مقالات زلزله در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات زلزله درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه زلزله جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 10,347 مقاله در زمینه زلزله استخراج شده است.

لیست مقالات زلزله در مدیریت بحران

1. ساز و کارهای گسلش و فراوانی انها بهنگام زمینلرزه های مخرب در ایران
2. ارزیابی میزان آسیب پذیری لرزه ای شهر شاهرود با تاکید بر مولفه های ساختمانی
3. ژئومورفولوژی سامانه های گسلی نهبندان و پیرامون در خاور ایران
4. پیش بینی سرعت موج برشی و نوع خاک منطقه دارای شتابنگاشت ثبت شده در فلات ایران با استفاده از نسبت های طیفی مولفه ی قائم و افقی زمین لرزه
5. شناسایی خطواره های گسلی و پهنه بندی خطر زمین لرزه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان رومشکان، استان لرستان)
6. بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی تکتونیک فعال و پهنه بندی خطر زمین لرزه با تاکید بر توان لزره زایی گسل ها (مطالعه موردی: نمین، آستارا، تالش)
7. بررسی ضریب نامعینی سازه در میزان تاب آوری ساختمانهای بتن آرمه با سیستم قاب خمشی تحت زمین لرزه های نزدیک گسل
8. تکمیل پایگاه داده ی تنش در مکران با نگرشی بر سازوکارهای کانونی زمین لرزه های منطقه
9. مقایسه راهکارهای ترمیم ساختمان پس از رخداد زمین لرزه در ساختمان های روستایی و شهری
10. برآورد پارامترهای هندسی و دینامیکی زمین لرزه های روی داده در شمال ایران
11. پهنه بندی خطر زمین لرزه ی منطقه شهری ارومیه
12. بررسی روشهای کوتاه کردن نگاشتهای لرزه ای برای انجام تحلیل تاریخچه پاسخ
13. ارائه الگوی مدیریتی استمرار فعالیت و خدمات پس از بحران (مطالعه موردی: حوزه ی ستادی آبفا منطقه ۳ تهران)
14. بررسی عملکرد لرزه ای سازه فولادی مهاربندی برون محور دارای نامنظمی جرمی مجهز به میراگر جرمی تنظیم شونده
15. ارزیابی شکنندگی و فروریزش تدریجی قاب های فولادی با مهاربند واگرا با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی
16. بررسی تاثیر استفاده از سیستم دیاگریدی در سازه های فولادی نامنظم در پلان
17. ارزیابی رفتار سازه فولادی مهاربندی برون محور دارای نامنظمی جرمی مجهز به میراگر ویسکوز
18. بررسی تاثیر گسیختگی یک کابل بحرانی بر ظرفیت لرزه ای پلهای کابلی خود ایستا
19. استفاده از فن آوری جدید برای مقاوم سازی ساختمان ها در برابرزلزله
20. مکانیابی مراکز خودامدادی محله به روش تلفیقی FUZZY-AHP (نمونه موردی: محله سیروس شهر تهران)
21. بررسی مطالعات و رفتار اتصالات سازه های فولادی در برابر آتش
22. استخراج رابطه کاهندگی برای پیش بینی پارامتر ترکیب بهینه تغییرمکان های طیفی در ساختمان های کوتاه مرتبه بر اساس حرکات شدید زمین در ایران
23. نتایچ تحلبل احتمالاتی خطر لرزه ای بیمارستان امام رضا (ع) و اقع در استان کرمانشاه با استفاده از نرم افزار
24. اثر حرکات لرزه ای تکانشی بر عملکرد لرزه ای قابهای نامنظم بتن مسلح
25. ارزیابی بهسازی و بازسازی سازه بیمارستان امام رضا کرمانشاه با استفاده از نتایج تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای
26. بهسازی و نوسازی سازه بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه با استفاده از نتایج تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای
27. لزوم بررسی مقاوم سازی بیمارستان امام رضا (ع) واقع در استان کرمانشاه باتوجه به شتاب طراحی و شتاب بدست آمده از روش تحلیل خطر لرزه ای به روش احتمالاتی
28. مکان یابی مجدد سریع زمین لرزه با استفاده از شبکه عصبی- فازی آموزش دیده بر مبنای روش اختلاف زمانی دوگانه
29. بررسی تحلیل احتمالاتی بیمارستان امام رضا کرمانشاه با استفاده از نرم افزار ZMAP و EZFRISK
30. تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای در محل احداث بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه
31. ارائه یک رویکردی نوین در توسعه یک متدولوژی ارزیابی ریسک فروریزش لرزه ای ساختمان های فولادی بلند مرتبه
32. تحلیل مکان گزینی استقرار انسانی در شرایط بحرانی (مطالعه موردی: شهر ارومیه)
33. کاربرد مدل فرم بسته توصیف کننده رکوردهای حوزه نزدیک در ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه های فولادی میان مرتبه با اسکلت قاب خمشی محیطی
34. ارزیابی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده ی زیپر و شورون ویژه تحت حرکات پالس دار زمین
35. بررسی تاثیر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلیمحیط بر پاسخ دینامیکی سازه های زیرزمینی
36. پیشنهاد محل های مناسب مراکز دو منظوره مدیریت بحران و ایمنی و امداد شهری در منطقه متراکم شهری شیراز با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و GIS (مطالعه موردی منطقه ۸ شهرداری شیراز)
37. کاربرد محاسبات نرم در تهیه نقشه تخریب با استفاده از تصاویر با قدرت تفکیک بسیار بالا
38. انواع مختلف بزرگای لرزه ای و روابط تبدیل آنها به بزرگای گشتاوری((Mw
39. دیدگاه نوین درکنترل لرزه ای ساختمان ها به کمک شبیه سازهای مهندسی برق
40. معرفی و ارزیابی آزمایش مخروط لرزه ای
41. ارزیابی تاب آوری در محله های شهری (نمونه موردی:محله های شهر کامیاران)
42. بررسی برش در یک سازه فولادی دارای میراگر اصطکاکی دورانی با تاثیر اثر اندرکنش خاک و سازه
43. بررسی لوله های هادی در سکوهای ثابت دریایی
44. بررسی عددی و آزمایشگاهی کاربرد برشگیر تسلیم شونده در رفتار دینامیکی پل ها
45. تحلیل لرزه ای تونل های سطحی در خاک لایهای و بررسی پارامترهای هندسی تونل و اثرات آن
46. کاهش تلاطم در مخازن آب با دیواره های قایم و افقی با استفاده از مدل عددی انسیس
47. ایمنی کتابخانه های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
48. نقش آماده سازی شهروندان برای مقابله با بلایای طبیعی در بحران های مدیریت شهری
49. تقریب محتوای فرکانسی و پارامترهای جنبش نیرومند زمین با استفاده از تبدیل موجک پیوسته و گسسته
50. برآورد میزان جابه جایی سطح زمین در اثنای زمین لرزه تیرماه ۱۳۹۹ شمال غرب ایران - محدوده مورد مطالعه: شهر قطور
51. ارزیابی اهمیت متغیرهای موثر بر لرزه خیزی ایران
52. استفاد از تبدیل موجک به منظور تحلیل سازه ها در حوزه ی فرکانس
53. ارزیابی ریسک لرزه ای و رتبه بندی بیمارستان های طالقانی ، طرفه و دادگستریدر شهر تهران
54. تحلیل ریسک و آسیب پذیری لرزه ای سکونتگاه های انسانی شهرستان باشت با استفاده از مدل دیماتل فازی و Gis
55. ارزیابی اسکان موقت مناطق روستایی سرپل ذهاب و مقایسه ی ان با اسکان پس از سانحه در منجیل
56. ارزیابی رفتار قابهای بتنی بهسازی شده با مهار بند فولادی هم محور در حوزه نزدیک گسل
57. مقایسه عملکرد لرزه ای سقف های مجوف در سازه های بتنی و فولادی
58. شاخص های ریخت زمین ساختی و لرزه زمین ساختی به منظور تعیین فعالیت گسل سیلوانا، باخترارومیه
59. سازه های فولادی و مشکلات و چالش های طراحی آنها
60. مطالعات تحلیلی رفتار لرزه ای پل های تیر و دال بتنی چند دهانه با سیستم دال پیوند
61. اثر مولفه دورانی شتاب‎نگاشت‎های لرزه ای حوزه نزدیک گسل بر رفتار دیوار های پایه-گهواره ای مرکزگرا
62. رهیافتی بیونیکی بر فرم سازه و مصالح فونداسیون جهت افزایش میزان تاب آوری در مقابلزلزله
63. بررسی کناف و کاربرد آن در معماری
64. مطالعه ای بر روابط تجربی تبدیل Mw-Ms، Mw-mb و Ms-mb در نواحی لرزه زمین ساختی ایران
65. ارزیابی تاثیر روش کنترل فعال بر جابجایی نسبی قاب های فولادی
66. بررسی راهکارهای مورد استفاده برای بهسازی لرزه ای در سازه های سنتی
67. بررسی رفتار دینامیکی- تحلیلی میرایی هیسترزیس و میراگرهای اصطکاکی در میان قاب ها و نقش کلی آن بر کاهش و جذب ضربه و پالس های لرزه ای به هنگام زلزله
68. مکان یابی نقاط کم ریسک برای احداث اردوگاه ها و مراکز خدمات درمانی پیش از وقوع زلزله با استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیاره COCOSO مطالعه موردی: رودبار گیلان
69. مکان یابی بهینه محل های اسکان موقت آسیب دیدگان ناشی از زلزله در مناطق شهری با استفاده از روش های چند معیاری و GIS مطالعه موردی شهر زنجان
70. ارزیابی شکنندگی لرزه ای و ظرفیت فروریزش قابهای خمشی بتنی بهینه با توجه به افزایش صلبیت ستون نسبت به تیر تحت زلزله های دور و نزدیک گسل
71. مروری بر مسائل مکان یابی پناهگاه، تسهیلات امدادی و انبارها در شرایط بحران (زلزله) و بررسی روش های حل و فاکتوهای درنظر گرفته شده در توابع هدف
72. بررسی کارایی کنترلر فازی در اثر تغییر پریود سازه در کنترل نیمه فعال سازه مجهر به میراگر مایع با پره قابل تنظیم تحت زلزله حوزه دور
73. ارزیابی پارامترهای محیط زیستی و زیرساخت ها در تاب آوری شهری در مواجهه با بحران زلزله از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: محدوده شهرداری منطقه ۵ شیراز)
74. طراحی و تبیین مدل آمادگی جامعه محور دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بحران زلزله: تمرکز بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آسیب دیدگان
75. تاثیر عملکرد فاز اجرا در مدیریت پروژه بر مدیریت بحران زلزله در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه خط دو و سه قطار شهری مشهد)
76. تحلیل آسیب پذیری و ارزیابی ریسک حریق پس از زلزله تصرفات مختلف شهری با ترکیب روشهایFAHP، SAW و FRAME(مطالعه موردی: منطقه ۴ شهری تهران)
77. اصلاح بار دینامیکی زلزله به روشهای مختلف و مقایسه عملکرد آنها در تحلیل دینامیکی شیروانی های خاکی در تحلیل های المان محدود و تفاضل محدود
78. سنجش میزان آسیب پذیری نواحی شهری در مقابل خطر زلزله احتمالی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS) مطالعه موردی: هسته مرکزی شهر اردبیل
79. بازبینی بازسازی مسکن بم پس از زلزله ی سال ۱۳۸۲ با هدف شناسایی عوامل موثر بر بازتوانی روانی بازماندگان، بر مبنای روش شناسی کیو
80. تاثیر نوع رفتار اصطکاکی سطح تماس پوشش بتنی تونلهای مکانیزه و زمین بر بارهای القایی در سازه تحت شرایط بارگذاری ناشی از زلزله
81. اثرات گرید فولاد بر رفتار دینامیکی قاب های مهاربندی همگرا (CBF) در ساختمان های بلند تحت زلزله حوزه خیلی دور از گسل
82. ارزیابی ضریب بزرگنمایی تغییرمکان در قاب های خمشی حاوی دیواربرشی با شکل پذیری ویژه در معرض زلزله های منفرد و متوالی بحرانی
83. ارزیابی تاب آوری و توان اکولوژیکی شهر در برابر زلزله با تاکید بر مولفه های محیطی (نمونه موردی: منطقه ۳ شهر تهران)
84. ارزیابی اثر توالیهای زلزله اصلی و پس لرزه بر فروریزش لرزه ای سازه های دارای حرکت گهواره ای با مهاربندهای کمانش ناپذیر
85. ارزیابی فروریزش لرزه ای سازه های دارای حرکت گهواره ای با مهاربندهای کمانش ناپذیر تحت اثر زلزله های پوسته ای و فرورانشی
86. ارزیابی تاثیر مشخصات فولاد مصرفی بر پاسخ لرزه ای سیستم مهاربند کمانش ناپذیر تحت مولفه های افقی و قائم زلزله حوزه نزدیک
87. ارزیابی خرابی پیشرونده در ساختمان های فولادی نامنظم هندسی در ارتفاع تحت زلزله حوزه نزدیک با سیستم باربر جانبی مهاربندی هم محور
88. شناسایی مولفه های اثرگذار بر افزایش میزان تاب آوری اقتصادی و اجتماعی شهری در مواجهه با بحران زلزله مطالعه موردی: شهرستان بروجرد
89. ارزیابی احتمالاتی عملکرد دریفت پسماند سازههای دارای حرکت گهوارهای با مهاربندهای کمانش ناپذیر تحت اثر زلزله های پوسته ای و فرورانشی
90. تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی با میزان رضایتمندی از بازسازی پس از زلزله؛ مطالعه موردی: خانوارهای محلات شهر بم
91. اثر گرید فولاد بر رفتار غیرخطی تیر پیوند در مهاربندهای واگرای EBF در سیستم های دوگانه تحت زلزله های حوزه نزدیک
92. واکاوی عوامل موثر بر آسیب پذیری فضاهای شهری در برابر زلزله با رویکرد پدافند غیرعامل (یک مطالعه موردی در شهر اسفراین )
93. طراحی شهری با رویکرد افزایش تاب آوری کالبدی در مقابل زلزله؛ نمونه موردی: محله لب آب واقع در منطقه ۸ شیراز
94. تحلیل ساختاری تفسیری آستانه تاب آوری فضاهای شهری در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی- بوم شناسی، مطالعه موردی: شهر زنجان
95. مکان یابی پناهگاه های موقت پس از زلزله و تخصیص مراکز درمانی به آن ها نمونه موردی کلانشهر مشهد، ایران
96. رفتار لرزه ای سیستم مهاربندهای کمانش تاب (BRBF) در ساختمان های بلند مرتبه تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک
97. مکان یابی پناهگاه های موقت پس از زلزله و تخصیص مراکز درمانی به آن ها نمونه موردی کلانشهر مشهد، ایران
98. ارزیابی پارامترهای تاثیر گذار در جهت تسهیل و تسریع اسکان موقت پس از زلزله (مطالعه موردی شهرستان اوج استان قزوین)
99. تحلیل شاخص های آسیب پذیری در بافت های فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: محله سیروس تهران)
100. تاب آوری کاربری های آموزشی با رویکرد برنامه ریزی کاربری زمین جهت کاهش خطرپذیری در برابر زلزله (موردمطالعه: کلانشهر تبریز)