خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه لرستان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 9,445
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 50
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 35
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 42 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 10 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 66 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه لرستان

مقایسه تاثیر روش تدریس معکوس با روش تدریس سنتی بر خودپنداره تحصیلی نوشته فاطمه فرهادی و عزت اله قدم پور و محمدعلی سپهونداهمیت و جایگاه تکنولوژی آموزش الکترونیکی برای معلمان و دانش آموزان نوشته مریم زندکریمیمروری بر اهمیت مهارتهای سواد دیجیتال در کیفیت فرایند آموزش و یادگیری نوشته مریم زندکریمیبررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه فراشناخت های مرتبط با تفکر هوس نوشته امیر کرمی و فیروزه غضنفری و کورش امرائیمدل یابی نقش میانجی سرسختی روان شناختی در رابطه علی معنای زندگی و خوددلسوزی با تحمل پریشانی نوشته هوشنگ گراونداثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی در افراد مبتلا به سرطان نوشته علی اصغر فرخزادیان و مهدی یوسفوندویژگی های شخصیتی (برون گرایی و روان رنجورخویی) به عنوان تعدیل کننده های رابطه بین استیگما و کمک طلبی روان شناختی دانشجویان نوشته محمد عباسی و کبری بیرانونداثربخشی آموزش خود - دلسوزی شناختی بر تاب آوری و خودکارآمدی دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر نوشته لیلا منصوری و حسنعلی ویسکرمی و فاطمه رضایینقش میانجی طرح واره های هیجانی در رابطه بین آسیب های دوران کودکی با اختلال اضطراب فراگیر نوشته علی اصغر فرخزادیان و فاطمه رضایی و مسعود صادقیاثربخشی طرح واره درمانی بر کاهش اضطراب و افسردگی و بهبود عملکرد جنسی زنان مبتلا به واژینیسموس نوشته مطهره نصرت آبادیتاثیر آموزش خوش بینی به روش قصه گویی بر اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر پایه پنجم نوشته زینب علوی و عزت اله قدم پور و فیروزه غضنفریاثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر تشنج و خودمدیریتی بیماران صرع مقاوم به درمان نوشته سمیه روشن نیا و فاطمه رضایی و عزت اله قدم پوراثربخشی آموزش خود - دلسوزی بر نگرش های ناکارآمد و تحریف های شناختی در زنان مطلقه بی بضاعت نوشته معصومه شفیعی و مسعود صادقیاثربخشی درمان DBT (رفتار درمانی دیالکتیک) بر نیازهای خودتعیین گری (SDN) و معنای تحصیل (MOE) دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی نوشته مهدی یوسف وند و عزت اله قدم پور و فضل اله میردریکوندبررسی اثربخشی درمان فراشناختی (MCT) در تغییر سطح رضایت جنسی، رضایت زناشویی و نگرانی از تصویر بدنی (BICI) در کارمندان زن متاهل مبتلا به افسردگی نوشته علی اصغر فرخزادیانAssessing human errors in sensitive jobs using two methods, TAFEI and SHERPA: A case study in a high-pressure power post نوشته Rajab RashidiDesigning and evaluating of smartphone-based cognitive behavioral therapy to control anxiety and depression نوشته Vahid BaharvandAntiparasitic effect of limonene, a monoterpene compound found in the essential oils against Giardia lamblia نوشته Ali Kharazmkia و Javad Ghasemian Yadegari و Mohamad MohamadianChemical composition, anti-fungal and cytotoxic effects of Ferula macrecolea essential oil against Candida albicans resistant and sensitive strains نوشته Asghar SepahvandIntroduction: Cassia fistula Linn. (CF) is a well-known Thai medicinal plant and a source of many bioactive compounds. The present work designed to examine the anticancer effects of pod shell and leaf of CF extracts on a human breast cancer cell line via the suppression of tumor development and metastasis. The expression of an epidermal growth factor receptor (EGFR) expression was interested to explore. Methods: The in vitro anticancer activities of the CF pod shell and leaf extracts, including cell cytotoxicity, cell growth, cell migration, cell death, and reactive oxygen species (ROS) format نوشته Matin Kordestani و Marzieh Rashidipour و Hossein Mahmoudvand و Shokofeh Jalali