ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: 4,572
نوع مرکز:دانشگاه آزاد
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 68
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاه آزاد: 20

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1بررسی رابطه عوامل بر انگیزاننده شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی معلمین تربیت بدنی آموزش و پرورش لرستان
همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار1399
2بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی مدیران و مربیان درباشگاه های ورزشی استان لرستان

سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت1398
3تحلیلی بر رضایمندی شهروندان از فضای سبز و نقش آن در مدیریت شهری ( مطالعه موردی : نهاوند )
ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست1399
4بررسی جایگاه نور در معماری بناهای مذهبی ایران

سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1399
5تحلیل و بررسی نقش پوشش های گیاهی در باغ سازی ایرانی

سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1399
6بررسی اثر بالندگی و تعالی سازمانی بر توسعه منابع انسانی (مورد مطالعاتی: اداره کل هواشناسی لرستان)
کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام1399
7مروری بر مفاهیم و تئوری های مدیریت ریسک مالی

کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام1399
8مبانی نظری الگوی ارزشیابی دموکراتیک مشورتی

کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام1399
9ارائه سامانه پیشنهاد دهنده در حوزه سلامت اینترنت اشیا
کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی برق،کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام1399
10مطابقت های تاریخی درروایت شاهنامه ازپادشاهی همای وفرزندش داراب
دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی1398
11آنالیز فنی ـ اقتصادی مسئله تخصیص همزمان بانک های خازنی و بازآرایی بهینه شبکه توزیع ضمن بررسی نحوه تأثیر مدلسازی تابع هدف روی نتایج
کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و برق ایران1399
12مدلسازی شاخص بهبود افت ولتاژ بصورت یک ترم هزینه در حل مسئله بازآرایی شبکه توزیع به هنگام مدل بار
کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و برق ایران1399
13تحلیل اقتصادی مسئله جایابی بهینه بانک های در شبکه های توزیع بوسیله الگوریتم جستجوی هارمونی بادر نظر گیری انواع مدل بار
کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و برق ایران1399
14ارزیابی قابلیت اطمینان ساختارهای مختلف از نحوه آرایش اینورترها و ماژول های فتوولتایک به یکدیگر

کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و برق ایران1399
15بررسی چالش های شبکه توزیع برق و راهکارهای تعدیل آن ارائه شده توسط محققین و مهندسین صنعت برق از منظر توابع هدف و روش های بهینه سازی

کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و برق ایران1399
16بررسی تأثیر مدل بار بر بازاارایی بهینه شبکه های توزیع توسط بکارگیری الگوریتم فاخته مبتنی بر مدلسازی شبکه بصورت یک گراف

کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و برق ایران1399
17بکارگیری الگوریتم فاخته برای حل مسئله بازآرایی بهینه شبکه های توزیع در قالب سناریوهای مختلف با رویکرد کاهش تلفات

کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و برق ایران1399
18تخصیص بهینه مکان SVC در شبکه قدرت با یک روش دو مرحله ای مبتنی بر کاهش فضای جستجو با انالیز فازی و دستیابی به کمینه سراسری با الگوریتم بهبود داده شده MABFA
کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و برق ایران1399
19مکان یابی بهینه مولد سنکرون استاتیکی SSP در شبکه انتقال برق با روش ترکیبی فازی و الگوریتم بهینه سازی جستجو کننده SOA
کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و برق ایران1399
20مقایسه روش های کلاسیک و هوشمند فازی در کنترل لینک DC فیلتر فعال شنت مبتنی بر بکارگیری همزمان تئوری کنترل توان راکتیو لحظه ای و روش کنترل جریان هیسترزیس

کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و برق ایران1399
21جبران سازی جریان های هارمونیکی بار غیرخطی توسط بکارگیری فیلتر فعال شنت بر پایه بکارگیری کنترل کننده PID بهبود یافته با روش فازی

کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و برق ایران1399
22بررسی حل مسئله های ریاضی از دیدگاه گشتالت و جورج پولیامهدی عسگری اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت1399
23مسکن اجتماعی و تاثیر آن بر سر زندگی در بافت های فرسوده شهری نمونه دولتی (محله سیروس کرمانشاه)
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا1399
24بررسی راهکارهای بازآفرینی محلات بافت های فرسوده با رویکرد تجدید حیات شهری نمونه موردی (خیابان سیروس کرمانشاه )
دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری،شهرسازی و معماری1399
25Comparison of CFRP and GFRP performance in reinforced reinforced concrete beam under blast load


کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران1399
26بررسی شگردهای خیال انگیز در شعر وصال شیرازی

پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت1398
27اثربخشی درمان مثبت گرا بر بهزیستی روانشناختی و هدف در زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد
پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی1398
28نقش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بر سطح کیفیت زندگی بیمه شدگان
اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری1399
29کیفیت خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر طبق مدل سرکووال (مطالعه موردی استان همدان)
اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری1399
30عوامل تعیین کننده تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی

اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری1399

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

تاکنون 2 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

تاکنون 3 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

آمار سالانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

نمودار انتشار سالانه مقالات

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد تاکنون با ۲۸,۷۴۵ پژوهشگر از ۶۱۰ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگراندانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • مقاله نویسنده اول
  • مقاله نویسنده دوم
  • مقاله نویسنده سوم
  • مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
پشتیبانی