خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,705
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 203
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 76
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 11 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 24 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی

راهکارهای آموزش نسل جوان در توسعه فرهنگ ایثار اجتماعی با توجه به آموزههای اسلامی نوشته حاتم لطف علینقش خانواده در استحکام جامعه از منظر مقام معظم رهبری نوشته حاتم لطف علیبررسی تاثیر پذیری رویکرد پژوهش در تدریس معلمان ( مطالعه موردی روانشناختی پیش بینی کننده ) نوشته سکینه هنرمند و کرم اله جوانمردEpidemiology, species distribution, antifungal susceptibility, and outcome of candidemia in intensive care units in Isfahan, Iran نوشته Pegah Alijani و Hossein Rashidiبررسی تطبیقی مبانی فلسفی تعلیم و تربیت در شرق و غرب نوشته محمدرضا اسداللهیارزیابی کیفی آب های سطحی و اولویت بندی عوامل موثر در آلودگی این آب ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی Topsis نوشته مهدی کماسی و سروش شرقیارزیابی کاربرد روش انعقاد الکتریکی در حذف همزمان فسفات، نیترات و COD از پساب رختشوی خانه نوشته مهدی کماسیPreparation of SBA-۱۶/g-C۳N۴/Fe۳O۴magnetic nanocomposite and kineticinvestigation of absorption of cefazolin and cefixime antibiotics on it نوشته Marziye Basiri و Mohammad Hossein Fekri و Maryam Razavi Mehr و Samaneh SoleymaniThermodynamic Study of TiO۲/SBA-۱۶-NH۲ as Drug Delivery System نوشته Fatemeh Saki و Mohammad Hossein Fekri و Maryam Razavi Mehr و Samaneh SoleymaniInvestigation of adsorption kinetics of phenobarbital on Fe۳O۴/SBA-۱۶-NH۲ nanocomposite نوشته Samaneh Soleymani, و Mohammad Hossein Fekri و Maryam Razavi Mehr و Fatemeh Sakiرفتار سازمانی در آموزش و پرورش نوشته سجاد پروانهسرمایه اجتماعی در نگاه واقعیت اجتماعی نوشته سجاد پروانهبازی های رایانه ای و کاربست های ترویج اسلام هراسی؛ بررسی نشانه شناختی نوشته اسماعیل شریفیGovernment Size and Social Capital in Developing Countries; New Empirical Evidence نوشته یونس نادمیAN IDENTITY RELATED TO θ-CENTRALIZERS IN SEMIPRIME RINGS نوشته Abbas Zivari-Kazempourمقایسه روش مقاوم سازی و نوسازی جهت مشخص نمودن مناسبترین و اقتصادی ترین راهکار نوشته فرشاد شیراوندکنترل بهینه ی سیستم های تاخیری خطی با تابع تاخیر قطعه ای ثابت به کمک روش ترکیبی چبیشف بلاک پالس نوشته سیدمحمد حسینیخطر جدی جان مادر حامل؛ از مرجع تشخیص تا کیفیت تشخیص (جستاری انتقادی در مرجع و کیفیت تشخیص خطر در ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده) نوشته طه زرگریانNew generalization of norm spaces and applications نوشته Mohammad Reza Haddadiارزیابی میزان کاربرد تابلوهای راهنمایی و رانندگی در درک رانندگان مبتنی بر روش های پرسشنامه ای و آماری (مطالعه موردی: محور همدان-کرمانشاه) نوشته شهاب حسن پور

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: