مقالات آلودگی هوا در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات آلودگی هوا درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه آلودگی هوا جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 3,297 مقاله در زمینه آلودگی هوا استخراج شده است.

لیست مقالات آلودگی هوا در مدیریت بحران

1. بررسی نقش الگوهای گردشی جو مولد آلودگی شدید هوا در شهر اصفهان
2. مقایسه شیوع و شدت ابتلاء به بیماری کرونا بین شاغلین کارخانه فولاد و شاغلین ادارات دولتی شهر شادگان در سال ۱۴۰۰: یک گزارش کوتاه
3. بررسی غلظت و اثرات بهداشتی فلزات سنگین منتشره از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی ناجی
4. ارتباط بین کووید-۱۹ و تغییرات آلاینده های هوا با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: کلان شهرهای تهران، اصفهان و مشهد)
5. کاربرد GISو نقشه های هم تراز آلودگی ناشی از گرد و غبار در محیط کار با هدف ارزیابی مواجهات استنشاقی
6. جایگاه حق بر هوای پاک در رویه ی قضایی بین المللی
7. اثر آلاینده PM۲.۵ بر عفونت حاد تنفسی تحتانی کودکان زیر پنج سال در شهر اهواز طی سال های (۲۰۰۸-۲۰۱۷)
8. کارآیی گیاهان گلخانه ای دراسنا و عشقه در کاهش بنزن موجود در هوا
9. ارزیابی توان محیط زیست شهر تبریز در شکل گیری شهر خلاق
10. نقش وسایل نقلیه شخصی و تاکسی ها در آلودگی هوای شهر تهران، ایران
11. مقایسه پراکنش خطا در شبکه های عصبی مصنوعی بازگشتی Elman و Jordan در تخمین غلظت ذرات معلق اتمسفر (PM۱۰)با استفاده از تصاویر ماهواره ای MODIS (مورد مطالعاتی: شهر اهواز)
12. فرازی بر جایگاه حق بر هوای پاک با رویکرد به حق بر توسعه پایدار در نظام های حقوقی دول
13. ارزیابی کمی و کیفی آلودگی قارچی هوای بخش های مختلف بیمارستان کامکار قم، سال ۱۳۸۶
14. پیش بینی آلودگی PM۱۰ هوای شهر مشهد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی MLP و مدل زنجیره مارکف
15. ارزشیابی اثرات بهداشتی ذرات معلق در هوا بر روی کارگران در یک کارخانه کاشی سازی
16. ارزیابی شاخص تحمل گیاهان به آلودگی هوای مجتمع صنعتی شیشه، خاک چینی، کاشی و سرامیک اردکان
17. نقش رویکرد توسعه ی حمل و نقل محور (TOD) در کاهش آلودگی های ناشی از ترافیک شهری
18. بررسی چالش ها و راهکارهای مدیریتی بهبود محیط زیست شهرکابل
19. نقش رویکرد توسعه ی حمل و نقل محور (TOD) در مدیریت کاهش آلودگی های ناشی از ترافیک شهری
20. مدل سازی پخش آلاینده های NOx، CO، SO۲ و PM ناشی از کارخانه سیمان سبزوار با استفاده از نرم افزار SCREEN۳
21. بررسی تاثیرات پروژه های عمرانی بر محیط زیست
22. عوامل موثر بر آلودگی هوای ایجاد شده در بخش حمل و نقل استانهای ایران
23. پایایی و اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های یانگ
24. بررسی شاخص کیفیت هوا و غلظت ذرات معلق با قطر آئرودینامیکی در هوای شهر قم
25. بررسی اثر فن کویل ها در پراکنش ذرات معلق و اثر آن برآلودگی هوا در فضاهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
26. بررسی اثر اجرای ساختمان های بلندمرتبه بر آلودگی هوای محیط های شهری و معماری پایدار شهری
27. تعیین اتلاف بنزین از جایگاه های سوخت رسانی در شهر تهران و روشهای کنترل و بازیافت آن
28. تاثیر فرم کلی و تراکم نسبی ساختمان های مسکونی تهران بر آلودگی ناشی از گرمایش در فصل زمستان
29. ارزیابی میزان تاثیر ذرات معلق و پوشش گیاهی بر تشکیل جزایر گرمایی و خنک در شهر تهران
30. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر آلودگی هوای شهر تهران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری
31. بررسی غلظت و کیفیت ذرات معلق در هوای شهری ایران طی سال های ۱۳۹۰ - ۱۴۰۰
32. ارزیابی اثر آلاینده های اتمسفری بر تابش خورشیدی دریافت شده توسط زمین با استفاده از مدل آنگستروم-پرسکات (مطالعه موردی: ارومیه وتبریز)
33. انتخاب محدوده بهینه جهت اجرای طرح ترافیکLEZبا استفاده از روشAHPفازی مطالعه موردی: شهر شیراز
34. ارائه روشی مبتنی بر ترکیب و رای گیری با هدف تحلیل مشاهدات ماهانه ایستگاه های پایش کیفیت هوا با استفاده از تصاویر ماهواره ای - مطالعه موردی: شهرستان اراک
35. دیوارهای هوشمند تصفیه هوا با رویکرد حفظ محیط زیست و توسعه شهری
36. بررسی پتانسیل مشارکت مردمی جهت سرمایه گذاری برای کاهش آلودگی هوای شهر تهران
37. بررسی کمی و کیفی ( هیدروکربن های آرماتیک چند حلقه ای ) د رهوای
38. برآورد خسارات ناشی از پدیده ریزگردها بر سلامت افراد در ایران (مطالعه موردی: استان های خوزستان، کرمانشاه و کردستان)
39. مکانیسم های تضمین حق بر هوای پاک در ایران و اتحادیه اروپا
40. برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای شهر تهران: کاربرد روش آزمون انتخاب
41. بررسی روندهای زمانی و مکانی تغییرات آلاینده های هوا در کلانشهر کرج
42. طراحی زیست محیطی سازه های پیش ساخته اضطراری با رویکرد کاهش مصرف انرژی و آلودگی
43. آزمایشگاه انرژی و محیط زیست معتمد سازمان حفاظت محیط زیست: دانشگاه محقق اردبیلی....
44. تاثیر منفی تخریب محیط زیست بر سلامت جسم و روان
45. تخمین مقادیر جاافتاده در سری های زمانی داده های آلودگی هوای شهر تهران
46. نظام حکمرانی محیط زیست در ایران و چالش های آن
47. سنجش و مقایسه تغییرات روزانه غلظت ترکیبات BTEX در هوای آزاد شهرستان ماهشهر ( سال ۱۳۹۹)
48. بررسی ارتباط بین عمر خودروبا میزان آلاینده های خروجی از اگزوز خودروهای دیزلی درسطح شهرمشهدبا استفاده ازتحلیلهای آماری
49. پایش کیفیت هوای شهر رفسنجان در بازه یک ساله ۹۶-۱۳۹۵: یک گزارش کوتاه
50. رتبه بندی عوامل موثر بر ارزیابی و تحلیل شاخص های حمل ونقل پایدار
51. تاثیر آلاینده های هوا بر عملکرد آموزشی دانش آموزان مقطع دوره اول متوسطه در مناطق پرتراکم شهری (مطالعه موردی: منطقه ۷ شهرداری تهران)
52. چالش های حقوقی پدیده ریزگرد " با تاکید بر حقوق ایران وعراق "
53. ارزیابی ریسک آلاینده های هوای منتشره در پایانه مسافری بیهقی با روش مدل سازی
54. تعیین تغییرات مکانی و زمانی آلاینده های گوگرد دی اکسید، نیتروژن دی اکسید و انواع ذرات معلق با استفاده از تکنیک های GIS در تهران
55. مدل سازی الگوی پراکنش ذرات معلق در منطقه جنوب تهران (مطالعه موردی: کارخانه سیمان تهران) با مدل AERMOD
56. تاتیر تغییرکاربری فضای سبز شهری و باغات بر آلودگی هوای
57. نقش آلاینده ها بر سلامت و محیط زیست با تاکید بر تاب آوری اجتماعی (مطالعه بر اساس آلاینده ها در شهر اراک)
58. سوخت های زیستی جلبکی و کاهش آلودگی های محیط
59. تاثیر طرح های توسعه ای حمل و نقل همگانی بر میزان آلودگی هوای شهری با استفاده از روش پویایی سیستم
60. ارزیابی تاثیر گشودگی فضایی کریدور شهری بر پراکنش آلاینده مونوکسید کربن با کمک CFD
61. تاثیر پارامترهای هواشناسی در انتشار آلودگی هوای شهر تهران و تعیین وضعیت آن با استفاده از زمین آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی
62. تاثیر آلاینده های هوا بر بروز سقط جنین خود بخودی(spontaneous abortion)
63. کاربرد تکنولوژی پیل های سوختی در خودرو
64. تحلیل سری زمانی روزانه آلودگی هوای اصفهان ناشی از صنعت پتروشیمی
65. تعیین میزان دی اکسید نیتروژن در هوا با استفاده از روش نمونه برداری غیر فعال و مقایسه با روش های دستگاهی
66. برآورد هزینه های مرگ ومیر ناشی از ﺁلودگی هوا در اصفهان
67. استفاده از پذیرفتاری مغناطیسی در پیش بینی آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبار اتمسفری اصفهان و شهرهای اطراف
68. بررسی استفاده از دستگاه آنالیزور گازهای احتراق Seitron Chemist ۶۰۶S برای اندازه گیری گازهای آلاینده از دودکشهای واحدهای صنعتی به منظور بررسی استانداردهای زیست محیطی
69. بررسی و پایش زیست محیطی ذرات آلاینده و اثرات آنها در هوای شهر سنندج
70. بررسی روند تغییرات (NO(۲ تروپوسفری شهر کرمانشاه با استفاده از سنجنده OMI و ارتباط آن با پارامترهای هواشناسی
71. بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی بایودیزل تولید شده با روغن استخراج شده از پوست انار و نارگیل
72. سطوح وارونگی در آلودگی های شهر تهران
73. هیدروژن جایگزین سوخت های فسیلی در وسایل نقلیه
74. بهینه سازی انتشار آلاینده های BTEX از بخارات تولیدی کارخانه تولید عایق حرارتی با استفاده از طراحی کوره (مورد مطالعه: کارخانه پارسیان دژ)
75. بررسی وضعیت کیفیت هوا در شروع سال تحصیلی ۱۴۰۱
76. ارزیابی میزان آلودگی هوای ناشی از تولیدات صنعتی با استفاده از شبکه های DEA در حضور خروجیهای نامطلوب (مطالعه موردی: ۲۰ استان ایران)
77. مرور سازمان یافته غلظت اکسید های نیتروژن در محیط های داخلی
78. نقش سازه ای مخازن نفت در جلوگیری از انتشار آلودگی های هیدروکربوری
79. بررسی چالش های زیست محیطی ریزگردها
80. جایگاه حقوق محیط زیست در مقابل آسیب های ناشی از پتروشیمی
81. رابطه بین الگوی سیمای سرزمین و پراکنش ذرات معلق (PM۲.۵) در شهر اصفهان
82. مقایسه زیست محیطی و اقتصادی خودروهای الکتریکی و هیبریدی با بنزینی
83. بررسی ارتباط ذرات PM۲.۵ معلق در هوا بر شاخص های رشد هنگام تولد نوزادان شهر تهران
84. بررسی وضعیت انتشار آلاینده بنزن و ترکیبات آروماتیک از جایگاه های سوخت بنزین شهر کرج در سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰
85. مروری بر کارکرد سیستم های تهویه تونل در جاده ها
86. مطالعه و بررسی آلودگی صوتی صنایع کوچک با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست- مطالعه موردی: کارخانه شن و ماسه
87. مدلسازی کیفیت هوای موزه های تهران با استفاده از مدل IMPACT
88. بررسی عوامل زیست محیطی موثر بر قیمت منازل مسکونی تهران به روش هدانیک
89. بررسی ارتباط آلاینده های هوا و پارامترهای هواشناسی با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین
90. نقش گیاهان منتخب کاشته شده در فضای سبز شهر تهران در حذف ریزگردهای هوا
91. بررسی آلودگی هوای شهر تهران در دهه آخر حکومت پهلوی دوم (چالش ها و راهکارها)
92. بهره گیری از سامانه های الکترو رایانه ای هوشمند در خدمت مدیریت واحد شهری(مطالعه موردی:مدیریت زیست محیطی ترافیک کلانشهر تهران)
93. تخمین میزان انتشار آلایندهها و گازهای گلخانه ای از خودروهای سواری بر اساس سطوح مختلف سرعت و مسافت (مطالعه موردی شهر تهران)
94. بررسی وضعیت گردشگری با تاکید بر فضای سبز (مطالعه موردی شهرزرند)
95. مدل سازی پویایی سیستم برای آلودگی هوای شهری
96. بررسی ارتباط بین آلاینده های هوا و تعداد موارد بستری روزانه به دلیل بیماری های قلبی - عروقی و تنفسی با استفاده از مدل رگرسیون پواسون-لیندلی تعمیم یافته در شهر همدان در سال۱۳۹۳
97. کنترل گاز و مواد معلق در دستگاههای زباله سوز بیمارستانی
98. بررسی ارتباط بین بار ترافیکی و آلودگی هوای شهر مشهد راهکاری در جهت ترویج دوچرخه
99. ارزیابی اثرات ریزگردها بر سلامتی مردم محله شلنگ آباد شهر اهواز و رفع مشکل آن
100. بررسی تاثیر بخور سرد بر کیفیت هوای داخلی