
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی PMIS سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در شرکت هاچهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار1397
20احمدی، سجاد. ارزیابی کشت مخلوط نخود علوفه ای و جو رقم ولفجر در شرایط آب و هوایی خرم آباد – همایش منطقه ای راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع /دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا اسفند 13901390
21احمدی، سجاد. ارزیابی کشت مخلوط نخود علوفه ای و جو رقم ولفجر در شرایط آب و هوایی خرم آباد – همایش منطقه ای راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع /دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا اسفند 13901390
22احمدی، سجاد. مقاله بررسی اثر حل کننده های زیستی فسفر و گوگرد و محلولپاشی عنصر روی بر صفات زراعی رقم(M7) گیاه سویا– همایش ملی ایده های نو در کشاورزی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان اسفند 13901390
23احمدی، سجاد. ارزیابی عملکرد بیولوژیک نخود در کشت مخلوط نخود و جو به عنوان محصول علوفه ای- چهارمین همایش ملی حبوبات/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی اراک بهمن 13901390
24احمدی، سجاد. نظام اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) و کاربرد آن در کشاورزی – سخنرانی در دومین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی / هتل المپیک تهران تیر ماه 13901390
25احمدی، سجاد. کشاورزی دقیق راهکار توسعه کشاورزی پایدار – سخنرانی در همایش ملی ترویج و آموزش کشاورزی ، توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی /هتل زاگرس ایلام دیماه 13881388
26احمدی، سجاد. کاربرد نظام اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی دقیق - همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز اسفند 13881388
27احمدی، سجاد. نقش کشاورزی دقیق در اصلاح الگوی مصرف نهاده های کشاورزی – همایش علمی اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی / شاهرود اسفند 13881388
28احمدی، سجاد. اصلاح الگوی مصرف نهاده های کشاورزی – همایش منطقه ای ایده های نوین در کشاورزی پایدار / دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد مهرماه 13891389
29احمدی، سجاد. بررسی استفاده از ورمی کمپوست در حفاظت از محیط زیست و افزایش عملکرد در کشاورزی پایدار - همایش منطقه ای ایده های نوین در کشاورزی پایدار / دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد مهرماه 13891389
30احمدی، سجاد. بررسی تاثیر تراکم بوته و نسبت اختلاط نخود و جو بر عملکرد علوفه ؛ عملکرد زیست توده و خصوصیات مورفولوژیک گیاه جو در شرایط دیم بروجرد- همایش ملی کشاورزی پایدار/دانشگاه آزاد اسلامی ورامین آذر 13901390
31احمدی، سجاد. "بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی دو نوع عسل تولیدی با تغذیه مکمل زنبورها در مقایسه با یک نوع عسل مرتعی در منطقه آبستان شهرستان خرم آباد ". هشتمین سمینار پژوهشی زنبور عسل ایران، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بهمن ماه 13921392
32اجمدی، سجاد. "ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک ماش(Vigina radiata ) تحت تاثیر روشهای مختلف مصرف کود". همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران / باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان تیرماه 13911391
33احمدی، سجاد. "بررسی کشت ارقام ماش با استفاده از تیمار کودی در شرایط اقلیمی خرم آباد". همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران / باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان تیرماه 13911391
34احمدی، سجاد. آزادی, ایمان، ۱۳۹۱." ارزیابی عملکرد بیولوژیک جو درکشت مخلوط جو و نخود"، سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی، فسا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، https://www.civilica.com/Paper-RCASFT03-RCASFT03_604.html1391
35دریافت فایل PDF مقالهاحمدی، سجاد. " ارزیابی PMIS سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در شرکت ها ". چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار. شیراز .ایران.1397

مقالات سجاد احمدی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل مفهومی برای بهینه سازی مدیریت زنجیره ارزش تاب آور تولیدات داخلی دانش بنیان در شرایط اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: شرکت داروسازی خرمان)مدیریت زنجیره تامین1398
2دریافت فایل PDF مقالهاحمدی، سجاد. "ارزیابی عملکرد نخود در کشت مخلوط نخود و جو به منظور کشت علوفه " مجله علمی پژوهشی یافته های نوین کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارک، سال دهم، شماره 1، پاییز 13941394
3دریافت فایل PDF مقالهاحمدی، سجاد. "بررسی ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در پایداری و ارتقای اخلاق اجتماعی" مجله علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، سال شانزدهم، شماره 59، تابستان 13921392
4دریافت فایل PDF مقالهاحمدی، سجاد. "ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های جو با استفاده از شاخص های تحمل به تنش" مجله علمی پژوهشی پژوهشهای به زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، جلد4، شماره 2، تابستان 13911391
5دریافت فایل PDF مقالهاحمدی، سجاد. "تاثیر تراکم بوته و نسبت های اختلاط جو و نخود کابلی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو" مجله علمی پژوهشی پژوهشهای به زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، جلد 2، شماره 4، زمستان 13891389
6دریافت فایل PDF مقالهاحمدی، سجاد. " ارائه مدل مفهومی برای بهینه‌سازی مدیریت زنجیره ارزش تاب‌آور تولیدات داخلی دانش بنیان در شرایط اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: شرکت داروسازی خرمان) " مجله مدیریت زنجیره تامین، دوره 21، شماره 62 ،صفحه 32-40، بهار 1398.1398

تالیفات سجاد احمدی

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1پایان نامهارزیابی کشت مخلوط جو و نخود به عنوان محصول علوفه ای در شرایط آب و هوایی بروجرد در سال 1388 – 1389دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1390فارسی
2طرح پژوهشیبررسی امکان سنجی کشاورزی دقیق در مزارع شهرستان خرم آباددانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد باشگاه پژوهشگران جوان واحد بروجرد1390فارسی
3طرح پژوهشیبررسی اثر هورمون های رشد بر روی عملکرد گیاه دارویی مرزه خوزستانیدانشگاه آزاد اسلامی0فارسی

تحصیلات تخصصی سجاد احمدی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیاتدکتری حرفه ای1395-تاکنون
2مهندسی کشاورزی زراعتکارشناسی ارشد1383-1390
3مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناسی1383-1387
4مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیاتدکتری حرفه ای

سوابق شغلی و تخصصی سجاد احمدی

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار دانشگاهیدبیر انجمن علمی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد1384-1386
2سابقه کار دانشگاهیدبیر انجمن علمی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388-1390
3تدریس دانشگاهیتدریس در کارگاه های آموزشی روش تحقیق و مقاله نویسی در دانشگاه های استان لرستان1388-1390
4سابقه کار دانشگاهیکار دانشجویی در معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد1383-1384
5سابقه کار دانشگاهیکار دانشجویی در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد1384-1385
6سابقه کار دانشگاهیکاردانشجویی در روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد1385-1386
7سابقه کار دانشگاهیکار دانشجویی در گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد1386-1387
8سابقه کار دانشگاهیکار دانشجویی خبرگزاری ایسکانیوز دفتر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد1385-1386
9سابقه کار دانشگاهیخبرگزاری ایسنا جهاد دانشگاهی لرستان1384-1385

جوایز و افتخارات سجاد احمدی

ردیفعنوان جایزه، مقام، رتبهسال
1کسب امتیاز تاییدیه مشروط به مطالعات بالینی اختراع ژل ضد درد مفاصل بدن از جشنواره رویش زاگرس بنیاد ملی نخبگان1391

سوابق حضور سجاد احمدی در دوره ها و کارگاههای تخصصی

ردیفعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریسال
1کارگاه آموزشی جستجو در اینترنتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد باشگاه پژوهشگران جوان واحد بروجرد1389
2کارگاه آموزشی ارتباط موفقدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد باشگاه پژوهشگران جوان واحد بروجرد1389
3کارگاه آموزشی آشنایی با نانو تکنولوژیمرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان1389

سایر موارد

ردیفعنوان
1دارای گواهی ثبت اختراع : ژل گیاهی ضد درد مفاصل بدن ( اداره ثبت اختراع و مالکیت صنعتی ایران به شماره 75174) 1390
تاریخ ایجاد رزومه: 22 دی 1396 - تعداد مشاهده 2302 بار

نمودار سالانه مقالات سجاد احمدی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با سجاد احمدی

آدرس ایمیل: sajad.ahmadi@intbaiau.ac.ir
شماره همراه: 09217682694
کشور: ایران استان: لرستان شهر: خرم آباد

به اشتراک گذاری صفحه سجاد احمدی

علایق شخصی

  • شرکت های دانش بنیان
  • مدیریت دانش
  • مدیریت تولید و عملیات
  • محصولات دانش بنیان
  • اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
  • مدیریت زنجیره تامین
  • زنجیره ارزش
  • تاب آوری
  • اقتصاد مقاومتی

کلیدواژه های مهم در مقالات سجاد احمدی

پشتیبانی