آقای دکتر بهمن خسروی پور

Dr. Bahman Khosropour

استاد تمام گروه ترویج و آموزش کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179254)

461
157
18
8
3
12
1
19

• بهمن خسروی پور • عضو هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی • مرتبه علمي:‌ استاد تمام • تحصيلات: دكتري ترويج و آموزش كشاورزي-گرایش آموزش کشاورزی • تلفن محل كار: 06136524348 • پست الكترونيكي (E-mail): • b.khosravipour@gmail.com و khosravipour@asnrukh.ac.ir

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی