آقای دکتر بهمن خسروی پور

Dr. Bahman Khosropour

دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179254)

439
124
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی