خانم دکتر آزاده حبیبی

Dr. Azadeh Habibi

عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

فرد مهم علمی - Researcher ID: (481450)

11
5
3
1
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب شناسایی مولکولی قارچ ها (انتشارات دانشگاه شیراز) - 1394 - فارسی
  • کتاب زیست شناسی قارچ ها (مرکز نشر دانشگاهی) - 1391 - فارسی
  • کتاب مبانی ژنتیک قارچ ها (جهاد دانشگاهی مشهد) - 1389 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی