مقالات زمین لغزش در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات زمین لغزش درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه زمین لغزش جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,339 مقاله در زمینه زمین لغزش استخراج شده است.

لیست مقالات زمین لغزش در مدیریت بحران

1. کاربرد مدلسازی مغناطیس با تقارن استوانه ای در مهندسی ژئومکانیک و اکتشاف
2. کاربرد مدل آماری رگرسیون لجیستیک نادر وقوع در ارزیابی پهنه بندی حساسیت به حرکات توده ای
3. Risk assessment of gas and oil pipelines due to land sliding hazard based on D-InSAR technique
4. تشکیل دریاچه سدی سیمره و تاثیر آن بر الگوی استقرار محوطه های باستانی
5. ارزیابی پایداری شیب دهانه های ورودی و خروجی تونل های انحراف آب سد کارون ۲ توسط نرم افزار های Slide و Phase۲
6. بررسی پتانسیل های ژئوپارک تالاب های پلدختر
7. Landslide risk assessment and management in Shahroud watershed of Qazvin province
8. ضرورت تدقیق روشهای پایش و هشدار وقوع زمین لغزشها با توجه به تغییر الگوی بارش در مناطق کوهستانی ایران
9. بررسی زمینلغزش روستای گلی با استفاده از عوامل ژئوتکنیکی وژئوفیزیکی
10. مدل سازی عددی و ارزیابی پایداری شیروانی های درآستانه لغزش (مطالعه موردی : جاده سمنان-کیاسر )
11. مروری برمطالعات انجام شده درزمینه پهنه بندی خطرزمین لغزش ( الگوریتم جنگل تصادفی)
12. ارزیابی و مقایسه مدل هایCART و TreeNet جهت تهیه نقشه های حساسیت زمین لغزش با استفاده نرم افزار SPM و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، (مطالعه موردی حوضه آبخیز کمه، جنوب استان اصفهان)
13. ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ANP و شبکه مصنوعی ANN در محیط GIS (مطالعه موردی : حوضه آبخیز رودخانه رودبال داراب استان فارس)
14. تحلیل کمی زمین لغزش ها در دامنه های مشرف بر اتوبان تهران- سولقان (محور در حال احداث تهران- شمال) با استفاده از روش رگرسیون لجستیک
15. ارائه یک مجموعه داده دو زمانه ی سنجش ازدوری به منظور شناسایی زمین لغزش با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن دو جریانه
16. پهنه بندی حساسیت والویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل بهترین و بدترین مطالعه موردی منطقه لیلاب خاروانا
17. ارزیابی پتانسیل خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل میانگین وزنی مرتب شده (OWA) (مطالعه موردی: حوضه آبریز وانق، استان آذربایجان شرقی)
18. پهنه بندی حساسیت والویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل بهترین و بدترین (مطالعه موردی: حوضه آبریز لنبران)
19. ارزیابی حساسیت و پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان- مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهرستانک-عیلکی شهرستان خوسف
20. پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از فرایند سلسله مراتبی (AHP) فازی (مطالعه موردی: منطقه مسکن مهر کیان شهرستان سقز)
21. تغییرات محیطی بعد از رخداد زمین لغزش کبیرکوه و تاثیر آن در شکل گیری محوطه های باستانی محدوده دریاچه جایدر
22. ارزیابی حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل های نسبت فراوانی و منطق فازی (مطالعه موردی: آزادراه خرم آباد-اراک)
23. شناسایی مناطق مستعد وقوع زمین لغزش در حوضه آبریز سد ایلام با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای
24. آشکارسازی جابجایی زمین لغزش در پهنه لغزشی پشت قلعه دورود با استفاده از تصاویر ماهواره ای نوری
25. پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش FAHP در Gis (مطالعه موردی : استان آذربایجان شرقی)
26. پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از سیستم استنتاج فازی در حوزه ی رودخانه ی ایذه
27. پتانسیل سنجی مناطق مستعد وقوع زمین لغزش در شهرستان پاوه با استفاده از روش منطق Fuzzy
28. پیش بینی حساسیت وقوع زمین لغزش با الگوریتم یادگیری ماشین بیشینه آنتروپی (حوزه آبخیز بار نیشابور)
29. مدل سازی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از داده کاوی در جنگل های هیرکانی
30. ارزیابی خطر و ریسک زمین لغزش در شهرها ( مطالعه موردی: شهر رستم آباد استان گیلان)
31. پایش فعالیت زمین لغزش های قدیمی حوضه کالپوش با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری
32. پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در قلمرو کوچ نشینان (مطالعه موردی: حوضه طالقان)
33. مطالعات ژئوفیزیک بررسی زمین لغزش مسیر خط لوله گاز امامزاده هاشم - رودهن استان تهران
34. ارزیابی و پهنه بندی زمین لغزش در حوضه آبخیز مارگون استان فارس
35. بررسی عددی اثرات زمین لغزش قدیمی در شهر تبریز بر خصوصیاتژئوتکنیکی
36. بررسی زمین لغزش روستای گلی به روش توموگرافی مقاومت الکتریکی
37. بررسی و پایش زمین لغزش فعال با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری (مطالعه موردی: زمین لغزش نقل، سمیرم)
38. ارزیابی خطر زمین لغزش در جاده مواصلاتی خلخال_هشتجین (نمونه موردی: زمین لغزش قزل دراخ)
39. بررسی شواهد تکتونیک فعال و ویژگی های حریم گسل کوشک و آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی، استان قزوین
40. پهنه بندی استعداد اراضی نسبت به وقوع لغزش با استفاده ازروش های رگرسیون خطی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: محور هراز از رودهن تا رینه
41. بررسی پتانسیل وقوع لغزش های کم عمق و جریان های واریزه ایدر دامنه های مشرف بر راه آهن دورود- اندیمشک
42. بررسی و مطالعه رابطه بین تغییر اقلیم و الگوهای بارش و نزولات آسمانی در گسترش لغزش زمین (رانش زمین ) در اراضی کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی که تغییر کاربری نامناسب یافته اند و ارائه مناسبترین راه حلهای مهندسی تثبیت ( مطالعه موردی در روستای بازنشین رحیم آباد شهرستان رودسر استان گیلان)
43. بررسی پایداری شیروانی های خاکی به روش تعادل حدی-مطالعه موردی گرزین خیل سوادکوه
44. مورفومتری لغزش بزرگ سیمره و بازسازی تاثیرات لندفرمی آن در کواترنری پسین (رشته کوه زاگرس در ایران)
45. پهنه بندی خطرلغزش درحوضه جاجرود بااستفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی
46. مدل سازی حرکات توده ای با روش های داده کاوی در جنوب شرق نیشابور، استان خراسان رضوی
47. بررسی مخاطرات زمین شناسی قطعه دوم آزادراه تهران شمال
48. ارایه یک روش جدید کنترل لغزش زمین در مجاورت جاده ها
49. بررسی اثر گرمایش جهانی و هشدار ریسک مخاطرات چندگانه در شهر تهران
50. تحلیل توسعه کاربری های شهری در مناطق لغزشی با استفاده از تلفیق مدل های تصمیم گیری چندمعیاره مطالعه موردی: حوضه رود - دره فرحزاد
51. اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش و پهنه بندی حساسیت آن با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره ی خطی مطالعه ی موردی: حوضه ی آبریز وهرگان-غرب استان اصفهان
52. مدل سازی عرصه های حساس به وقوع زمین لغزش و شناسایی عوامل موثر بر وقوع آن با استفاده از مدل آنتروپی شانون (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بار نیشابور)
53. مدل سازی عرصه های حساس به وقوع زمین لغزش و شناسایی عوامل موثر بر وقوع آن با استفاده از مدل آنتروپی شانون (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بار نیشابور)
54. ارزیابی روش رگرسیون لجستیک در بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش مطالعه ی موردی: کرانه ی جنوبی حوضه ی آبریز اهر چای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان
55. پهنه بندی اثر ویژگی های زمین شناسی و ژئومورفولوژی بر الگوی زمین لغزش با استفاده از هندسه ی فرکتال (مطالعه ی موردی: حوضه ی تویه دروار)
56. پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و GIS (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبریز سردول چای، استان اردبیل)
57. تهیه ی نقشه ی حساسیت به وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه از نوع پیش خور پس انتشار (BP)
58. تهیه ی نقشه ی حساسیت به وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه از نوع پیش خور پس انتشار
59. پهنه بندی حساسیت و اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی (مطالعه ی موردی: استان لرستان)
60. اولویت بندی حوضه های آبخیز از نظر ریسک خطر وقوع زمین لغزش در استان کرمانشاه براساس مدل تصمیم گیری چندمعیاره (ELECTRE-۱)
61. پهنه بندی خطر زمین لغزش حوضه آبخیز سد زاکین با استفاده از مدل Inedex overly maps و سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
62. بررسی کارایی مدل های هوش مصنوعی و آماری دو متغیره در تعیین مناطق حساس به وقوع زمین لغزش در استان آذربایجان غربی
63. پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های مبتنی بر GIS و داده های راداری (مطالعه موردی: فریدون شهر)
64. مقایسه الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان، جنگل تصادفی و رگرسیون لجستیک در پهنه بندی خطر زمین لغزش در جاده مهاباد سردشت
65. پهنه بندی حساسیت وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل هیبریدی قضیه ی بیز ANP (مطالعه ی موردی: گردنه ی حیران)
66. اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از با مدل رگرسیون لجستیک : مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلوچای
67. پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش به روش آنبالاگان با استفاده از GIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز دهستان تنیان)
68. پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و تاپسیس در پایین دست سد سنندج
69. تعیین مرز پهنه های خطر زمین لغزش در مسیرآزادراه خرم آباد- پل زال با روش تحلیل سلسله مراتبی- فازی
70. پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز نکارود با استفاده از منطق فازی و سنجش از راه دور
71. ارزیابی و پهنه بندی حساسیت وقوع زمین لغزش با استفاده از روش آماری در حوضه آبخیز بالیخلی (ایستگاه یامچی)
72. شناسایی مهمترین عوامل پیش بینی کننده در تهیه نقشه حساسیت پذیری زمین لغزش با استفاده از مدل بیشینه آنتروپی
73. تهیه ی نقشه ی حساسیت زمین لغزش با استفاده از ترکیب روش نسبت فراوانی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
74. بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش در حوضه آبخیز رودخانه میمه در استان ایلام به روش تحلیل شبکه (ANP)
75. ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه سراجو)
76. مدلسازی حساسیت به زمین لغزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و روش فازی در حوزه آبخیز طالقان
77. یک روش جدید از تحلیل اقتصادی احداث زهکش در بدنه دیوارحائل و زمین لغزش در مجاورت راه ها
78. پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در منطقه کلور با استفاده از مدل ترکیبی قضیه بیز-ANP
79. بررسی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS و RS (مطالعه: موردی سد دوستی)
80. مدیریت بحران و شناخت پهنه های خطر و امن ناشی از زمین لغزش درنواحی روستایی شهرستان سروآباد
81. پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در حوضه آبریز رودخانه زرد با استفاده از منطق فازی
82. پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک در حوضه آبریز لواسانات
83. اولویت بندی و پهنه بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل آنتروپی
84. تحلیل فعالیت زمین ساختی و ارتباط گسل ها با خطر زمین لغزش در حوضه سد کردستان
85. کاربردمدل های آماری دو متغیره در پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبریز نازلوچای
86. پتانسیل یابی مناطق مستعد زمین لغزش با استفاده از مدل FBWM (مطالعه موردی: شهر تبریز)
87. تحلیل کمی عوامل ژئومورفومتری موثر بر وقوع زمین لغزش با به کارگیری مدل نسبت فراوانی
88. بررسی و مطالعه وقوع زمین لغزش در روستای منصورآباد شیراز و ارائه راهکارتثبیت
89. کاربرد روش شاخص هم پوشانی داده محور در پتانسیل یابی خطر زمین لغزش
90. ارزیابی خطر و ریسک زمین لغزش در محیط GIS (مورد مطالعه شهر رشت)
91. کاربرد انواع روش یادگیری ماشین درتهیه نقشه حساسیت زمین لغزش در علوم محیطی
92. ارزیابی مدل های پیش بینی خطر زمین لغزش در حوضه چم سنگر
93. تخریب جنگل های منطقه ملکشاهی استان ایلام بر اثر زمین لغزش
94. شناسایی مناطق مستعد وقوع زمین لغزش در حوضه ی سرپل ذهاب
95. مدل سازی عددی زمین لغزش سیلارد در حوضه آبخیز سد لتیان
96. طول فعال خطوط لوله ی انتقال گاز در برابر زمین لغزش
97. مورفومتری و بازسازی زمین لغزش معلم کلایه
98. برآورد شاخص های مورفومتری زمین لغزش کبیرکوه
99. پیش بینی حساسیت وقوع زمین لغزش به منظور مدیریت ریسک زمین لغزش در حوضه آبخیز بار نیشابور
100. تاثیر سطح سفره های آب زیرزمینی بر رانش زمین