مقالات برف در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات برف درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه برف جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 359 مقاله در زمینه برف استخراج شده است.

لیست مقالات برف در مدیریت بحران

1. تحلیل روند تغییرات برف در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
2. بررسی کارایی مدل رواناب ذوب برف در پیش بینی رواناب ناشی از ذوب برف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تکاب)
3. برآورد سطح پوشش برف با استفاده از تصاویر سنجنده ی MODIS (مطالعهی موردی: حوزه آبخیز تکاب)
4. ارزیابی مدل برف واسنجی شده طرحواره سطح NOAH-MP جفت شده در مدل WRF با تصاویر سنجنده مودیس در نواحی با ویژگی های متفاوت سطح
5. تخمین آب معادل برف با استفاده از داده های هواشناسی و ارتفاع منطقه (مطالعه موردی: حوضه ساروق چای)
6. ترتیب طبقات ارتفاعی برف گیر زیرحوضه چهل گزی، استان کردستان
7. اثرات معدن کاری بر روی برف چال های مناطق کوهستانی دامنه شمال غربی الوند
8. بررسی روند تغییرات برف مرز ارتفاعات البرز در استان مازندران با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای
9. بررسی کاهش محسوس ماندگاری برف در شهر اردبیل با رویکرد آشکارسازی تغییرات اقلیمی
10. بررسی دقت تصاویر ماهوارهای در تعیین سطح پوشش برف حوضه های آبریز
11. بررسی نماد برف در اسطوره مردم اوستیا - حماسه اوستیایی نارت و شاهنامه
12. نظارت بر وسعت پهنه های یخچالی سد لتیان و کرج با استفاده از تکنیک subpixel
13. ارتباط ویژگی های فیزیوگرافی و برف و تاثیر آنها بر ساختار توده (مطالعه موردی جنگل لیرسرا)
14. تاثیر تغییراقلیم بر تغییرات زمانی و مکانی رواناب و ذوب برف در حوضه آبریز دز زاگرس ایران
15. بررسی میزان خسارت برف ناشی از خصوصیات فیزیوگرافی در جنگل های ناو اسالم، استان گیلان
16. تحلیل نوسانات بارش برف (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک زنجان)
17. شبیه سازی جریان حاصل از ذوب برف بر اساس الگوریتم بیلان انرژی SNOW-17 در حوضه آبخیز سیمینه رود
18. بررسی پوشش برف حوضه آبریز دز در 19 سال گذشته (سال آبی 1379-80 الی (1397-98
19. پیش بینی حجم منابع آب تاخیری رودخانه با استفاده از محصولات ماهواره ای بارش و محصول پوشش برف ماهانه سنجنده MODIS
20. بررسی تاثیر پوشش برف و ذخیره برفی در سیلاب فروردین 1398 حوضه دز
21. توزیع مکانی و باندهای ارتفاعی انباشت و ذوب برف در حوزه آبخیز کسیلیان مازندران
22. بررسی نوسانات اقلیمی در کاهش سطح پوشش برف گستره ی شمال البرز مرکزی با استفاده از تکنیک های سنجش ازدور
23. بررسی روند تغییرات سطح پوشش برف گستره ی شمال البرز مرکزی با استفاده از سنجنده MODIS
24. واکاوی همدیدی رخداد برف پاییز 1395 در سواحل جنوبی دریای خزر
25. بررسی پدیده گالوپینگ در خطوط انتقال نیرو و روشهای کاهش اثرات آن
26. تعیین سطح پوشش برف استان خراسان جنوبی با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS در سال آبی 1392-1393
27. برآورد سطح پوشش برف از طریق تکنیک های شیءگرا با استفاده از تصاویر سنجنده های OLI و TIRS - مطالعه موردی: کوهستان سهند
28. بازنگری بر معماری مجموعه ورزش های زمستانی و ایجاد ارزش افزوده از برف در استان زنجان
29. بررسی کاربرد سنجش از دور و GIS در بررسی تغییرات برف چال ها و یخچال های سبلان
30. تخمین زمان فصل ذوب وتفکیک مناطق کم عمق وعمیق پوشش برفی حوضه آبریز کارون (تا مقطع سد کارون 4)
31. واکاوی نقش دمای رویه زمین در پراکنش پوشش برف در ایران به کمک داده های ماهواره ای
32. برآورد رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه های آبریز استان خراسان شمالی با استفاده از مدل WinSRM (مطالعه موردی: حوضه آبریز دربند سملقان)
33. برآورد ارتفاع برف مرز واحد ژئومورفیک ایران مرکزی
34. تخمین زمان مند عمق برف با استفاده از تصاویر مایکروویو غیر فعال و روش ژنتیک رگرسیون بردار پشتیبان
35. محاسبه خصوصیات فیزیکی برف با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداری و تصاویر سنجنده ترا سارایکس باند (TerraSAR-X) و مودیس (MODIS)
36. واکاوی ساختار همدیدی الگوهای گردشی جو زمان رخداد برف در منطقه خشک (مورد: شمال استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی)
37. مطالعه شروع پدیده کرونا و ولتاژ شکست در مقره های فشار متوسط شیشه ای پوشیده از برف و یخ
38. اولویت بندی معابر شهر تهران به منظور برف روبی و یخ زدایی با استفاده از الگوریتم های تصمیم گیری چندمعیاره
39. ارزیابی عملکرد سازه فضاکار گنبدی تک لایه با تحلیل استاتیکی غیرخطی
40. برآورد تغییرات سطح برف در حوضه هیرمند با استفاده از سنجش از دور و ارایه راهکار با هم افزایی دانش برای بهبود رابطه هیدروپلیتیک ایران و افغانستان
41. بازسازی شرایط اقلیمی زردکوه در کواترنر پسین
42. بررسی کفایت زیرساخت صنعت توزیع کشور در شرایط بحران، درسی که باید از خاموشی های گسترده در استان مازندران در بهمن سال 1392 آموخت
43. کاربرد تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداری و باند X در سنجش خصوصیات برف
44. انواع بهمن های برفی
45. کاربردهای طراحی مکانیزم لنگ- آونگ در ماشین های اتوماتیک
46. تغییر اقلیم و تاثیر آن بر ارتفاع و ماندگاری برف، مطالعه موردی ایستگاه کوهرنگ
47. واکاوی همدیدی و ترمودینامیکی شدت بارشهای زمستانه در غرب میانی ایران
48. بررسی و بهره وری آب کشاورزی در گندم(منطقه شیب آب سیستان)
49. برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور
50. مقایسه اقتصادی راهداری زمستانی تجربی و استفاده از سیستم ITS هواشناسی مطالعه موردی: محور حادثهخیز و برفگیر ماهان- بم
51. کاربرد سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی به منظور پیش بینی رواناب درحوزه آبخیز لتیان
52. جایگزینی مواد مناسب به جای نمک در یخ زدایی معابر شهر تهران و ارائه راهکارهای زیست محیطی
53. باران های اسیدی و اثرات آن بر محیط زیست
54. مدیریت بحران تصادفات جادهای در روزهای برفی و بارانی مطالعه موردی: راههای دوخطه استان همدان
55. بررسی ، تحلیل و نقد ارزشیابی فعلی عملکرد کارکنان شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان با رویکرد تدوین نظام ارزشیابی مطلوب
56. شبیه سازی رواناب رودخانه با مدل ذوب برف
57. شبیه سازی جریان رودخانه با مدل ذوب برف
58. تحلیل سینوپتیکی بارش های برق سنگین شهرستان ملایر
59. بررسی و تحلیل بخشی از ریاضیات آشوبناک در فیزیک
60. نرم افزار مشخصات جرمی موشک حامل و بالستیک درطول زمان
61. بررسی اثر افزودنی های نوین در جلوگیری از تشکیل یخ در سطح آسفالت
62. معرفی منابع و روش های استفاده بهینه از آب در استان چهارمحال و بختیاری
63. فناوریهای نوین در نگهداری زمستانی زیرساخت های حمل و نقل جاده ای
64. برف 83 گیلان و تاثیر آن در انسجام بخشی مدیریت بحران
65. برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور ( مطالعه موردی - منطقه یخچالی علم چال )
66. برآورد ذخیره برفی و نقش آن در رواناب سطحی حوضه آبریز سد کرج
67. یخچال و تولید یخ مصنوعی
68. کاربردهای سیستم حمل و نقل هوشمند برای راهداری زمستانی
69. نقش هواشناسی درمدیریت نگهداری راه
70. بررسی تغییرات سطوح برفگیر در ارتفاعات البرز مرکزی با استفاده از تصاویر سنجنده های MODIS و AVHRR
71. مهم ترین تجهیزات فردی مورد نیاز در مناطق کوهستانی و برف گیر
72. تحلیل روند تغییرات بارش برف و باران در ایستگاه های منتخب استان آذربایجان غربی
73. کاربرد تصاویر ماهواره ای NOAA برای تعیین روند تغییرات سطح پوشش برف شمالغرب ایران
74. بررسى مکانسیم جوى حاکم بر رخداد برف هاى سنگین استان همدان
75. سیستم های گرمایشی ذوب برف و یخ بر روی سطوح روسازی
76. مطالعه تطبیقی مدیریت بحران برف شهر رشت و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در20 سال اخیر
77. ارزیابی و تحلیل پوشش برف در حوضه تلوارچای استان کردستان
78. بررسی کاربرد فن آوری LiDAR جهت سنجش از دور برف در دانش آب و هواشناسی
79. کاربست شاخص NDSI به منظور تهیه نقشه پوشش برف با استفاده از تصاویر سنجنده لندست
80. تحلیل همدیدی رخداد بارش برف سنگین بهمن ماه 1396 استان تهران
81. تحلیل سینوپتیکی(همدیدی) بارش برف سنگین شهرستان ارومیه
82. پایش تغییرات پوشش برف ایران با به کارگیری الگوریتم NDSI در تصاویرTERRA/MODIS
83. ارزیابی مدل برف واسنجی شده طرحواره سطح NoahMPجفت شده در مدل WRFبا تصاویر سنجنده مودیس در بارش های سنگین برف
84. ارزیابی رواناب ناشی از ذوب برف تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم
85. آنالیز ذوب برف و یخ در روسازی راه با استفاده از روش HAP
86. بررسی اثرات ناشی از انباشتگی برف روی تاوه های چین دار فرازش یافته و ارایه راهکار بهینه
87. واکاوی همدیدی رخداد بارش برف سنگین 2014 استان گیلان
88. استفاده از تکنیک سنجش از دور در شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوهرنگ در استان چهارمحال بختیاری)
89. مقایسه روش های متداول درون یابی در پهنه بندی ارتفاع برف مطالعه موردی ( حوضه سد درودزن استان فارس)
90. تحلیل آماری همدید برف سنگین استان گیلان (مطالعه موردی فوریه 2014)
91. ذوب خودکار برف در روسازی بتن سیمانی باند فرودگاه با شبکه الیاف کربن
92. تعیین اثر میزان باران، برف و مه و ایمنی راه ها و ارایه راهکارهای مقابله با آن، مطالعه موردی در محور سنندج- همدان، قزوین- همدان، کرج- چالوس، قزوین-رشت، محور کوهستانی استان چهار محال بختیاری
93. ارتقا محصول پوشش برف مادیس برای مناطق کوهستانی شمال تهران
94. برآورد آب معادل برف در استان کرمان جهت مدیریت منابع آب با استفاده از داده های سنجش از دور مایکروویو غیر فعال به روش شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک های رگرسیون چندگانه
95. پایش پوشش برف شهرستان فریدون شهر با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS
96. بررسی پارامترهای لازم دربخش برف مدلHEC-HMS
97. مقایسه وزنی و انطباقی فرم های چلیک و گنبد سازه فضاکار، تحت اثر بار برف و انباشتگی آن
98. پست پروداکشن معماری تولید و ایجاد دانه های برف در فتوشاپ
99. مروری بر فرآیند ذوب برف و یخ روسازی آسفالتی با استفاده از ذخیره انرژی خورشیدی
100. واکاوی توزیع مکانی کانون های تمرکز ارتفاع برف ابر سنگین در جلگه گیلان با استفاده از مدل WRF (سامانه های برف سنگین سال های 1383 و 1386 و 1392)