خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 4,349
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 102
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 53
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 20 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 16 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه سمپاش خودکار به منظور تشخیص برخط علف هرز-گیاه در مزارع چغندرقند نوشته هادی اورک و سامان آبدانان مهدی زاده و محمدامین آسودار و الهام الهی فردStudy on the resistance to chlorpyrifos in Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae) نوشته E Ravanshadi و F Yarahmadi و A Lotfi-Jalal Abadi و F KhanmirzaMineralogy assemblage of sand dunes in Khuzestan Province, Iran نوشته S Jafari و S Hassanizadehجایگاه و اهمیت خانواده و نقش والدین در تربیت فرزندان و نظام آموزشی نوشته حمید هرمزی پورجایگاه و اهمیت حضور مشاوران تربیتی و تحصیلی در مدارس نوشته حمید هرمزی پورنقش فضای مجازی در افزایش یادگیری دانش آموزان نوشته حمید هرمزی پورمقایسه و ارزیابی روش های طبقه بندی شاخص NDVI در شناسایی و تفکیک مزارع گندم نوشته فاطمه مدیری و محمد معظمی و کامران الماسیهبررسی روند خشک سالی هواشناسی در ایستگاه های پای پل و جلوگیر(زیر حوضه کرخه) با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده نوشته امیر ناصریان و سعید جلیلیکاهش شاخص حساسیت گندم به تنش شوری با استفاده از سولفات روی نوشته راضیه فخرایی مطلق و احمد کوچک زاده و عبدالمهدی بخشنده و عادل پشت داراثر محلول پاشی متانول بر رشد و عملکرد گندم دوروم در شرایط کم آبی آخر فصل نوشته احمد درگاهی و احمد کوچک زاده و سید عطااله سیادت و محمدرضا مرادی تلاوتکود زیستی و اهمیت کاربرد آن نوشته معصومه مکوندیبررسی موانع موجود در طرح اسکان جامعه عشایری و ارائه راهکارها نوشته بهمن خسروی پوراقدام پژوهی: بررسی و شناسایی عوامل دخیل در بدخطی دانش آموزان پایه پنجم و بهبود و رفع این مشکل با ارایه راهکارهای مناسب نوشته احمد سیاحیمدل سازی و ساخت ربات کارنده بذر در سینی نشاء (مطالعه موردی: چغندرقند) نوشته سامان آبدانان مهدی زادهاستفاده از پوست انار و پوست انار عملآوری شده با باکتری تولید کننده ی آنزیم تاناز بر هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی شکمبه، کبد و کلیه ها در برههای پرواری نوشته زهرا جهان آرا و مرتضی چاجیتاثیر گیاه کنوکارپوس عملآوری شده با باکتری‎های تولید کننده تاناز بر رفتار مصرف خوراک، قابلیت هضم و فراسنجههای خونی و شکمبه‎ای گوسفند عربی نوشته طاهره محمدابادی و راضیه عیدی پورEffect of silicon application on wheat seedlings growth under water-deficit stress induced by polyethylene glycol نوشته Aziz Karmollachaab و Mohammad Hosien GharinehThe influence of sugarcane mulch on sand dune stabilization in Khuzestan, the southwest of Iran نوشته Bijan khalili moghadam و T. Jamili و H. NadianEnergy use pattern of paddy production systems in khuzestan province, iran نوشته A. Abdeshahiاثر تاریخ کاشت و سطوح نیتروژن بر رشد و عملکرد جو بدون پوشینه (Hordeum vulgare L. var. nudum)در ملاثانی نوشته قاسم امیدی بیرگانی

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: