بررسی عملکرد بیولوژیک در کشت مخلوط جو و نخود در شرایط آب و هوایی بروجرد

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 783

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PULSES06_219

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

چکیده مقاله:

این تحقیق در سال زراعی 1388-1389 به ارزیابی کشت مخلوط جو و نخود به عنوان محصول علوفه ای در شرایط آب و هوایی بروجرد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در چهار تکرار به مدت یکسال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد اجرا شد. در این بررسی 2 تیمار تراکم با سه سطح : برای نخود 50 کیلوگرم و برای جو 150 گیلوگرم ( کم ) D1، برای نخود 75 کیلوگرم و برای جو 225 کیلوگرم ( متوسط ) D2، برای نخود 100 کیلو گرم و برای جو 300 کیلوگرم ( زیاد ) D3 تیمار اول و تیمار دوم نسبت های مختلف اختلاط دو گیاه در پنج ترکیب کاشت بودند که شامل : M1= تک کشتی 100% جو، M2=75% جو + 25% نخود، M3=50% جو + 50% نخود، M4=25% جو + 75% نخود، M5= تک کشتی 100% نخود بودند. نسبت اختلاط M5 تک کشتی نخود ( 100% ) با 32.525 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد بیولوژیک و نسبت اختلاط 25% -M2 نخود + 75% جو با 21.650 کیلوگرم در هکتار پایین ترین عملکرد بیولوژیک را داشت. در کل بین نسبت های اختلاط مختلف برای صفت عملکرد بیولوژیک اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد مشاهده شد به این صورت که نسبت اختلاط D1M5 تک کشتی نخود به دلیل داشتن ارتفاع بوته بیشتر و توزیع بهتر برگ ها در ساقه و دریافت مطلوب تشعشع دارای سطح برگ و وزن برگ بیشتر نسبت به نسبت اختلاط D2M3 که 50 درصد نخود - 50 درصد جو است و همین امر موجب افزایش عملکرد بیولوژیک نسبت اختلاط تک کشتی جو نسبت به نسبت های اختلاط دیگر شد. همچنین در بین تراکم های مختلف برای صفت عملکرد بیولوژیک اختلاف معنی داری مشاهده شد به این صورت که در تراکم D1 که 50 کیلوگرم بذر در مترمربع بیشترین عملکرد بیولوژیک را داشت. و کمترین عملکرد بیولوژیک را در تراکم 100D3 کیلوگرم بذر در مترمربع داشتیم. نسبت اختلاط های مورد مطالعه از نظر عملکرد بیولوژیک جو اختلاف معنی دار در سطح احتمال 0/01 درصد داشتند. همچنین بین تراکم های آزمایشی اختلاف معنی داری در سطح احتمال 0/01 درصد مشاهده شد. اما اثر متقابل نسبت اختلاط در تراکم اختلاف معنیدار مشاهده نشد. با توجه به جدول مقایسه میانگین نسبت باختلاط مشاهده می شود نسبت اختلاط M1 تک کشتی جو با 25183 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد بیولوژیک و نسبت اختلاط 75M2 درصد جو و 25 درصد نخود با 21817 کیلوگرم در هکتار پایین ترین عملکرد بیولوژیک را داشتند که این تفاوت در سطح احتمال 0/01 درصد معنی دار می باشد. در مقایسه میانیگن تیمارهای تراکم بذر ملاحظه می گردد که بالاترین عملکرد بیولوژیک متعلق به تراکم 50D1 کیلوگرم بذر در مترمربع با 25031 کیلوگرم در هکتار و پایین ترین عملکرد بیولوژیک با 22369 کیلوگرم در هکتار متعلق به تراکم 100D3 کیلوگرم بذر در مترمربع است که این تفاوت در سطح احتمال 0/01 درصد معنی دار می باشد.

نویسندگان

عزت اله نباتی

عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران

سجاد احمدی

مرکز هدایت و حمآیت از تحقیقات کشت و توسعه گیاهان دارویی مرتعی زاگرس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • _ _ _ _ Crops _ _ خروم‌آباد - 15 ...
 • _ _ Abdolrahman. _ and Feizi. V. 2006. Effect of ...
 • As ghari-Meidani, J. & Ghaffari, A. 2005. Comparison of quantity ...
 • _ Benbel Kacem, A, . M. S. Mekni, and D. ...
 • Daryaee, F. et al. 200. Qualitative and quantitative evaluation of ...
 • Garcia del moral, L. F., J M. Ramons, and L. ...
 • Hashemi dezfuli, A. A.Kochaki, M.Banaeiyan aval, 2005. Physiology of crop ...
 • Hauggaard-N iel sen, H. & Jensen, E. S. 2001. Evaluation ...
 • Jandaghi, R. 2005. Evaluation of water stress effect on forage ...
 • Karimi, M. M, and K. H, . Siddique. , 1991, ...
 • Kintntoye, H. A., E. O. Lucas, and J. G. Kling. ...
 • . Kmalzadeh, A. 2003. Food security and global trade. Proceedings ...
 • - Kochaki, A. 1995. Physiology of crop yield (translation). Mashhad ...
 • Lagnat, M. 2003. Managing beneficial interactions in ecosystems. New York. ...
 • Mishra, S. P. & P. K. Mohapatra. , 1987, . ...
 • Minkey, D., _ Hashem, G. Riethmuller and M. Harries. 2000 ...
 • Nakamura E. and T. Bada .2006. Varietal Difference in Annuol ...
 • Nelson, J. E, K. D kephart. A. Bauer and J. ...
 • Nerson, H. , 1980. Effects of population density and number ...
 • Nass, H. G. , 1980. Harvest index as a selection ...
 • Puri, Y. P, & C. O. Qualset, and w. A. ...
 • Rasmusson, D. C, and R. Q, Cannell. , 1970. Selection ...
 • Rasmusson, D. C. , 1985. Barley. American society of Agronomy. ...
 • Riggs, T. J. Hanson, P. R., Start, N. D., Miles, ...
 • Robert, G., M., Daniel , 1969. Relationships of seed weight, ...
 • Stacey , 2003, . Wheat Crop establishment seeding rate and ...
 • Stoy, V. 1976. Source and sink propertices os related to ...
 • Stoskopt, N. F., R. K. Nathaniel, and E. Reinbergs. 1974. ...
 • Sing, A. J. and Byerlee, D. , 1990, . Relative ...
 • Tomaso, J. M. 1955. Approaches for improving crop competitive through ...
 • Takeda, K. and, K. J. Frey. , 1985. Increasing grain ...
 • Vank Leunen. M and M. Fischer . 2003 Effects of ...
 • Wych, R. D., and D. C. Rasmusso. , 1983. Genetic ...
 • Whaley., J, DL. Sparkes, MJ, foulkes, J. pink , 2000, ...
 • Zeng, L, M, Shannon. , 2000. Effects of salinity on ...
 • نمایش کامل مراجع