تعیین روابط همبستگی صفات مختلف موفولوژی در کشت مخلوط جو و نخود در شرایط آب و هوایی بروجرد

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 607

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PULSES06_220

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

چکیده مقاله:

این تحقیق در سال زراعی 1388-1389 به ارزیابی کشت مخلوط جو و نخود به عنوان محصول علوفه ای در شرایط آب و هوایی بروجرد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در چهار تکرار به مدت یکسال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد اجرا شد. در این بررسی تراکم با سه سطح : برای نخود 50 کیلوگرم و برای جو 150 گیلوگرم ( کم ) D1، برای نخود 75 کیلوگرم و برای جو 225 کیلوگرم ( متوسط D2، برای نخود 100 کیلو گرم و برای جو 300 کیلوگرم ( زیاد ) D3 تیمار اول و تیمار دوم نسبت های مختلف اختلاط دو گیا در پنج ترکیب کاشت بودند که شامل : M1= تک کشتی 100% جو،( فرمول در متن اصلی مقاله ) M5= تک کشتی 100% نخود بودند. نتایج حاصل از همبستگی صفات و شاخص های مورد مطالعه نشان داد همبستگی معنی داری بین صفات مورد مطالعه وجود دارد. بین ارتفاع بوته با صفات عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه جو همبستگی مثبت و با صفت شاخص برداشت نخود همبستگی منفی دارد ) . همچنین همبستگی صفات بین اجزاء عملکرد به شرح زید است : 1- تعداد شاخه اصلی نخود با تعداد غلاف پر هبستگی مثبت دارد. 2- تعداد شاخه جانبی با تعداد کل غلاف و نسبت برابری زمین همبستگی مثبت دارد 3- تعداد کل غلاف با تعداد غلاف پر و عملکرد بیولوژی و نسبت برابری زمین نخود همبستگی مثبت دارد 4- تعداد غلاف پر با عملکرد بیولوژیک ونسبت برابری زمین همبستگی مثبت بالا 5- عملکرد بیولوژیک نخود با وزن کل جو همبستگی منفی 6- وزن یکصد دانه نخود با وزن کل محصول نخود همبستگی مثبت بالا و 7- وزن یکصد دانه جو با شاخص برداشت جو همبستگی مثبت دارند.

نویسندگان

عزت اله نباتی

عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران

حسین آسترکی

محقق بخش حبوبات آبی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران

سجاد احمدی

مرکز هدایت و حمآیت از تحقیقات کشت و توسعه گیاهان دارویی مرتعی زاگرس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • خوم‌آباد - 15 اردیبمشت 1395 ...
 • Abdolrahman. B and Feizi. V. 2006. Effect of plant density ...
 • As ghari-Meidani, J. & Ghaffari, A. 2005. Comparison of quantity ...
 • Benbel Kacem, A, . M. S. Mekni, and D. C. ...
 • Daryaee, F. et al. 2009. Qualitative and quantitative evaluation of ...
 • Garcia del moral, L. F., J. M. Ramons, and L. ...
 • Hashemi dezfuli, A. A.Kochaki, M.Banaeiyan aval, 2005. Physiology of crop ...
 • Hauggaard -Niel sen, H. & Jensen, E. S. 2001. Evaluation ...
 • Jandaghi, R. 2005. Evaluation of water stress effect on forage ...
 • Karimi, M. M, and K. H, . Siddique. , 1991, ...
 • Kintntoye, H. A., E. O. Lucas, and J. G. Kling. ...
 • - Kochaki, A. 1995. Physiology of crop yield (translation). Mashhad ...
 • Lagnat, M. 2003. Managing beneficial interactions in ecosystems. New York. ...
 • Mishra, S. P. & P. K. Mohapatra. , 1987, . ...
 • Minkey, D., A. Hashem, G. Riethmuller and M. Harries. 2000 ...
 • Nakamur. E. and T. Bada .2006. Varietal Difference in Annuol ...
 • Nelson, J. E, K. D kephart. A. Bauer and J. ...
 • Nerson, H. , 1980. Effects of population density and number ...
 • Nass, H. G. , 1980. Harvest index as a selection ...
 • Puri, Y. P, & C. O. Qualset, and w. A. ...
 • Rasmusson, D. C, and R. Q, Cannell. , 1970. Selection ...
 • Rasmusson, D. C. , 1985. Barley. American society of Agronomy. ...
 • Riggs, T. J. Hanson, P. R., Start, N. D., Miles, ...
 • Robert, G., M., Daniel , 1969. Relationships of seed weight, ...
 • Stacey , 2003, . Wheat Crop establishment seeding rate and ...
 • Stoy, V. 1976. Source and sink properties os related to ...
 • Stoskopt, N. F., R. K. Nathaniel, and E. Reinbergs. 1974. ...
 • Sing, A. J. and Byerlee, D. , 1990, . Relative ...
 • Tomaso, J. M. 1955. Approaches for improving crop competitive through ...
 • Takeda, K. and, K. J. Frey. , 1985. Increasing grain ...
 • Vank Leunen. M and M. Fischer . 2003. Effects of ...
 • Wych, R. D., and D. C. Rasmusso. , 1983. Genetic ...
 • Whaley., J, DL. Sparkes, MJ, foulkes, J. pink , 2000, ...
 • Zeng, L, M, Shannon. , 2000. Effects of salinity on ...
 • نمایش کامل مراجع