خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه صنعتی ارومیه

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,591
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 211
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 77
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 10 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 35 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه صنعتی ارومیه

تاثیر محدودیت مالی بر ارزش شرکت با تاکید بر اثر ارتباطات سیاسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن نوشته رحیم دباغتاثیر دوگانگی وظایف مدیر عامل و تمرکز مالکیت بر سود تقسیمی با تاکید بر اثر محدودیت مالی در شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته رحیم دباغA Novel Procedure for Green Synthesis of Silver Nanoparticles onActivated Carbon نوشته Mohammad Ghadiri و Taha SalehiFenton degradation of methylene blue (MB) using Nanosized ZSM-۵ typeferrisilicate نوشته Mohammad Ghadiri و Aida Rahmati و Taha SalehiNumerical simulation of two link robotic manipulator with white and colored noise نوشته Hadiseh Babazadeh و Parisa Nabatiبررسی ویژگی های میکروبیولوژیکی و حسی سوسیس فرانکفورتر فراسودمند در مدت زمان نگهداری نوشته مدلسازی ریاضی جریان خون به عنوان سیال دولایه ای در طول رگ گرفته شده نوشته احمد رضا حقیقی و محمد شهبازی اصلشبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد در یک آنولی افقی با حرارت دهی گسسته با استفاده از روش لاتیس بولتزمن بدون شبکه نوشته عبد الرحمان دادوند و احمد رضا حقیقی و حمیده حسینیجذب ترکیبات کروم III از پساب رنگی صنعت چرم توسط نانوذرات سیلیس نوشته شیوا سالماندازه کارلسون و انواع عملگرهای ترکیبی روی فضاهای از نوع بسوف وزندار بردار مقدار نوشته مصطفی حسنلویک روش کنترل کننده غیرخطی برای پایدارسازی سیستمهای دینامیکی آشوبناک مرتبه کسری نوشته محمد پور محمود اقاباباپیاده سازی فرآیند مدیریت نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی مطالعه موردی آزمایشگاه اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی ارومیه نوشته فرید ممیزی و محمدپارسا دولت یاریDesign of Innovative Channel Geometrical Configuration and Its Effect on Species Distribution نوشته Nima AhmadiNumerical Investigation of the Effect of Gas Diffusion Layer with Semicircular Prominences on Polymer Exchange Membrane Fuel Cell Performance and Species Distribution نوشته Nima Ahmadi و Sajad Rezazadeh و Abdolrahman Dadvand و Iraj Mirzaeeتاثیر اندازه قطر خروجی شیپوره یک موتور توربو فن تک محوره جریان مخلوط بر عملکرد آن نوشته ستاره مستخدمین حسینی و مرتضی حمزه زادهانتخاب بهترین شاخص آماری مقدار فشار گرهی برای استفاده در کالیبراسیون مدل هیدرولیکی شبکه توزیع آب مبتنی بر پردازش داده های میدانی نوشته اکبر شیرزادProduct-type Operators Between Minimal M\"{o}bius Invariant Spaces and Zygmund Type Spaces نوشته Mostafa HassanlouProduct-type Operators Between Minimal M\"{o}bius Invariant Spaces and Zygmund Type Spaces نوشته Mostafa Hassanlouبررسی تاثیر عوامل دینامیکی برروی دمای قلب رآکتور نوشته سهراب بهنیابهسازی لرزه یی ساختمان های موجود با استفاده از سیستم ستون های پیوندیافته نوشته وحید جابری و اباذر اصغری