خانم دکتر فریبا صیادی

Dr. Fariba Sayadi

دکتری دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474839)

9
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی