مقالات تغییر اقلیم در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات تغییر اقلیم درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه تغییر اقلیم جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 3,686 مقاله در زمینه تغییر اقلیم استخراج شده است.

لیست مقالات تغییر اقلیم در مدیریت بحران

1. بررسی تغییرات اقلیمی شهر کرمانشاه با استفاده از روش های ضریب خشکی دومارتن، منحنی آمبروترمیک و اقلیم نمای آمبرژه در بازه ی ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۹
2. اثر تغییر اقلیم بر صفات فنولوژیک نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط دیم و آبی در شهرستان گنبد
3. تعامل نظری اصول و شاخص های طراحی شهری در انطباق با تغییر اقلیم و بازتعریف جایگاه آن
4. مقایسه زمان شروع خوردگی در سازه های بتن مسلح ساحلی و شهری ناشی از تغییر اقلیم
5. معرفی گیاه دارویی نوروزک (‍Salvia leriifolia Benth. )، گیاه جدید در شرایط تغییر اقلیم
6. واکاوی روند ارتفاع ژئوپتانسیل جو بر روی ایران تحت تاثیر تغییر اقلیم
7. تحلیل شاخص های حدی دما درآشکارسازی تغییر اقلیم خراسان بزرگ
8. بررسی اثرات تغییر اقلیم برجنگل های مانگرو
9. بررسی اثرات اقلیم و تغییرات اقلیمی بر صنعت توریسم
10. شاخص ها و مولفه های ارزیابی نوسانات و تغییرات اقلیمی
11. نگرشی بر قابلیت های توسعه کشت برنج هوازی در شرایط بحران کمبود آب در ایران
12. پایش تاثیر گرمایش جهانی برکشت گندم در دشت مغان (گرمی) با کاربرد مدل گردش عمومی جوی
13. تحلیل دو متغیره بارندگی سالیانه و شدت بارشهای با تداوم مختلف با استفاده از توابع کوپلا، مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک اصفهان
14. مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای در انواع نیروگاه های برق با استفاده از رویکرد LCA
15. تحلیل آسیب پذیری استان لرستان، از تغییرات در بارش موثر، بر طبق USDA
16. بررسی روند بارندگی و دبی در حوضه ی آبریز ارس
17. تحلیل و بررسی مخاطرات جوی آتی منطقه سیستان
18. استفاده فراگیر از انرژی های نو ،فناوری های نوین و طراحی اقلیمی ضامن تداوم حیات روی کره زمین و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی
19. تاثیر رویشگاه بر ویژگی های خاک و ترسیب کربن در توده های دست کاشت صنوبر دلتوئیدس در ساری
20. تغییرات آب و هوایی و تاثیر آن بر سطح تراز دریا ها "مطالعه موردی دریای خزر"
21. تحلیل فضایی تغییرات اقلیمی در ایران
22. بررسی اثرات خشکسالی بر تشدید بحران جهانی شدن
23. بررسی تهدید های محیط زیستی، پتانسیل سنجی مدل ها و تغییرات دینامیک پهنه آبی و تراز سطحی دریاچه ارومیه با استفاده از تکنیک سنجش از دور (تصاویر لندست ۸ و آنالیز شاخص NDWI)
24. ارزیابی پایداری سیاست های سازگاری کشاورزی با تغییرات اقلیم از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی
25. چشم انداز تغییرات زمانی-مکانی تبخیر و تعرق در حوضه آبریز کارون طی دوره های آتی و تحت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای
26. روند تغییرات دما و بارش در ایستگاه خرم آباد
27. آشکارسازی آماری اثر گاز گلخانه ای هگزا فلورید گوگرد بر بارش های فصلی ایران در دهه اخیر
28. تغییرات پیش نگری شده در دما و بارش حوضه کشف رود بر مبنای روش های مقیاس-کاهی دینامیکی و آماری
29. مقایسه اثرات زیست محیطی نظام های رایج و کم نهاده زعفران در استان خراسان رضوی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات LCA
30. تغییرات اقلیمی و طغیان خلیج فارس در اوایل هولوسن: نتایج مطالعه رسوبات بستر خلیج فارس
31. تغییرات مکانی شاخص حساسیت سیل (FSI) در حوزه های آبخیز استان اردبیل
32. واکاوی زمانی مکانی دماهای سالانه ی ایران طی دوره ی ۲۰۰۸-۱۹۶۱
33. مدیریت ریسک اقلیمی (CRM) و ضرورت تدوین و اجرای برنامه های سازگاری ملی (NAPs)
34. ارزیابی وضعیت اثرگذاری طرح های آبخیزداری و جنگلداری استان کردستان بر جمع آوری باران و شناسایی چالش های موجود
35. مدیریت پایدار خاک و نقش آن در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
36. پیش بینی تغییرات بارش ۲۰ سال آینده در استان کرمان با استفاده از مدل های ریز مقیاس کننده LARS-WG و گردش عمومی HadCM۳
37. ارزیابی تاثیر تغییرات اقلیم بر تخصیص آب کشاورزی در سطح حوضه قره سو با مدل WEAP
38. بررسی دمای خاک با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال اصلاح شده در مناطق انتخابی استان خوزستان
39. تحلیل تغییرات زمانی- مکانی دمای منطقه شمال غرب ایران
40. شبیه سازی تغییرات اقلیمی آینده در منطقه ی جاسک و تاثیر آن بر جنگل های حرا
41. ارزیابی اثرات تغییرات اقلیم بر تقاضای گردشگری در شهرهای ایران
42. تحلیل و پیش بینی اقلیم استان گیلان با استفاده از سری زمانی گاهشناسی درختی در مخاطرات تولید بذر گیاهان
43. بررسی تغییرات سوزبادهای دشت زرینه اوباتوو طی سه دهه اخیر با استفاده از روش من- کندال
44. تحلیل تغییرپذیری قابلیت آگروکلیمایی کشت گیاه آلوئه ورا در استان هرمزگان تحت خط سیرهای چهارگانه انتشار دی اکسید کربن
45. تحلیل اثر گاز گلخانه ای متان بر نوسانات بارش فصلی ایران
46. تغییرات مورفولوژیکی ریشه کینوا در پاسخ به شرایط گرم و خشک
47. سنجش عوامل موثر بر تاب آوری اقلیمی در شهر زابل
48. تحلیل روند دما در برخی از ایستگاه های مناطق خشک و نیمه خشک کشور دکتر علی اکبر سبزی پرور ، زهرا سیف ، فرشته قیامی
49. ارزیابی و بررسی مخاطرات زیست محیطی ناشی از تغییرات اقلیمی در حوضه ی ابرکوه
50. تحلیلی بر تغییرات اقلیمی در کره زمین و بحران های منابع طبیعی و تنوع زیستی جهان
51. چالشهای آب و هوایی شهرها و تغییرات اقلیمی و راهکارهای کنترل آن
52. بررسی روند تغییرات دمای هوا و سطح تراز آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر سنجش از دور
53. ارزیابی کارایی مدل SDSM در ریزمقیاس نمایی متغیرهای اقلیمی در ایستگاه سینوپتیک مهاباد
54. تاثیر تغییرات اقلیم و کمبود آب بر تصمیم های آبیاری کشاورزان استان خراسان شمالی: محصولات عمده زراعی
55. ارزیابی رواناب تحت تاثیر سناریوهای مختلف اقلیمی در حوضه پل شاه
56. بررسی توانایی مدل های ریزمقیاس نمایی Lars-wg و SDSM در شبیه سازی دماهای اصلی و بارش استان گلستان برای سال ۲۰۵۰ میلادی
57. ارزیابی تغییرات اقلیمی در حوضه تالاب بین المللی هامون با استفاده از مدل LARS-WG۶
58. ارزیابی مدل های داده محور مبتنی بر ریزمقیاس نمایی مقادیر دمای روزانه
59. پیش بینی خشکسالی استان آذربایجان شرقی در دوره ی ۲۰۲۲-۲۰۱۳ میلادی
60. توسعه شاخص تاب آوری مبتنی بر بارش برای ایستگاه کوزه تپراقی، استان اردبیل
61. بررسی تغییرات اقلیمی شهر یزد در رابطه با توسعه شهری و منطقه ای
62. بررسی روند شاخص خشکی در ایستگاه های نوار شمالی ایران طی دوره ۱۹۸۲- ۲۰۱۹
63. مدیریت مصرف در روستاهای درگیر با کمبود آب شرب بهداشتی بزیجان و یکه چاه شهرستان محلات
64. پیش نگری تغییرات بارش در سواحل جنوبی دریای خزر تا پایان قرن ۲۱ با استفاده از سناریوهای مختلف واداشت تابشی
65. ارزیابی خشکسالی شهر مشهد با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش
66. مقایسه تغییرات بلندمدت بارش و دبی در زیر حوضه های دره پنبه دان و سنته از حوضه زرینه رود
67. پیشنگری تغییرات بارش ماهانه با استفاده از داده های پایگاه CORDEX (مطالعه موردی: ایستگاه تبریز)
68. پیش نگری بلند مدت بارندگی استان کردستان مبتنی بر گزارش ششم (CMIP۶)
69. نقش حفاظت از تنوع زیستی کشاورزی در امنیت غذایی، نگاهی به کشاورزی هوشمند به اقلیم درشمال ایران
70. برآورد مقادیربارش و دما با استفاده از داده های گزارش پنجم (مطالعه موردی شهرستان بهاباد)
71. بررسی تغییر اقیم در استان گیلان در سه دهه آینده تحت سناریوهای مختلف، مطالعه موردی رشت
72. بررسی و پیش بینی تغییرات دمایی در ناحیه شمالی خلیج فارس با استفاده از سناریوهای جدیدتغییر اقلیم
73. تحلیل تغییرات اقلیمی از دیدگاه کشاورزان منطقه الیگودرز با تاکید بر بخش مرکزی
74. شبیه سازی و پیش بینی مولفه های اقلیمی دما و بارش در مناطق خشک (مطالعه موردی: دشت میناب)
75. بررسی رابطه میان معماری و شهرسازی با مطالعات اقلیمی
76. پیش نگری دمای سطحی و سطح آب دریا در منطقه دریای پارس با استفاده از برونداد مدل های CMIP۶
77. ارزیابی خشکسالی هواشناسی در دوره های آتی به کمک مدل های گردش عمومی جو (LARS-WG) مطالعه موردی : شهرستان اراک
78. سازگاری جوامع محلی در برخورد با مخاطرات اقلیمی
79. بهینه سازی تقویم زراعت برنج (.Oryza sativa L) و کشت دوم سویا (Glycine max L. Merr) در شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل های دینامیکی گردش عمومی جو و مدل گیاهی DSSAT
80. بررسی اثرات تغییر اقلیم با استفاده از مدل اقلیمی CMIP۶ تحت سناریوهای SSP بر روی بارش و پتانسیل رواناب (مطالعه موردی:حوضه درجه ۱ خلیج فارس و دریای عمان)
81. مطالعه و بررسی درصد تغییرات بارش و دما و تاثیر آن بر پدیده تغییر اقلیم در بخش مرکزی استان مازندران با استفاده از داده های ایستگاه سینوپتیک بابلسر
82. اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات تبخیر-تعرق در طی دوره رشد گیاهان مزارع آبی و دیم با استفاده از مدل های AOGCM
83. ارزیابی ظرفیت برد منابع آب در شرایط تغییر اقلیم با استفاده از رویکرد شبیه سازی – بهینه سازی؛ مطالعه موردی: حوضه آبریز طشک – بختگان
84. ارزیابی تغییر اقلیم کشور در دوره ی ۲۰۳۹- ۲۰۱۰ میلادی با استفاده از ریزمقیاس نمایی داده های مدل گردش عمومی جو ECHO­G
85. مدلهای سطح زمین LSMs و نقش آنها در مدیریت بحران آب در شرایط تغییر اقلیم با تاکید بر معرفی مدل VIC-۳L
86. بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب آوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با تغییر اقلیم (با تاکید بر خشکسالی)
87. تاثیرات اجتماعی و سیاسی رویدادهای تغییر اقلیم بر جوامع باستانی جنوب غربی آسیا بر اساس پژوهشهای دیرین اقلیم و دیرین سیلاب
88. بررسی رابطه خطی (رگرسیونی) افزایش دمای ناشی از تغییر اقلیم جهانی بر میانگین سالانه دمای سطحی آب در سواحل هرمزگان
89. بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر روند و توزیع دمایی فاز بارش در حوضه برفی-بارانی بهشت آباد و کوهرنگ
90. مدل سازی پراکنش حال حاضر و آینده لاک پشت برکه ای خزری (Mauremys caspica) بر اساس سناریوهای تغییر اقلیم
91. تغییر اقلیم در روند خشک و تاثیر آن در استخر طبیعی سوستان (به روش بیلان آب و سنجش ازدور)
92. پیش بینی اثرات سناریوهای تغییر اقلیم بر دما و بارش بر اساس مدل های CMIP۶ (مطالعه موردی: ایستگاه ساری)
93. بررسی علیت متقابل تغییر اقلیم و مصرف انرژی در بخش های اصلی اقتصاد ایران با روش تودا- یاماماتو
94. بررسی نقش و تاثیر تغییر اقلیم بر روی اقلیم آسایش شهر یزد با استفاده از مدل اوانز (EVANZ)
95. تحلیل و ارتقای تاب آوری شهرهای ساحلی در برابر مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهر بابلسر)
96. اثرات تغییر اقلیم بر کمیت و کیفیت رواناب شهری قسمتی از حوضه آبریز کرج بر اساس سناریوهای RCP
97. آشکارسازی تغییر اقلیم و بررسی روند نمایه های حدی در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان
98. تحلیل اثربخشی سازه های تطبیق با تغییر اقلیم بر مدیریت پایدار آب در بخش فضای سبز تهران
99. مطالعه اثر تغییر اقلیم بر جریان ورودی به مخزن سد طالقان با استفاده از روش ترکیب اطلاعات
100. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لتیان)