جعفر یعقوبی

Jafar Yaghoubi

عضوهیات علمی دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (2606)

129
38
12

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی