مقالات سازمان آتش نشانی در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات سازمان آتش نشانی درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه سازمان آتش نشانی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 583 مقاله در زمینه سازمان آتش نشانی استخراج شده است.

لیست مقالات سازمان آتش نشانی در مدیریت بحران

1. نقش اخلاق حرفه ای، وظیفه شناسی و تعهد شغلی در پیش بینی عملکرد نقش و عملکرد فرانقش
2. تاثیر بی تمرینی کوتا همدت پس از تمرینات استقامتی، مقاومتی و موازی بر آمادگی عملکردی آتش نشانان شهر مشهد
3. ارزیابی و تجزیه تحلیل ریسک آسیب های حین آموزش برای مربیان وداوطلبان آتش نشانی به روش JSA(مورد مطالعاتی آموزش منطقه ۷ سازمان آتش نشانی تهران)
4. بررسی رابطه تاب آوری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در آتش نشانهای شهر تهران
5. بررسی کاهش شنوایی شغلی آتش نشانان تهران
6. تاثیر سه نوع فعالیت ورزشی بر رضایت شغلی آتش نشانان شهر مشهد
7. شناسایی پیشران های کلیدی سلامت روانی آتش نشان ها برای سیاست گذاری کاهش حوادث شغلی در آینده
8. بررسی رابطه شکست های شناختی برحسب نوع شیفت کاری پرسنل آتش نشان
9. بررسی مروری تاثیر افزایش سرانه آموزش در بهبود عملکرد آتش نشان ها
10. سنجش صحت و قابلیت آزمون عملکرد تخصصی مردان آتش نشان ایران
11. نقش نیروهای حرفه ای آتش نشان درایمنی ومقابله در سوانح
12. مدلسازی عوامل موثر بر حمل و نقل در امدادرسانی به تصادفات جاده ای از نگاه آتشنشانان
13. تاثیر ۸ هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا با مکمل یاری آب چغندر قرمز برفاکتورهای فیزیولوژیکی و عملکردی آتشنشان های شهر تهران
14. بررسی یک استراتژی مداخله ای خنک کننده برای کاهش استرین حرارتی ناشی از لباس حفاظتی آتش نشانان
15. تصمیم سازی و ارزیابی ریسک آتش سوزی در عملیات اطفایی نمونه موردی آتش سوزی ساختمان اداری، تجاری آریو
16. امکان سنجی و تولید ربات های دانش بنیان در سازمان آتش نشانی برای عملیات اطفای حریق و امداد و نجات
17. ارزیابی و تجزیه تحلیل ریسک حریق و حوادث به روش JSA در سازمان آتش نشانی تهران (مطالعه ی موردی ایستگاه های ۱۳۳-۹۰-۵۰-۴۷ آتش نشانی تهران )
18. شناسایی و ارزیابی مولفه های استرس زا در محیط کار آتش نشانی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و ارائه راهکار جهت کنترل ریسک های موجود
19. بررسی عملکرد نیروهای عملیاتی آتش نشانی کرج بعدازآموزش با سیمولاتورهای آموزشی
20. بررسی مدیریت بحران و ارزیابی ریسک حریق و حوادث شهر یزد
21. تحلیل قوانین بازنشستگی آتش نشانان
22. عوامل انسانی در آتش نشانی، مسایل مربوط به استرس و اضطراب شغلی، مشکلات روحی،قلبی-عروقی و ارگونومیک
23. طراحی ایستگاه آتش نشانی
24. کاربرد متاورس در آتش سوزی و اطفاء
25. نقش تجهیزات حفاظتی مناسب پا در کاهش آسیب پذیری آتش نشانان
26. مخاطرات زیستی آتش نشانان و راهنمای رفع آلودگی
27. بررسی تاثیر رهبری بر عملکرد کارکنان آتش نشان بخش عملیات با نقش میانجی استراتژی دموکراسی (مورد مطالعه : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک)
28. اثر مصرف حاد ملاتونین بر سطوح پلاسمائی CRP ، IL - ۶ پس از یک جلسه فعالیت شدید درمانده ساز در مردان آتش نشان
29. اثر مصرف حاد ملاتونین بر سطوح پلاسمائی MDA و TAC متعاقب یک جلسه فعالیت ورزشی درمانده ساز در مردان آتش نشان
30. شناسایی عوامل موثر بر کاهش استرس های شغلی آتش نشان ها یا آتش نشانی مطالعه موردی شهرتهران
31. میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در بین آتش نشان های شهر اصفهان
32. مکان یابی و ارسال نقشه محل حادثه برای اتش نشان با تماس تلفنی
33. بررسی تاثیر جذب، آموزش و نگهداشت نیروهای آتش نشان داوطلب در ایمنی شهری
34. جمع کن شیلنگ آتش نشان با وردنه سه شاخه و شفت دو طرفه
35. اقدامات لازم یک آتش نشان در مواجه با مواد خطرناک شیمیایی
36. بررسی میزان تاثیر شاخص های آمادگی جسمانی، دانش و تجربه بر عملکرد آتش نشانان
37. اثربخشی یک دوره تمرین ورزشی منتخب تاباتا بر کیفیت خواب؛ واکنش پذیری به استرس و زمان واکنش آتش نشانان
38. عوامل ایجاد کننده استرس های عصبی در کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهر قزوین
39. تاثیر ۸ هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر فاکتورهای آمادگی جسمانی آتشنشانهای تهران
40. نقش تغذیه در سلامتی و عملکرد آتش نشانان
41. بررسی سلامت روان و رابطه آن با متغیر های سن ،تحصیلات و سابقه خدمت در آتشنشان هادر شهرکرد سال ۱۳۹۸
42. شناسایی ریسکهای بهداشتی شغل آتشنشان به روش ارزیابی ریسک William Fine
43. تاثیر نوع شغل پدر بر بهزیستی روانشناختی فرزندان
44. بررسی اثر آمادگی جسمانی و وضعیت بالینی بر میزان حوادث شغلی در نیروهای آتش نشانی
45. تاثیر هشت هفته تمرینات عملکردی بر تعادل آتش نشانان
46. بررسی تحلیلی سطح سواد رسانه ای و دیجیتالی در پرسنل آتش نشان (مورد کاربردی: پرسنل آتش نشان شهرستان های استان خراسان رضوی)
47. بررسی تجربه زیسته حضور زنان در مشاغل مردانه مطالعه موردی زنان آتش نشان و زنان راننده تاکسی ون شهر تهران
48. مطالعه شاخص توانایی کار (WAI) و ارتباط آن با ویژگی های فردی در آتشنشان ها
49. تاثیر اقامت کوتاه مدت در محیط آلوده بر آمادگی جسمانی، حجم های تنفسی و فاکتورهای خونی نیروهای آتش نشان
50. بررسی نقش ایستگاه های آتش نشانی و آتش نشان ها در مدیریت بحران
51. Assessment of the effect of individual protection equipment on thermal fire stress
52. بررسی عملکرد نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی مشهد مبتنی بر تکنیک های داده کاوی
53. عوامل موثر بر استرس شغلی آتش نشانان: یک مطالعه مروری
54. بررسی شاخص های سلامت روان در آتش نشانان شهرستان مرودشت
55. مطالعه تأثیر متغیرهای فردی بر ادراک از عدم توازن تلاش-پاداش و نیاز به بازیابی (از خستگی) در آتش نشان های صنعتی
56. بررسی مسأله آتش نشان روی گراف های وزن دار
57. بررسی اثر آمادگی جسمانی و وضعیت بالینی بر میزان حوادث شغلی نیروهای سازمان آتش نشانی مشهد
58. عوامل تاثیرگذار در بروز اختلال استرس پس از حادثه در پرسنل آتش نشانی
59. ارزیابی آمادگی تیم های آتش نشانی برای مقابله با حریق های مهیب در صنایع فرآیندی با استفاده از منطق فازی
60. ارزیابی عملکرد واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی در کاهش حواث شهری (حریق) (مطالعه موردی ، شهر اسلامشهر)
61. تعیین مناسب ترین آزمون چابکی دست و انگشتان در طراحی و انتخاب دستکش های آتش نشانی
62. بررسی ابعاد مختلف خستگی در آتش نشانان شهر سبزوار
63. تعیین شیوع اختلالات استرس پس از سانحه (PTSD) بوسیله مقیاس Mississippi در بین آتش نشانان شهر بیرجند در سال 1397
64. بررسی بار کاری ذهنی و عوامل موثر برآن در آتشنشانان
65. رابطه ابتلای به اختلال استرس پس از سانحه با سرسختی روان شناختی در کارکنان آتش نشانی
66. الگویابی معادلات ساختاری حساسیت اضطرابی، نظم جویی هیجانی و تاب آوری در پدیدآیی اختلالات افسردگی و استرس پس از سانحه آتش نشانان
67. ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه آب آتش نشانی پالایشگاه گاز ایلام (رینگ میانی)
68. مخاطرات زیست محیطی آزبست برای آتش نشانان
69. ارزیابی نوشیدنی های مناسب برای آتش نشان ها در حین عملیات بر طبق استانداردهای بین المللی
70. مکان گزینی ایستگاه های آتش نشانی با منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی: منطقه یک شهری بندرعباس
71. برآورد حداکثر ظرفیت هوازی پرسنل آتشنشان با استفاده از آزمون پله: مطالعه موردی با استفاده از پلهای با قابلیت تنظیم ارتفاع
72. نقش مکان یابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی با رویکرد مدیریت بحران
73. ضرورت مکانیابی بهینه و ارائه الگوی بهینه مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با تاکید بر اسلامشهر
74. مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: شهر مراغه)
75. تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر حساسیت اضطرابی آتش نشانان
76. تحلیلی بر نقش کاربری های شهری در مدیریت آینده شهر با تاکید بر تاسیسات و تجهیزات شهری (مطالعه موردی: شهر لامرد)
77. ارتباط بین عدالت سازمانی با اثربخشی در اداره تربیت بدنی سازمان آتش نشانی شهر تهران
78. تاثیر ایستگاه آتش نشانی در پدافند غیر عامل
79. مقایسه میزان تنش شغلی در آتش نشانان فعال و غیر فعال ورزشی شهرستان نیشابور
80. مقایسه میزان سرسختی روانشناختی در آتش نشانان فعال و غیر فعال ورزشی شهرستان نیشابور
81. معماری لایه ای اینترنت اشیا در صنایع آتش نشانی
82. تاثیر ایستگاه آتش نشانی در مدیریت ایمنی شهری
83. ارزیابی اولویت امدادرسانی پایگاه های آتشنشانی به محلات شهری در مواقع بحرانی با استفاده از مدل تحلیل شبکه (مطالعه موردی: محله پیر مادر شهر اردبیل)
84. مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از تلفیق منطق فازی Fuzzyدر محیط GIS (مطالعه موردی:دهبید)
85. مکان یابی بهینه ایستگاه آتش نشانی با بهره گیری از GIS و تحلیل سلسله مراتبی AHPمطالعه موردی قادرآباد فارس
86. طراحی مدل ارتقای شغلی مدیران و منابع انسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد
87. عوامل موثر بر مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با رویکرد مدیریت بحران با تاکید بر اسلامشهر
88. بررسی روش طراحی سامانه فشار مثبت راه پله ارائه شده در ضوابط سازمان آتش نشانی شهر تهران
89. ارزیابی عملکرد سامانه فشار مثبت راه پله و ضوابط سازمان آتش نشانی شهر تهران در زمان حریق
90. پیش بینی سلامت روانی بر اساس هوش اخلاقی و خودکارآمدی پرسنل امدادی سازمانهای اورژانس، هلال احمر و آتش نشانی کرمانشاه
91. بررسی اهمیت روشهای صوری در حوزه ی مهندسی کامپیوتر و تحلیل و توصیف مساله ربات آتش نشان با استفاده از روش صوری منطق شناختی
92. تاثیر افزایش سن و اضافه وزن بر شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی آتش نشانان
93. بررسی رویکرد تفکر سیستم های HSE در سطوح مختلف کاربردی (مطالعه موردی: واحد ایمنی و آتش نشانی وزارت نفت)
94. تحلیل حوادث شغلی آتش نشانان شهر مشهد به منظور شناسایی علل و بررسی ارتباط آن با نوع و سطح حوادث
95. بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی کارکنان سازمان آتش نشانی کرمان
96. بررسی و تعیین وضعیت قابلیتهای معنویت سازمانی کارکنان آتش نشانی کرمان
97. نگاهی راهبردی بر لزوم ایجاد مدیریت واحد حوادث و بلایا در حوادث شهری با تاکید بر آتش نشانی مطالعه موردی: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
98. نقش ایستگاه آتش نشانی در پدافند عامل و غیر عامل
99. مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر فردیس با تلفیق منطق فازی وAHP
100. بررسی تاثیر جنس لباس محافظ، جلیقه ی خنک کننده و لایه های عایقی در انتقال حرارت