آقای دکتر حسین عساکره

Dr. Hossein Asakereh

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (492763)

26
117
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی