خلاصه فعالیتهای علمی مرکز آموزش عالی اقلید

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 52
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 780
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 144
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز آموزش عالی اقلید

جایگاه و کارکرد اختلاف قراءات در تفسیر خسروی نوشته الهام زرینکلاهادراکات دانش آموزان دوره ی ابتدایی از مفهوم شهروندی نوشته سید رضا پورسیداستفاده از تکنولوژی در کلاس درس ابتدایی: راهنمایی برای معلمان نوشته فاطمه عابدیواکاوی رویکرد ابن عباس درمورد جواز یا عدم جواز تاویل قرآن و کارکرد معنایی آن در روایات تفسیری وی نوشته الهام زرین کلاهتشابه در L-منطق ها نوشته سعیده ظهیریواکاوی روش فقه الحدیثی ابن حجر در فتح الباری بشرح صحیح البخاری نوشته الهام زرین کلاهارزیابی موفقیت جنگل کاری بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach.) و تاثیر آن بر پوشش گیاهی و خاک در رویشگاه های ارژن جمال بیگ استان فارس نوشته اسحاق امیدوارمطالعه نقش عامل رونویسی Zinc Finger of Arabidopsis thaliana ۶ (ZAT۶) در تحمل شوری گیاه شلغم علوفه ای (.Brassica rapa L) نوشته روح الله شاملو دشت پاگردیبررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با شادکامی نوشته کیمیا صحراییانبررسی رابطه معنویت در شغل و اخلاق کاری مدیران مدارس شهر چابهار نوشته سحر انصاریدعا در سیره عملی عارفان با تاکید بر تذکره الاولیاء عطار نوشته الهام رستادتحلیل و ارزیابی برداشت متکلمان اشاعره درباره رویت خداوند از آیات و روایات نوشته الهام زرین کلاهواکاوی وجوه معنایی واژه افک در قرآن نوشته الهام زرین کلاهبررسی گونه های روایات تفسیری ابنعباس در تفاسیرکهن شیعه نوشته الهام زرین کلاهنقش میانجی امید به زندگی و تاب آوری در رابطه بین ترس از کرونا و صمیمیت عاطفی زنان متاهل نوشته سید رضا پورسیدوقت « از نگاه روزبهان با تکیه بر شرح شطحیات نوشته الهام رستادزبان «زمان» در شرح شطحیات نوشته الهام رستادمبانی، روش ها و گرایش های تفسیری ابن عباس با تاکید بر جامع البیان طبری نوشته الهام زرین کلاهنقش راهبردهای شناختی و فراشناختی در شبکه های اجتماعی مجازی بر افزایش سطح یاددهی و یادگیری دانش آموزان نوشته آیدا حیایییک روش استوار غیر متمرکز برای بهره برداری جریان متناوب خطی شبکه یکپارچه انتقال و توزیع نوشته احمد نیکوبخت