Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 819
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 357
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 273
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 16
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 7 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1تاثیر رنگدانه طبیعی الگاسان بر وزن زنده، وزن لاشه و بازده لاشه بلدرچین ژاپنی


هفتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل1401
2تاثیر سطوح مختلف رنگدانه الگاسان بر غلظت رنگدانه های گوشت ران و سینه بلدرچین ژاپنی

هفتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل1401
3تاثیر روغن کتان بر تیتر آنتی بادی آنفلوانزا در خروس های مادر گوشتی
هفتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل1401
4بررسی کارآیی روش TOPSIS در اولویت بندی اراضی برای کشت زعفران
فصلنامه آب و خاک1401
5ارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای در کشت دوگانه با گیاهان زراعی پاییزه در شرایط معتدل خرم آباد
فصلنامه علوم زراعی ایران1393
6ارزیابی عملکرد دانه و پایداری آن در ژنوتیپ های گندم دوروم در مناطق گرم و خشک کشور
فصلنامه علوم زراعی ایران1393
7ارزیابی عملکرد دانه دو رگ های امید بخش ذرت در آزمایشات چند منطقه ای
فصلنامه علوم زراعی ایران1392
8ارزیابی روابط صفات زراعی با عملکرد دانه در ژنوتیپ های جو بدون پوشینه در شرایط دیم کوهدشت
فصلنامه علوم زراعی ایران1391
9ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی جو پاییزه غرب ایران
فصلنامه علوم زراعی ایران1390
10اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت به عنوان کشت دوم در خرم آباد
فصلنامه علوم زراعی ایران1389
11ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط برای عملکرد دانه ژنوتیپ های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) با استفاده از روش AMMI

فصلنامه علوم زراعی ایران1396
12اثر مصرف سوپر جاذب هیدروژل آکوازورب بر کاهش اثر تنش خشکی، عملکرد دانه و کارایی مصرف آب ماش (Vigna radiate L.)
فصلنامه علوم زراعی ایران1396
13تاثیر رنگ دانه طبیعی آلگاسان بر پروفایل اسیدهای چرب گوشت بلدرچین ژاپنی
فصلنامه دامپزشکی1401
14تجزیه پایداری برخی از ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) با شاخص ها و نمودارهای روش امی
دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1400
15ارزیابی اثرات خوشه چینی علف هرز جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) در تناوب زراعی بر عملکرد نخود در کشت های زودهنگام و دیرهنگام در شرایط اقلیمی لرستان
دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1400
16بررسی تلقیح ازتوباکتر و قطع آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ارقام کلزا
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1401
17کاربرد روش های زمین آمار در تعیین منحنی های عمق – مدت - مساحت بارندگی (استان لرستان)

فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک1401
18طغیان آفات برگخوار نوظهور درختان و درختچه های جنگلی زاگرس شمالی و مرکزی: پیامد تغییرات آب و هوایی

سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
19واکنش فتوسنتز و عملکرد دانه ارقام گندم آبی به تلقیح قارچ میکوریزا و محلول پاشی متانول تحت شرایط تنش کم آبی انتهای فصل
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
20بررسی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های باقلا (Vicia faba L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
21اثر تنش خشکی و ریزگرد بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه زراعی ماش به صورت کشت دوم در منطقه معتدل خرم آباد
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
22روند تغییرات دما و بارش در ایستگاه خرم آباد
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
23مانداب ها و گیاهان ماندابی پل دختر، اسفنج های طبیعی ذخیره آب.
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
24تنش خشکی عامل مهم پیش آمودگی گیاهان برای بروز و شیوع بیماری های نوظهور و راه های پیشگیری
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
25ارزیابی رژیم های آبیاری و تراکم بوته در کشت دوم ارقام سورگوم علوفه ای


سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
26برآورد آب مصرفی و میزان خوراک موردنیاز دام سبک (گوسفند و بز) استان لرستان در مواقع خشکسالی


سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
27بررسی کارایی مدل salas در براورد بیلان ماهانه آب حوزه آبخیز هنام

سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
28اثر آبیاری تکمیلی و محلول پاشی متانول و نانو کود بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی دانه گندم در شرایط دیم خرم آباد
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
29واکنش فیزیولوژیک گندم به آبیاری تکمیلی، محلول پاشی متانول و کود نانو در شرایط دیم خرم آباد
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
30اثر تنش خشکی و ریزگرد بر عملکرد راندمان مصرف آب گیاه زراعی سورگوم دانه ای به صورت کشت دوم در منطقه معتدل خرم آباد
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

ردیفعنوان طرحسال نشر
1روشهای ازدیاد کندو1360
2گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی آت اکولوژی ‭Sanguisorba minor ‬در استان لرستان1385
3دستورالعمل کشت سویا در لرستان1365
4برنامه کار ‮‭1368‬ ‮‭1367‬ مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی لرستان
5گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان1374
6گزارش پژوهشی سال ‮‭69‬ مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان1369
7گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان1372
8گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات آفات وبیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان1372
9گزارش نهایی بررسی اثرات میزانهای متفاوت بذر بر روی عملکرد دو رقم گندم زاگرس و سیمره در شرایط دیم ‮‭1373-1376‬1377
10گزارش نهایی بررسی و مقایسه عملکرد مقدماتی محصول لاینها و ارقام لوبیا قرمز، سفید، چیتی1377
11گزارش نهایی بررسی در توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک گندم1377
12گزارش نهایی بررسی عملکرد هیبریدهای دیررس ذرت در آزمایشهای نیمه نهایی1377
13بررسی و مقایسه عملکرد مقدماتی هیبریدهای خیلی زودرس ذرت1377
14فعالیتهای سازمان کشاورزی استان لرستان در سه مقطع قبل از پیروزی انقلاب اسلامی - دهه اول انقلاب (‮‭58 - 67‬) - از ابتدای برنامه اول لغایت سال ‮‭1374‬ ( ‮‭68- 74‬)1375
15گزارشی از دوره آموزش ماشین آلات کشاورزی وادوات دنباله بند در مجتمع عالی آموزشی ، پژوهشی رامین1371
16زراعت جالیز و حفظ حاصلخیزی خاک (کاربرد پلاستیک به جای استفاده از شن و ماسه در زودرس کردن محصولات)1369
17گزارش نهایی بررسی مقدماتی عملکرد ارقام و لاینهای نخود در شرایط دیم1378
18گزارش نهایی بررسی در خزانه بین المللی ارقام و لاینهای عدس متحمل به سرما1378
19تهیه ، تولید و توزیع و کنترل گواهی بذر1377
20بررسی آزمایش مقدماتی ارقام و لاینهای مختلف برنج1377
21بررسی و مقایسه عملکرد و تعیین سازگاری ارقام لوبیا سفید1378
22معرفی خانه های همیار روستایی1371
23گزارش نهایی بررسی ارقام گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد در شرایط دیم1378
24گزارش نهایی بررسی ارقام و لاینهای گندم دوروم در آزمایشات مقایسه عملکرد (بین المللی) در شرایط دیم1378
25گزارش نهایی بررسی مقاومت ارقام ولاینهای بین المللی گندم نسبت به بیماری قارچی1378
26گزارش نهایی طرح بررسی بیواکولوژی زنجره مو دراستان لرستان1379
27گزارش نهایی طرح تحقیقاتی تعیین نیاز آبی گندم (رقم الموت ) با سطوح مختلف کودهای ازته و پتاسیم1379
28گزارش نهایی بررسی مقدماتی لاینهای لوبیا قرمز در آزمایش مقایسه عملکرد (بین المللی) سال ‮‭1378‬1379
29گزارش نهایی بررسی لاینها و ارقام لوبیا سفید، قرمز، چیتی در آزمایشهای مقایسه عملکرد1379
30گزارش نهایی بررسی نسلهای در حال تفکیک بین المللی گندم دوروم در شرایط دیم1378

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

تاکنون 2 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

  آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

  نمودار انتشار سالانه مقالات

  همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

  شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
  بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان تاکنون با 767 پژوهشگر از 105 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

  تعداد نویسندگان در رده های مختلف

  همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 376 مقاله نویسنده اول
  • 303 مقاله نویسنده دوم
  • 317 مقاله نویسنده سوم
  • 122 مقاله نویسنده چهارم
  توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

  آخرین افراد مهم علمی این مرکز

  منابع آمار

  پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,402,263 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

  همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

  دقت تحلیلها

  سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

  سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
  پشتیبانی