بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزدانشگاه تهراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات98,742نویسنده اول65,272هم پژوهی59,883ژورنال117کنفرانس187
رتبه2نام مرکزدانشگاه تربیت مدرسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات42,290نویسنده اول27,690هم پژوهی27,541ژورنال30کنفرانس59
رتبه3نام مرکزدانشگاه فردوسی مشهدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات40,371نویسنده اول28,829هم پژوهی20,228ژورنال50کنفرانس118
رتبه4نام مرکزدانشگاه شهید بهشتینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات32,060نویسنده اول21,396هم پژوهی19,608ژورنال42کنفرانس53
رتبه5نام مرکزدانشگاه تبریزنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات29,607نویسنده اول20,643هم پژوهی15,849ژورنال40کنفرانس44
رتبه6نام مرکزدانشگاه فرهنگیاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات28,133نویسنده اول22,112هم پژوهی10,863ژورنال14کنفرانس64
رتبه7نام مرکزدانشگاه شیرازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات26,862نویسنده اول18,968هم پژوهی12,960ژورنال21کنفرانس49
رتبه8نام مرکزدانشگاه علم و صنعت ایراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات26,331نویسنده اول18,653هم پژوهی13,314ژورنال11کنفرانس94
رتبه9نام مرکزدانشگاه علامه طباطبائینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات25,979نویسنده اول17,554هم پژوهی16,017ژورنال55کنفرانس20
رتبه10نام مرکزدانشگاه اصفهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات25,241نویسنده اول17,484هم پژوهی13,302ژورنال44کنفرانس41
رتبه11نام مرکزدانشگاه صنعتی امیرکبیرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات24,200نویسنده اول16,343هم پژوهی12,572ژورنال3کنفرانس65
رتبه12نام مرکزدانشگاه شهید چمران اهوازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات21,530نویسنده اول14,383هم پژوهی11,292ژورنال23کنفرانس69
رتبه13نام مرکزدانشگاه شهید باهنر کرماننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات21,175نویسنده اول14,759هم پژوهی9,981ژورنال19کنفرانس57
رتبه14نام مرکزدانشگاه محقق اردبیلینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات18,979نویسنده اول14,832هم پژوهی8,788ژورنال18کنفرانس65
رتبه15نام مرکزدانشگاه ارومیهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات18,906نویسنده اول13,643هم پژوهی9,814ژورنال6کنفرانس12
رتبه16نام مرکزدانشگاه خوارزمینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات18,317نویسنده اول11,991هم پژوهی13,098ژورنال22کنفرانس26
رتبه17نام مرکزدانشگاه گیلاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات18,277نویسنده اول13,030هم پژوهی10,016ژورنال18کنفرانس30
رتبه18نام مرکزدانشگاه یزدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات17,330نویسنده اول12,883هم پژوهی8,359ژورنال11کنفرانس39
رتبه19نام مرکزدانشگاه صنعتی شریفنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات16,359نویسنده اول10,990هم پژوهی8,421ژورنال6کنفرانس118
رتبه20نام مرکزدانشگاه صنعتی اصفهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات16,214نویسنده اول10,791هم پژوهی7,751ژورنال10کنفرانس44
رتبه21نام مرکزدانشگاه مازندراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات14,979نویسنده اول10,954هم پژوهی8,430ژورنال14کنفرانس20
رتبه22نام مرکزدانشگاه سیستان و بلوچستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات13,957نویسنده اول10,203هم پژوهی7,149ژورنال28کنفرانس51
رتبه23نام مرکزدانشگاه بوعلی سینانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات13,788نویسنده اول10,118هم پژوهی7,101ژورنال3کنفرانس21
رتبه24نام مرکزدانشگاه رازینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات13,220نویسنده اول9,489هم پژوهی6,498ژورنال15کنفرانس18
رتبه25نام مرکزدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات12,503نویسنده اول8,457هم پژوهی6,562ژورنال6کنفرانس29
رتبه26نام مرکزدانشگاه سمناننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات11,732نویسنده اول8,920هم پژوهی5,873ژورنال12کنفرانس21
رتبه27نام مرکزدانشگاه زنجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات11,628نویسنده اول8,598هم پژوهی6,026ژورنال5کنفرانس23
رتبه28نام مرکزدانشگاه صنعتی مالک اشترنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,974نویسنده اول7,484هم پژوهی6,243ژورنال5کنفرانس31
رتبه29نام مرکزدانشگاه بیرجندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,864نویسنده اول8,119هم پژوهی5,216ژورنال21کنفرانس42
رتبه30نام مرکزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,805نویسنده اول6,861هم پژوهی6,457ژورنال13کنفرانس12
رتبه31نام مرکزدانشگاه الزهرانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,185نویسنده اول7,427هم پژوهی5,726ژورنال25کنفرانس21
رتبه32نام مرکزدانشگاه صنعتی شاهرودنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,057نویسنده اول7,386هم پژوهی5,309ژورنال9کنفرانس23
رتبه33نام مرکزدانشگاه شهرکردنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,678نویسنده اول7,191هم پژوهی4,679ژورنال8کنفرانس26
رتبه34نام مرکزدانشگاه بین المللی امام خمینینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,448نویسنده اول6,782هم پژوهی5,092ژورنال20کنفرانس22
رتبه35نام مرکزدانشگاه لرستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,374نویسنده اول6,845هم پژوهی5,635ژورنال11کنفرانس8
رتبه36نام مرکزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,080نویسنده اول6,261هم پژوهی4,887ژورنال8کنفرانس16
رتبه37نام مرکزدانشگاه کاشاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,854نویسنده اول6,667هم پژوهی4,153ژورنال12کنفرانس13
رتبه38نام مرکزدانشگاه زابلنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,649نویسنده اول6,475هم پژوهی4,748ژورنال3کنفرانس12
رتبه39نام مرکزدانشگاه قمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,165نویسنده اول5,823هم پژوهی4,448ژورنال11کنفرانس6
رتبه40نام مرکزدانشگاه کردستان نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,860نویسنده اول5,402هم پژوهی4,572ژورنال15کنفرانس29
رتبه41نام مرکزدانشگاه فنی و حرفه اینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,739نویسنده اول5,840هم پژوهی3,757ژورنال3کنفرانس34
رتبه42نام مرکزدانشگاه جامع امام حسیننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,391نویسنده اول5,257هم پژوهی4,150ژورنال35کنفرانس21
رتبه43نام مرکزدانشگاه شاهدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,224نویسنده اول4,883هم پژوهی4,808ژورنال13کنفرانس4
رتبه44نام مرکزدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات6,974نویسنده اول5,047هم پژوهی3,507ژورنال2کنفرانس12
رتبه45نام مرکزدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات6,931نویسنده اول4,944هم پژوهی3,730ژورنال11کنفرانس31
رتبه46نام مرکزدانشگاه ایلامنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات5,818نویسنده اول3,985هم پژوهی3,629ژورنال5کنفرانس4
رتبه47نام مرکزدانشگاه حکیم سبزوارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات5,802نویسنده اول4,205هم پژوهی2,828ژورنال5کنفرانس13
رتبه48نام مرکزدانشگاه اراکنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات5,167نویسنده اول3,707هم پژوهی2,777ژورنال12کنفرانس8
رتبه49نام مرکزدانشگاه صنعتی سهندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,836نویسنده اول3,650هم پژوهی1,915ژورنال1کنفرانس10
رتبه50نام مرکزدانشگاه شهید مدنی آذربایجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,789نویسنده اول3,470هم پژوهی2,586ژورنال4کنفرانس27
رتبه51نام مرکزدانشگاه هرمزگاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,784نویسنده اول3,201هم پژوهی3,428ژورنال2کنفرانس16
رتبه52نام مرکزدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,604نویسنده اول3,283هم پژوهی1,941ژورنال1کنفرانس11
رتبه53نام مرکزدانشگاه خلیج فارسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,567نویسنده اول3,189هم پژوهی2,405ژورنال0کنفرانس8
رتبه54نام مرکزدانشگاه یاسوجنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,427نویسنده اول2,938هم پژوهی2,484ژورنال3کنفرانس13
رتبه55نام مرکزدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,037نویسنده اول2,932هم پژوهی2,210ژورنال0کنفرانس2
رتبه56نام مرکزدانشگاه امام صادقنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,853نویسنده اول2,848هم پژوهی1,835ژورنال21کنفرانس13
رتبه57نام مرکزدانشگاه گلستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,539نویسنده اول2,110هم پژوهی2,435ژورنال4کنفرانس8
رتبه58نام مرکزدانشگاه هنر اصفهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,414نویسنده اول2,404هم پژوهی1,953ژورنال3کنفرانس3
رتبه59نام مرکزدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,254نویسنده اول2,212هم پژوهی2,189ژورنال1کنفرانس10
رتبه60نام مرکزدانشگاه ملایرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,190نویسنده اول2,320هم پژوهی2,021ژورنال0کنفرانس7
رتبه61نام مرکزدانشگاه هنر اسلامی تبریزنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,599نویسنده اول2,087هم پژوهی1,127ژورنال3کنفرانس15
رتبه62نام مرکزدانشگاه صنعتی شیرازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,539نویسنده اول1,855هم پژوهی1,106ژورنال0کنفرانس4
رتبه63نام مرکزدانشگاه گنبد کاووسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,496نویسنده اول1,932هم پژوهی1,336ژورنال4کنفرانس6
رتبه64نام مرکزدانشگاه صنعت نفتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,376نویسنده اول1,496هم پژوهی1,215ژورنال2کنفرانس7
رتبه65نام مرکزدانشگاه مراغهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,328نویسنده اول1,648هم پژوهی1,367ژورنال2کنفرانس6
رتبه66نام مرکزدانشگاه هنر تهراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,234نویسنده اول1,458هم پژوهی1,402ژورنال1کنفرانس2
رتبه67نام مرکزدانشگاه علوم و معارف قرآن کریمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,133نویسنده اول1,655هم پژوهی741ژورنال9کنفرانس11
رتبه68نام مرکزدانشگاه دامغاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,083نویسنده اول1,541هم پژوهی1,074ژورنال4کنفرانس6
رتبه69نام مرکزدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,070نویسنده اول1,104هم پژوهی1,996ژورنال4کنفرانس12
رتبه70نام مرکزدانشگاه بجنوردنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,040نویسنده اول1,485هم پژوهی1,198ژورنال1کنفرانس6
رتبه71نام مرکزدانشگاه جیرفتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,941نویسنده اول1,414هم پژوهی1,190ژورنال0کنفرانس13
رتبه72نام مرکزدانشگاه اردکاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,902نویسنده اول1,441هم پژوهی1,113ژورنال1کنفرانس2
رتبه73نام مرکزدانشگاه عالی دفاع ملینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,886نویسنده اول1,197هم پژوهی1,424ژورنال13کنفرانس1
رتبه74نام مرکزپژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,842نویسنده اول1,092هم پژوهی1,323ژورنال1کنفرانس3
رتبه75نام مرکزدانشگاه آیت ا... العظمی بروجردینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,701نویسنده اول1,214هم پژوهی889ژورنال1کنفرانس9
رتبه76نام مرکزدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,672نویسنده اول1,196هم پژوهی1,018ژورنال1کنفرانس6
رتبه77نام مرکزدانشگاه صنعتی ارومیهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,591نویسنده اول1,160هم پژوهی926ژورنال0کنفرانس0
رتبه78نام مرکزدانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,473نویسنده اول892هم پژوهی1,058ژورنال4کنفرانس4
رتبه79نام مرکزدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,440نویسنده اول1,155هم پژوهی614ژورنال2کنفرانس3
رتبه80نام مرکزدانشگاه ادیان و مذاهبنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,435نویسنده اول1,059هم پژوهی708ژورنال17کنفرانس0
رتبه81نام مرکزدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,423نویسنده اول1,053هم پژوهی834ژورنال0کنفرانس2
رتبه82نام مرکزدانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,386نویسنده اول950هم پژوهی734ژورنال0کنفرانس4
رتبه83نام مرکزدانشگاه میبدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,162نویسنده اول739هم پژوهی874ژورنال1کنفرانس0
رتبه84نام مرکزدانشگاه ولایتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,057نویسنده اول757هم پژوهی595ژورنال1کنفرانس1
رتبه85نام مرکزدانشگاه صنعتی قمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,051نویسنده اول720هم پژوهی583ژورنال2کنفرانس3
رتبه86نام مرکزدانشگاه صنعتی اراکنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات989نویسنده اول745هم پژوهی486ژورنال0کنفرانس9
رتبه87نام مرکزدانشگاه افسری امام علینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات985نویسنده اول605هم پژوهی808ژورنال1کنفرانس4
رتبه88نام مرکزدانشگاه صنعتی سیرجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات964نویسنده اول755هم پژوهی429ژورنال0کنفرانس0
رتبه89نام مرکزدانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلامنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات938نویسنده اول719هم پژوهی362ژورنال12کنفرانس20
رتبه90نام مرکزدانشگاه تربت حیدریهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات924نویسنده اول676هم پژوهی543ژورنال2کنفرانس26
رتبه91نام مرکزدانشگاه صدا و سیمانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات881نویسنده اول643هم پژوهی429ژورنال2کنفرانس3
رتبه92نام مرکزدانشگاه صنعتی بیرجندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات851نویسنده اول611هم پژوهی489ژورنال0کنفرانس0
رتبه93نام مرکزدانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات848نویسنده اول643هم پژوهی412ژورنال1کنفرانس0
رتبه94نام مرکزدانشگاه فسانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات799نویسنده اول515هم پژوهی614ژورنال0کنفرانس2
رتبه95نام مرکزدانشگاه باقرالعلومنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات799نویسنده اول560هم پژوهی378ژورنال1کنفرانس0
رتبه96نام مرکزدانشگاه صنعتی همداننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات773نویسنده اول493هم پژوهی478ژورنال0کنفرانس0
رتبه97نام مرکزدانشگاه تفرشنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات751نویسنده اول431هم پژوهی490ژورنال0کنفرانس0
رتبه98نام مرکزدانشگاه بنابنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات636نویسنده اول477هم پژوهی387ژورنال0کنفرانس1
رتبه99نام مرکزدانشگاه صنعتی قوچاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات635نویسنده اول452هم پژوهی323ژورنال0کنفرانس2
رتبه100نام مرکزدانشگاه صنعتی کرمانشاهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات634نویسنده اول426هم پژوهی377ژورنال0کنفرانس1
رتبه101نام مرکزدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات623نویسنده اول393هم پژوهی385ژورنال0کنفرانس3
رتبه102نام مرکزدانشگاه تخصصی فناوری های نوین آملنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات608نویسنده اول419هم پژوهی424ژورنال0کنفرانس6
رتبه103نام مرکزدانشگاه حضرت معصومه (س)نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات600نویسنده اول436هم پژوهی344ژورنال1کنفرانس2
رتبه104نام مرکزدانشگاه جهرمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات594نویسنده اول377هم پژوهی448ژورنال0کنفرانس0
رتبه105نام مرکزدانشگاه کوثرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات592نویسنده اول437هم پژوهی314ژورنال1کنفرانس2
رتبه106نام مرکزدانشگاه فرماندهی و ستاد آجانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات589نویسنده اول393هم پژوهی410ژورنال4کنفرانس0
رتبه107نام مرکزمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفرایننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات568نویسنده اول418هم پژوهی403ژورنال0کنفرانس11
رتبه108نام مرکزمجتمع آموزش عالی گنابادنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات556نویسنده اول387هم پژوهی364ژورنال1کنفرانس2
رتبه109نام مرکزپژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات537نویسنده اول398هم پژوهی218ژورنال2کنفرانس0
رتبه110نام مرکزدانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات504نویسنده اول303هم پژوهی378ژورنال6کنفرانس0
رتبه111نام مرکزمجتمع آموزش عالی سراواننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات483نویسنده اول369هم پژوهی265ژورنال0کنفرانس9
رتبه112نام مرکزمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات479نویسنده اول366هم پژوهی257ژورنال0کنفرانس2
رتبه113نام مرکزدانشگاه صنایع و معادن ایراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات469نویسنده اول324هم پژوهی399ژورنال0کنفرانس0
رتبه114نام مرکزدانشگاه سلمان فارسی کازروننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات460نویسنده اول369هم پژوهی233ژورنال0کنفرانس0
رتبه115نام مرکزدانشگاه نیشابورنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات447نویسنده اول328هم پژوهی234ژورنال0کنفرانس2
رتبه116نام مرکزدانشکده فنی و مهندسی گلپایگاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات417نویسنده اول320هم پژوهی218ژورنال0کنفرانس0
رتبه117نام مرکزدانشگاه بزرگمهر قائناتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات409نویسنده اول314هم پژوهی285ژورنال0کنفرانس0
رتبه118نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشترنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات375نویسنده اول320هم پژوهی149ژورنال0کنفرانس2
رتبه119نام مرکزمجتمع آموزش عالی بمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات368نویسنده اول270هم پژوهی188ژورنال0کنفرانس6
رتبه120نام مرکزدانشگاه شهید مطهرینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات355نویسنده اول212هم پژوهی261ژورنال0کنفرانس0
رتبه121نام مرکزدانشگاه بین المللی مذاهب اسلامینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات336نویسنده اول215هم پژوهی224ژورنال2کنفرانس2
رتبه122نام مرکزدانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات332نویسنده اول250هم پژوهی190ژورنال0کنفرانس0
رتبه123نام مرکزدانشگاه علوم انتظامی امیننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات327نویسنده اول220هم پژوهی190ژورنال3کنفرانس3
رتبه124نام مرکزدانشگاه علم و فناوری مازندراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات315نویسنده اول202هم پژوهی239ژورنال0کنفرانس2
رتبه125نام مرکزدانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات312نویسنده اول198هم پژوهی192ژورنال0کنفرانس0
رتبه126نام مرکزدانشگاه گرمسارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات263نویسنده اول156هم پژوهی173ژورنال0کنفرانس0
رتبه127نام مرکزدانشگاه بین المللی چابهارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات247نویسنده اول144هم پژوهی229ژورنال1کنفرانس5
رتبه128نام مرکزدانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات246نویسنده اول176هم پژوهی180ژورنال0کنفرانس2
رتبه129نام مرکزمجتمع آموزش عالی زرندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات216نویسنده اول135هم پژوهی144ژورنال0کنفرانس0
رتبه130نام مرکزمجتمع آموزش عالی شیرواننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات180نویسنده اول122هم پژوهی106ژورنال0کنفرانس0
رتبه131نام مرکزدانشگاه معارف اسلامینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات162نویسنده اول109هم پژوهی78ژورنال0کنفرانس0
رتبه132نام مرکزدانشگاه هنر شیرازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات150نویسنده اول109هم پژوهی82ژورنال0کنفرانس0
رتبه133نام مرکزمجتمع آموزش عالی لارستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات111نویسنده اول91هم پژوهی40ژورنال0کنفرانس1
رتبه134نام مرکزموسسه آموزش عالی زاگرسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات111نویسنده اول88هم پژوهی91ژورنال0کنفرانس0
رتبه135نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفرایننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات106نویسنده اول79هم پژوهی92ژورنال0کنفرانس0
رتبه136نام مرکزدانشگاه صنعتی شهدای هویزهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات92نویسنده اول81هم پژوهی31ژورنال0کنفرانس1
رتبه137نام مرکزمرکز آموزش عالی محلاتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات81نویسنده اول57هم پژوهی57ژورنال0کنفرانس0
رتبه138نام مرکزمرکز آموزش عالی لامردنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات74نویسنده اول54هم پژوهی45ژورنال0کنفرانس0
رتبه139نام مرکزمجتمع آموزش عالی تربت جامنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات71نویسنده اول57هم پژوهی46ژورنال0کنفرانس0
رتبه140نام مرکزپژوهشکده امور اقتصادینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات59نویسنده اول50هم پژوهی38ژورنال0کنفرانس0
رتبه141نام مرکزدانشگاه فناوری های نوین سبزوارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات54نویسنده اول24هم پژوهی50ژورنال0کنفرانس0
رتبه142نام مرکزدانشگاه شهرضانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات50نویسنده اول30هم پژوهی33ژورنال0کنفرانس0
رتبه143نام مرکزمرکز آموزش عالی اقلیدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات46نویسنده اول34هم پژوهی30ژورنال0کنفرانس0
رتبه144نام مرکزدانشگاه حضرت نرجس (س)نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات44نویسنده اول38هم پژوهی18ژورنال0کنفرانس0
رتبه145نام مرکزمرکزآموزش عالی استهباننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات35نویسنده اول16هم پژوهی40ژورنال0کنفرانس0
رتبه146نام مرکزمرکز آموزش عالی شهید رجایی بابلنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10نویسنده اول8هم پژوهی3ژورنال0کنفرانس0
رتبه147نام مرکزمرکز آموزش عالی زینب کبری (س) کازروننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3نویسنده اول2هم پژوهی1ژورنال0کنفرانس0
رتبه148نام مرکزدانشگاه فرزانگان سمناننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1نویسنده اول0هم پژوهی1ژورنال0کنفرانس0
رتبه149نام مرکزدانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1نویسنده اول0هم پژوهی1ژورنال0کنفرانس0