فصلنامه بحران پژوهی جهان اسلام

Journal of Crisis Studies of the Islamic World

«فصلنامه بحران پژوهی جهان اسلام (سیاست پژوهی سابق) بر اساس ارزیابی کارگروه تخصصی ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ موفق به کسب درجه «علمی» گردید».

فصلنامه‌ بحران پژوهی جهان اسلام از پژوهشگران و نویسندگان گرامی دعوت می‌کند تا مقالات علمی خود را با رویکرد «بحران‌‌‌پژوهی» برای انتشار در شماره‌های آتی ترجیحا درحوزه‌های ‌زیر از طریق سامانه نشریه ‌ارسال‌ کنند:

۱-مطالعه‌ موردی‌کشورهای اسلامی ‌با محوریت ‌بحران‌های سیاسی و امنیتی ۲- مطالعه موردی راهبردها و راهکارهای سیاسی حل بحران در کشورهای اسلامی ۳- جامعه شناسی سیاسی بحران در کشورهای اسلامی؛ ۴-آینده پژوهی سیاسی جهان اسلام ۵- مطالعه موردی بحران در اقتصاد سیاسی کشورهای اسلامی؛ ۶-مطالعه جنگ و صلح در کشورهای اسلامی؛ ۷-روابط سیاسی ایران با کشورهای اسلامی (با رویکرد بحران پژوهی).

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات