مقالات شبکه برق در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شبکه برق درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شبکه برق جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 169 مقاله در زمینه شبکه برق استخراج شده است.

لیست مقالات شبکه برق در مدیریت بحران

1. نقش مشترکین در تاب آوری و پایداری شبکه های توزیع برق (منطقه نمونه شیراز)
2. سنجش محل استقرار مراکز پست های انتقال برق در سطح کلانشهر تبریز با رویکرد بر پدافند غیر عامل
3. ارتقاء ایمنی برق اماکن مسکونی با بهره گیری از تجهیزات AFDD
4. اقدامات و درس آموخته های شرکت توزیع برق شیرازدر حادثه سیل فروردین 98
5. تجربه مدیریت بحران قطع برق در سیل سال 1397 غرب مازندران(تنکابن)
6. ارائه رویکردی نوین در مکان یابی بهینه ساختمان مراکز دیسپاچینگ برق به روش ترکیبی EAHP با درنظرگرفتن معیارهای پدافند غیرعامل
7. تقویت پدافند غیرعامل شبکه های برق با پیش بینی میرایی، نوع و محل نوسانات سیستم قدرت
8. مکان یابی سریع و دقیق خطا در شبکه های توزیع برق با حضور واحد های تولید پراکنده در مناطق نظامی
9. روشی نوین مبتنی بر جریان حین خطا برای تشخیص جهت خطا در شبکه های توزیع برق با حضور منابع تولید پراکنده در مناطق نظامی
10. ارائه طرح جزیره سازی شبکه برق تهران برای مقابله با خاموشی گسترده ناشی از بمباران گرافیتی
11. ارزیابی، مدل سازی و رتبه بندی ریسک برای تجهیزات شبکه برق در برابر خرابکاری های عمدی
12. اقدامات نظام سلامت در حادثه سیل برق آسای شیراز فروردین 1398
13. مقاوم سازی زیرساخت های شبکه برق با استفاده از روش های پدافند غیرعامل
14. افزایش امنیت سامانه های انتقال شبکه برق در برابر حملات مخرب در حوزه پدافند غیرعامل
15. تعیین میزان اهمیت اجرای پدافند غیرعامل در پست های برق فشارقوی 400 کیلوولت با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه
16. شناسایی تهدیدات تروریستی در یک شبکه برق و بهره گیری از منابع تجدیدپذیر به همراه خازن گذاری به منظور تقویت سطح پدافند غیرعامل
17. برنامه ریزی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع برق با در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غیرعامل
18. بررسی تهدیدات نوین در شبکه های برق قدرت و ارائه راهکار مبتنی بر پدافند غیرعامل
19. هماهنگ سازی توزیع برق از منظر پدافند غیرعامل
20. نقش سیستم CHP در افزایش پدافند غیر عامل ساختمان ها با کاربری نظامی در مقایسه با سیستم SHP
21. بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر مدیریت بحران و کاهش سوانح از دیدگاه کارکنان، مدیران (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خوزستان)
22. بررسی اثر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود مدیریت بحران
23. نقش مدیریت بحران درکاهش اسیب به هنگام اتش سوزی درساختمان نمونه موردی:ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو منطقه 6تهران
24. اثرات اقتصادی ریزگردها و اختلال رسانی ناشی از آن بر شبکه های برق و آب
25. تحلیل خطر لرزه ای شهرستان رفسنجان و بدست آوردن طیف شتاب در دوره بازگشت 475 و 2475 سال برای سامانه های برق رسانی
26. شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر تاب آوری لرزه ای سیستم انتقال و توزیع برق شهری
27. تبیین راهکارهای طراحی و بهسازی لرزه ای شبکه توزیع برق در فرآیند مدیریت بحران زلزله
28. بررسی میزان تاب آوری و توانایی بازگشت پذیری شبکه توزیع برق البرز درمقابل حوادث طبیعی و راهکارهای بهبود آن
29. ارزیابی کارایی قانون هدفمندی یارانه ها در کاهش مصرف انرژی برق و آلودگی هوا
30. راه کارهای افزایش تاب آوری و قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق قایم شهر پس از وقوع طوفان سال 95
31. بحران ریزگردها، قطع برق و سقوط دومینو گونه زیرساخت های استان خوزستان در بهمن ماه 1395 و ارایه راهکارهایی برای ارتقای پایداری ساختارها
32. اولویت بندی شهرستانهای استان اصفهان برای تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی
33. تحلیل و بازشناسی مستمر آرشیو الکترونیکی اسناد فنی در مدیریت تولید نیروگاههای برق کشور
34. ملاحظاتی در مورد طراحی نیروگاههای تولید برق کشور به منظور کاهش آسیبپذیری آنها در شرایط جنگی
35. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درایجاد بستر مدیریت الکترونیکی اسناد فنی تاسیسات صنعت برق برپایه نرم افزارهای zylab,docuware
36. طراحی ساختمان های پست برق پالایشگاهی بصورت مقاوم در برابر انفجار مطالعه موردی: ساختمان پست برق جدید پالایشگاه تهران
37. بررسی میزان تاب آوری شبکه های توزیع نیروی برق در شرایط بحران
38. مدیریت بهینه بحران در شبکه های توزیع برق هوشمند
39. کاربرد GIS والزامات آن درتدوین اطلس آسیب پذیری و ریسک شبکه های توزیع در معرض تهدیدات طبیعی (مطالعه موردی : شبکه توزیع برق استان کرمانشاه)
40. تامین انرژی برق مراکز حساس در شرایط بحرانی با طراحی فیدر بحران (مطالعه موردی درشهرستان اراک)
41. ساختارسازی تمرین ومانور عملیاتی در صنعت برق براساس نظریه هاییادگیری شناختی و اجتماعی
42. ارائه روشی نوین جهت افزایش مهارت راهبران مرکز کنترل شبکه های توزیع برق جهت مدیرت بحران به کمک شبیه سازی بحران
43. بررسی میزان تاب آوری شبکه های توزیع نیروی برق در شرایط بحران
44. مدیریت بهینه بحران در شبکه های توزیع برق هوشمند
45. آمایش و برنامه ریزی سرزمینی با تاکید بر مکانیابی خطوط انتقال و شبکه های برق فشار قوی صادارتی در استانهای غرب کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای
46. مدلی برای مدیریت بر تقاضای برق در شرایط بحرانی
47. تبادل اطلاعات در بازار برق و مدیریت بر اساس اطلاعات
48. بررسی عوامل موثر بر بروز رفتارهای غیرایمن از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق اهواز
49. تولید برق توسط وسایل نقلیه و شارژ در حال حرکت
50. تحلیل تطبیقی و پیش بینی روند انتشار آلاینده های هوا از نیروگاه های برق کشور با سناریوهای ارتقاء سهم انرژی های تجدیدپذیر
51. اثر تغییر اقلیم بر پتانسیل تولید نیروی برق آبی با تاکید بر دوره های خشک و مرطوب (مطالعه موردی : سد دز)
52. بررسی کفایت زیرساخت صنعت توزیع کشور در شرایط بحران، درسی که باید از خاموشی های گسترده در استان مازندران در بهمن سال 1392 آموخت
53. بررسی ، تحلیل و نقد ارزشیابی فعلی عملکرد کارکنان شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان با رویکرد تدوین نظام ارزشیابی مطلوب
54. تحلیل سینوپتیکی بارش های برق سنگین شهرستان ملایر
55. بررسی کفایت مخازن نگهداشت رواناب برای آبیاری فضای سبز حوضه آبریز آب و برق با استفاده از نرم افزار ASSA
56. بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چندمخزنی منابع آب بااستفاده از الگوریتم چندهدفه PSO(مطالعه موردی:سدهای استور و پیرتقی در حوضه آبریز قزل اوزن)
57. مقایسه کاربرد روش های فراکاوشی در بهینه سازی سیستم های چند مخزنی و چند هدفه منابع آب
58. تجربه تدوین کتاب هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری، تجربه آزمون اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال گام اول در تجربه ارزیابی رفتاری شرکت برق منطقه ای تهران امور انتقال نیرو
59. مطالعه موردی پهنه بندی آب و هوایی در طراحی شبکه توزیع برق شهرستان مشهد
60. ا رزیابی ریسک پذیری لرزه ای تجهیزات اصلی پستهای انتقال نیرو فشار قوی برق واقع در شهر تهران
61. چالش های طراحی مقاوم لرزه ای سازه ها و تأسیسات در صنعت برق و راه حل ها
62. مطالعات اجمالی محیط زیست نیروگاه برق آبی کرخه
63. رویکرد پدافند غیرعامل در مکانیابی نیروگاههای آبی در محیط( GIS )مطالعه موردی: استان گلستان
64. بررسی پدافند غیرعامل در تهدیدات سایبری صنایع نیروگاهی مطالعه موردی نیروگاه شهید رجایی قزوین
65. توانمندسازی مدیریت بحران زیرساخت ها با رویکرد سناریو پردازی در شرکتهای توزیع نیروی برق
66. توانمندسازی مدیریت بحران زیرساخت ها با رویکرد سناریو پردازی در شرکتهای توزیع نیروی برق
67. بیان تجربیات مربوط به مانور مدیریت بحران منطقه ای در میانه
68. مدیریت بحران در صنعت برق
69. تاثیر استفاده از سیستم های تولید همزمان حرارت و قدرت در کاهش آلودگی هوا
70. تروریسم سایبری و امنیت زیرساخت برق شهری مشهد
71. افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق با رویکرد پدافند غیر عامل با استفاده از تکنیک فرایند سلسله مراتبیAHP
72. نقش پدافند غیر عامل در تاسیسات برق شهر و منطقه
73. افزایش امنیت شبکه های برق مراکز نظامی با رویکرد پدافند غیر عامل
74. شبکه هوشمندسازی برق از منظر پدافند غیر عامل
75. مقاوم سازی شبکه های توزیع برق با نگرش پدافند غیر عامل
76. تأمین برق مناطق شهری با استفاده از انرژی های نو (بادی و خورشیدی) با رویکرد پدافند غیر عامل
77. ملاحظات پدافند غیر عامل در خطوط انتقال برق منطقه مطالعه موردی: خطوط انتقال برق منطقه مازندران
78. معیارهای مکان یابی نیروگاه های برق آبی با رویکرد پدافند غیر عامل
79. انرژی هسته ای در توسعه بهینه سیستم عرضه برق کشور
80. طراحی روش شناسی فرایند شکل گیری استراتژی تحقیق و توسعه بر مبنای معرفت شناسی تطوری و به کارگیری رویکرد نقشه راه: مطالعه موردی صنعت برق ایران
81. طراحی سازوکار اجرایی شدن مدیریت بحران در شبکه های توزیع برق منطقه شمال خوزستان
82. ارزیابی ریسک حریق ناشی از برق در مجتمع های تجاری بازار تهران (مطالعه موردی: راسته سید ولی)
83. ارزیابی ریسک حریق ناشی از برق در مجتمعهای تجاری بازار تهران مطالعه موردی: راسته سید ولی بازار تهران
84. بررسی وضعیت ایمنی ساختمان، برق و حریق در مراکز بهداشتی درمانی مرکزبهداشت شهرستان رشت در سال 1388
85. بررسی سیلاب و اثر آن در صنعت برق با توجه به تجربه ها در دنیا و مرور سیلاب 2018 ژاپن
86. تهیه یک آلگوریتم جهت تعیین تعداد، محل بهینه و تخصیص بار بهینه پست های برق و پیاده سازی آن در محیط GIS
87. اعمال رویکرد فناورانه پدافند غیرعامل در طراحی، اجرا و توسعه شبکه های برق و انرژی
88. انطباق تدابیر پدافند غیرعامل و محدودیت های طراحی در طرح ها / پروژه های برق – آبی
89. پدافند غیرعامل در شریانهای حیاتی برق نیروگاه های برق
90. مبانی پدافند غیرعامل و مصادیق آن در صنعت برق با نگاه به مدیریت استراتژیک
91. ارائه مدل مکانیابی نیروگاه ترکیبی برق - آبی با رویکرد پدافند غیرعامل درGISبا بهره گیری ازروش های تحلیل چندمعیاره AHP وTOPSIS
92. اهمیت نیروگاه هیبرید باد و خورشید در تامین برق ضروری نقاط دوردست با رویکرد در پدافند غیرعامل
93. تقویت پدافند غیرعاملِ سیستم های مخابراتی شبکه برق با استفاده از مایکروویوپرتابل
94. شناخت تنوع کاربری های حیاتی، حساس و مهم موجود در کلان شهرهای کشوراز دیدگاه پدافند غیرعامل (نمونه مورد مطالعه: تأسیسات برق رسانی مشهد مقدس)
95. مکان یابی نیروگاه های برق آبی با استفاده از روش TOPSIS و با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی استان اصفهان)
96. اولویت بندی شهرستانهای استان اصفهان برای تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی و با در نظر گرفتن پدافند غیرعامل
97. بررسی اقدامات پدافند غیرعامل در حوزه صنعت برق در محیط GIS (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران)
98. تاثیر توسعه نیروگاه های تولید پراکنده برق در بهبود پدافند غیرعامل
99. تعیین میزان اهمیت اجرای پدافند غیرعامل در پست های برق فشارقوی 400 کیلوولت با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه
100. توصیف، بررسی وآسیب شناسی سد و نیروگاه برق آبی مارون بهبهان از نظر پدافند غیرعامل در جنگ نوین و ارایه راهکار برای مقابله با تهدیدات وآسیب های احتمالی