بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تاب آوری و امنیت غذایی کشاورزان ایران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 435

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIWG06_023

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1399

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر تغییراقلیم و به دنبال آن گرمایش زمین به عنوان یک عامل مهم زندگی جوامع بشری را تهدید می کند. از آنجا که امنیت غذایی و تاب آوری یکی از مؤلفه های اصلی کیفیت زندگی ساکنین مناطق روستایی به شمار می رود، در این مقاله سعی شد با استفاده از تحلیل های کیفی و کتابخانه ای به بررسی اثر تغییر اقلیم بر امنیت غذایی کشاورزان پرداخته شود. نتایج بررسی ها نشان داد که بخش کشاورزی بعلت ارتباط بسیار نزدیک با منابع طبیعی و شرایط آب و هوایی, تأثیرات بسیاری را در اثر تغییر در دما و بارندگی و بنابراین تغییر در آب در دسترس کشاورزان پذیرا می شود. همچنین بخش کشاورزی بزرگ ترین مصرف کننده آب است و از آنجا که تغییر اقلیم, تغییر در کمیت و کیفیت عرضه آب را تغییر خواهد داد, رفاه کشاورزان را تهدید می کند. بنابراین کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی از نظر آب و هوایی نیز در زمینه کشاورزی دارای شرایط حساسی بوده که باید با مدیریت و برنامه ریزی مناسب از این فرصت برای کشاورزان استفاده کرد.

کلیدواژه ها:

تغییر اقلیم ، امنیت غذایی ، تاب آوری و ایران

نویسندگان

زهرا بیگم حجازی زاده

استاد اقلیم شناسی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران

فریبا صیادی

دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران