خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 3,382
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 5
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 128
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 59
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 14 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 16 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

اثر کادمیم و شوری بر سینتیک واجذبی منگنز در محیط ریزوسفری و غیر-ریزوسفری خاک نوشته محبوب صفاریاثر شوری بر سینتیک واجذبی کادمیم در محیط ریزوسفری و غیرریزوسفری خاک پس از برداشت گیاه کوشیا نوشته محبوب صفاریمدلسازی کیفی آب رودخانه با استفاده از مدلهای رگرسیون تطبیقی چندمتغیره اسپلاین و رگرسیون چندجمله ای تکاملی نوشته مهدی حسینقلی زاده و محمد نجف زادهپایدارسازی آنزیم دارویی اورات اکسیداز با حلالهای اوتکتیک دوستدار طبیعت نوشته مینا عرب آبادی و شهریار شاکری و مسعود ترکزاده -ماهانیبیان آنزیم دیافورز در باکتری نوشته یاسمن باقری و مسعود ترکزاده ماهانی و شهریار شاکری و مریم زابلیبهینه سازی محیط کشت سویه ترائوستوکیتریوم با فناور ی تکامل آزمایشگاهی تطبیقی جهت استخراج روغن و محاسبه وزن خشک سلولی نوشته لادن دهقانی هراتی و شهریار شاکری و مجتبی مرتضویبهینه سازی محیط کشت ترائوستوکیتریوم جهت تولید اسکوالن نوشته فائزه زال پور و مجتبی مرتضوی و شهریار شاکری و الهام ایرانمنش و صفا لطفیطراحی محیط کشت اسکوالن با روش تاگوچی در نرم افزار Design Expert نوشته فائزه زال پور و مجتبی مرتضوی و شهریار شاکری و الهام ایرانمنش و صفا لطفیسناریوی مهم سوخت های srf (زیستی)و تاثیر بر محیط زیست شهری نوشته مهدی گلشنیتوسعه هیدروژل تزریقی بر پایه پلی وینیل الکل -ژلاتین همراه با پلیمر بتاسیکلودکسترین برای دارو رسانی نوشته حمیرا ولی پور و زهرا حسنیبایوستروم مرجانی دونین بالایی در برش سراشک، کرمان نوشته حامد عامریاولین گزارش از اثر فسیل Bicavichnites isp. در نهشته های کامبرین میانی کرمان نوشته حامد عامریرخساره های سنگی و محیط رسوبی سازند هجدک (Bajocian –Bathonian) در ناحیه زغالسنگی بوج نوشته حامد عامریسنگ چینه نگاری و محیط رسوبی نهشته های ریفی کرتاسه در شمال گلوسالار، غرب کرمان نوشته محمدجواد حسنیریز رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های پرمین در برش کوه کویر، جنوب غرب سیرجان نوشته محمدجواد حسنیشواهد چینه شناختی، فسیل شناختی و رسوب شناختی کاربردی در مطالعه میدانیسازند پابده )پالئوسن- الیگوسن(، زاگرس، جنوب غرب ایران نوشته ابراهیم محمدیپیش بینی بار برگشتی در صنعت سیمان با استفاده از شبکه عصبی BLSTM نوشته رسول نوری آذر و مریم آموزگار و حسن مطلبیRecent Advances in Electrochemical Sensing of Anticancer Drug Doxorubicin: A Mini-Review نوشته Zahra Dourandish و Fariba Garkani Nejad و Reza Zaimbashi و Mohammad Bagher Askari و Hakimeh Oloumi و Hadi Beitollaiاستفاده از داکینگ مولکولی برای طراحی آنالوگ های جدید از Fingolimod که از طریق مهار گیرنده S۱P۱، مولتیپل اسکلروزیس را هدف قرار می دهد نوشته هانیه صباغیان و مهدی یوسفیانبهینه سازی مولکولی فینگولیمود با استفاده از مدل سازی فارماکوفور: رویکردی نوین در درمان مولتیپل اسکلروزیس نوشته هانیه صباغیان و مهدی یوسفیان

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

تاکنون 11 کنفرانس توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: