خلاصه فعالیتهای علمی مجتمع آموزش عالی تربت جام

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 74
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 759
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 140
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مجتمع آموزش عالی تربت جام

برخی از ساختارهای اعداد کاتالان~ \lr{I}I نوشته دانیال یعقوبیتهیه نقشه های آسیب پذیری ماندابی شدن با استفاده از سنجش از دور و اطلاعات میدانی (مطالعه موردی: دشت قزوین) نوشته حمید منصوریان و وحید یزدانیارزش غذایی برگ های جمع آوری شده از برخی درختان جنگلی برای تامین بخشی از نیاز غذایی دام نوشته Mohsen Kazemiبررسی تاثیر آب خربزه به عنوان یک افزودنی طبیعی بر خصوصیات فارینوگرافی خمیر و بهبود کیفیت نان بربری نیمه حجیم نوشته Nafiseh Zaveh zad و Gholam hossein Haghayeghاستفاده از آب خربزه بهعنوان یک رومال جدید جهت بهبود خصوصیات تکنولوژیکی و حسی نان باگت نوشته Nafiseh Zave zad و Gholam hossein Haghayeghکاربرد آرد دانه خربزه و امولسیفایر لستین بهعنوان جایگزین چربی در تولید بیسکوئیت کمچرب نوشته استفاده از آرد دانهی خربزه بهعنوان مقلد چربی در تولید کیک کمچرب و بررسی خصوصیات کمی و کیفی محصول نهایی نوشته Gholam Hossein Haghayeghبررسی و مقایسه روشهای استخراج بقایای برخی سموم ارگانوکلره ی کشاورزی در آب آشامیدنی مشهد نوشته وحید شمس آبادی و محمدناصر مودودی و حسین نستری نصرآبادیارزیابی بقایای برخی سموم ارگانوکلره در آب آشامیدنی شمال شرق ایران نوشته وحید شمس آبادی و محمدناصر مودودی و حسین نستری نصرآبادیمقایسه عملکرد زعفران و تاثیر پارامترهای اقلیمی تاثیرگذار (بارش، رطوبت نسبی ، ساعات آفتابی و دما) بر آن در شهرستانهای تربت جام و تربت حیدریه نوشته وحید شمس آبادی و افسانه محمدیان فر و سیدمحمدجواد میرزایی و محمدناصر مودودیروند تغییرات رطوبت نسبی در استان خراسان رضوی، شمال شرق ایران نوشته زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی و سید فرهاد صابرعلی و سید محمد جواد میرزایی و محمدناصر مودودیاثر آبیاری با آب شور مغناطیسی شده بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت نوشته سید محمد جواد میرزایی و وحید شمس آبادی و زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانیتعیین ارتباط آلودگی ارقامی از غلات رایج به Diuraphis noxia و تراکم تریکوم های سطح برگ در شرایط گلخانه ای نوشته حمیده طبسیانبررسی کاربرد سلنیوم بر بهره ‎وری آب و بعضی خصوصیات گیاه نعناع فلفلی تحث تنش رطوبتی نوشته وحید شمس آبادی و افسانه محمدیان فر و سید فرهاد صابرعلی و سید محمد جواد میرزایی و محمدناصر مودودیمقایسه عملکرد زعفران و تاثیر پارامترهای اقلیمی تاثیرگذار (بارش، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی و دما) بر آن در شهرستانهای تربت جام و تربت حیدریه نوشته وحید شمس آبادی و محمدناصر مودودی و افسانه محمدیان فرپاسخ رشد و عملکرد گندم زمستانه به تاریخ کاشت و میزان نیتروژن مصرفی نوشته سیدفرهاد صابرعلیبررسی پاسخ عملکرد ارقام برنج کم محصول و پر محصول به بهبود مدیریت تغذیه نوشته سید فرهاد صابرعلیبررسی بهره ‎وری آب، خصوصیات و غلظت عناصر نعناع فلفلی تحث تنش کادمیوم در حضور سلنیوم نوشته وحید شمس آبادی و افسانه محمدیان فر و مهدی مرادی و سعید عبدی تازیکتعیین پتانسیل تغذیه ای چهار گونه گیاه (Arctium lappa، Verbascum thapsus ، Althaea officinalis و Ferula hermonis) در مراتع خراسان رضوی نوشته محسن کاظمیبررسی موانع دانش بنیان کسب و کار اینترنتی گیاهان دارویی در حوزه زنان از دیدگاه دانش آموزان دخترمتوسطه دوم شهرستان تربت جام نوشته محمدناصر مودودی