مقالات آلودگی هوا در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات آلودگی هوا درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه آلودگی هوا جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 3,425 مقاله در زمینه آلودگی هوا استخراج شده است.

لیست مقالات آلودگی هوا در مدیریت بحران

1. شهرهاومعماری سبزو هوشمندشالوده مجتمع های زیستی سازگاربا محیط زیست پایدار
2. بررسی روند نسبت کم وزنی نوزاد در بدو تولد با افزایش آلاینده های اصلی هوا در شهر تهران
3. بررسی و پیش بینی وضع آلاینده های هوای شهر کرمان با مدل سری های زمانی
4. بررسی و پیش بینی داده های ذرات ریز جوی با عمرکوتاه در دهه اخیر (۲۰۲۰-۲۰۱۱) با استفاده از کتابخانه ها در زبان برنامه نویسی پایتون (مطالعه موردی: ایستگاه اقدسیه تهران، ایران)
5. بررسی زمانی- مکانی آلودگی دی اکسید نیتروژن در استان خوزستان با استفاده از سنجنده TROPOMI
6. رابطه ی اقتصاد دانش بنیان و کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی انتشار CH۴ ،CO۲ و N۲O)
7. نقش اقتصاد دانش بنیان بر حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست
8. بررسی ویژگی های کانی شناختی و شیمیایی غبار مناطق مختلف شهر کرمان
9. حمل و نقل سریع ریلی
10. اثر آزادسازی تجاری بر کیفیت محیط زیست در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
11. ارزیابی شاخص تحمل به آلودگی گرد و غبار دو گونه بیابانی شورپسند تاغ و قره داغ
12. بررسی میزان تغییرات غلظت گازهای دی اکسید سولفور و دی اکسید نیتروژن موجود در هوای مناطق صنعتی با استفاده از سنجش ازدور و GIS - مطالعه موردی: کارخانه ذوب مس خاتون آباد، استان کرمان
13. سیاست های قیمت گذاری تراکم: اثرات و موانع (مطالعه مروری)
14. مقایسه شاخص کیفیت هوا (AQI) و نوع ارتقاء یافته آن (RAQI) در بررسی کیفیت هوای شهر اصفهان
15. رهنمودهای کیفیت هوای سازمان جهانی بهداشت ۲۰۲۱ (AQGs ۲۰۲۱)
16. بررسی تاثیر توسعه سیستم قطار شهری (مترو) بر کاهش آلودگی و صرفه جویی انرژی
17. ارزیابی ریسک ذرات معلق با استفاده از تکنیک EFMEA و روش TOPSISدر منطقه ۹ شهرداری تهران
18. تحلیل زمانی و مکانی وقایع گرد و غبار طی دو دهه ی متوالی در استان قزوین
19. پایش زیستی و منشایابی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای هوای شهر اصفهان با استفاده از پوسته درخت کاج تهران (Pinus eldarica)
20. بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر غلظت بعضی از آلاینده ها در منطقه صنعتی ماهشهر با استفاده از تصاویر سنجش از دور و تحلیل واریانس (ANOVA)
21. موارد موثر بر طراحی بهینه جداره تصفیه کننده هوا به منظور تجهیز نماهای ساختمان های موجود در مراکز شهری با ضریب آلودگی هوای بالا (نمونه موردی بیمارستان پارس در منطقه ۶ تهران)
22. غلظت ذرات معلق و شاخص کیفیت هوا (AQI)در محدوده ی مرکزی شهر تهران
23. بررسی سمیت منابع تولید کننده ذرات معلق ریز بر اساس ترکیبات شیمیایی آن ها در شهر تهران، ایران
24. ارزیابی ریسک آل ینده های هوای منطقه ۱۰ شهرداری تهرانبر سلامت شهروندان )مطالعه موردی: ذرات معلق با قطر کمتر قطر کمتر از ۲/۵ میکرون ))PM۲.۵(
25. مطالعه و بررسی اثرات بهینه سازی پلاسمای پالسی بر روی نانوذرات معلق
26. مدل سازی پراکنش گازهای آلایندهCO وNO۲ از دودکش های شرکت پتروشیمی مارون در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر با استفاده از مدل AERMOD
27. تحلیل تاثیر قرنطینه ناشی از شیوع کووید- ۱۹ بر دینامیک آلاینده های (SO(۲ و (PM(۲.۵ در سطح شهر تهران بر پایه مدل های زمین آمار
28. ارزیابی و سنجش مواد آلی فرار در هوای شهر تهران در سال ۱۳۸۹
29. ارزیابی تاثیر کاربری های مسکونی و تجاری بر آلودگی هوای CO و (NO(۲
30. میزان تاثیر بارشهای فصل سرد بر غلظت آلایندههای جوی شهر تهران
31. پیش بینی غلظت آلاینده نیتروژن دی اکسید در کلان شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی
32. قرار گرفتن در معرض آلاینده های هوا و خطر ناهنجاری های مادرزادی : مقاله مروری
33. آلودگی های زیست محیطی و سرطان پستان
34. کنترل سطح آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل شهری و ترافیک حاصله با استمداد از مدیریت بهینه ترافیک (مطالعه موردی: شهرهای ساحلی غرب استان مازندران)
35. بررسی تغییرات غلظت بنزن هوا در یک مسیر پرترافیک شهر اصفهان از طریق روش نمونه برداری غیر فعال
36. بررسی حقوقی پدیده آلودگی هوای کلانشهرها
37. بررسی مقادیر TSP و PM۱۰ و توصیف کیفیت هوا با تکیه بر شاخص AQI در هوای محدوده بیمارستان دکتر شریعتی تهران
38. اندازه‎گیری کیفی عناصر سمی جمع شده در صافی دود کش کارخانه‎های آلاینده هوای تبریز
39. قرص ضدعفونی کننده گیاهی هوا با فرآیند تولید بر پایه دانه ارس
40. تحلیل سهم منابع داخلی و خارجی طوفانهای ماسه و گرد و غبار در استان یزد
41. ارزیابی و برآورد انتشار متان از زمینهای تحت کشت برنج در کشور
42. کاربرد انرژی تجدیدپذیر در طراحی سیستم حمل و نقل همگانی سبز در مقیاس محله- نمونه موردی محله مرزداران تهرا ن
43. کمی سازی اثرات بهداشتی PM۱۰ هوای شهرستان گچساران با استفاده از نرم افزار AirQ در سال ۱۳۹۴
44. مطالعه حلال های فیزیکی مورد استفاده در فرایندهای حذف گازهای اسیدی از جریان های گازی
45. بررسی اثر بخشی آموزش گروهی بر آگاهی ، نگرش و رفتار راکبین موتورسیکلت در پیشگیری از آلودگی هوای شهر اراک سال ۱۴۰۱
46. شبیه سازی پراکنش آلاینده دی اکسید گوگرد در پایانه مسافربری بیهقی تهران
47. بررسی سیستماتیک مدلهای رگرسیون کاربری اراضی برای ذرات معلق
48. تغییرات آلاینده های خروجی از دودکش بخاری گاز سوز خانگی در طی ماه های سرد، ۹۲-۱۳۹۱
49. بررسی مبانی معماری پایدار شهری و تاثیر بلند مرتبه سازی بر وضعیت آلودگی هوای شهر
50. ارزیابی کارایی روش ANP در تهیه نقشه پتانسیل آلودگی هوای شهر تهران
51. تاثیرات بادهای شدید بر میزان ریزگردها در استان خوزستان (مطالعه موردی بادهای جنوب غربی)
52. طراحی سامانه پیش آگهی و هشدار سریع آلودگی هوای کلان شهر کرج
53. بررسی تغییر فرم شهر به منظور کنترل جزایر حرارتی شهری(مطالعه ی موردی: شهر شاهرود)
54. مسئله محیط زیست و آلودگی (نمونه موردی کلانشهر تهران)
55. گوگردزدایی نفت خام با استفاده از فرایند اکسایشی به کمک امواج اولتراسونیک
56. توسعه شهرنشینی و آلودگی هوای شهری به ویژه در کلانشهرها
57. چالش ها و راهبردهای محیط زیست در تحقق حقوق شهروندی
58. نقش فناوری گیاه پالایی در جذب ذرات معلق هوا
59. معضل آلودگی هوای ناشی از پدیده ریزگردها در شهر اهواز
60. بررسی پراکنش آلایندی ذرات ریز معلق PM۲.۵در فضاهای ورزشی مناطق مختلف شهر تهران براساس الگوی توسعه پایدار
61. کاربرد منسوجات بافته نشده برای تصفیه هوا و محافظت از محیط زیست
62. بررسی تاثیر کاربریهای شهری بر پارامتر NO۲ به کمک GIS در شهر مشهد
63. ارزیابی تاث یر سیستم های حملونقل پاک بر کیفیت هوای شهر تهران
64. بررسی میزان شیوع آلاینده های هوا در کره زمین
65. بررسی میزان شیوع آلاینده های هوا در کره زمین
66. مدلسازی دینامیکی آلودگی شهری با ملاحظات اقتصادی و بهبود فن آوری
67. بررسی روشهای حذف بو در سیستم های فاضلاب (بررسی موردی : تصفیه خانه دانشگاه بیرجند)
68. آنالیز سیستم های کنترل آلاینده گی موتورهای احتراق داخلی در صنعت خودرو و تاثیر آن در محیط زیست
69. آلودگی هوای تهران ناشی از وسایل نقلیه متحرک
70. امکانسنجی پیادهسازی فناوریهای نوین کشورهای توسعهیافته آسیایی در کاهش آلایندههای هوا در شهر تهران
71. مطالعه عوامل موثر بر بهینه سازی پیاده راه های درون شهری و بررسی اصول مناسب طراحی
72. تعیین تاثیر پارامترهای هواشناسی بر گردشگری کلانشهرها بر مبنای ارائه مدل ترکیبی زمانی - مکانی پیش بینی آلاینده های هوا (مطالعه موردی: شهر تهران)
73. بررسی رابطه ادراک ازآلودگی هوا و تاب آوری با خشم ( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین)
74. تغییرات میزان غلظت (PM(۱۰ در شهر سمنان با استفاده از پردازش تصاویر لندست ۸
75. بررسی فقهی و حقوقی حق دسترسی به هوای سالم
76. بررسی انتشار آلاینده اکسید نیتروژن خروجی از نیروگاه حرارتی تبریز
77. بررسی تاثیر شاخصهای اقتصاد دانش بنیان بر کیفیت محیط زیست کشورهای عضو MENAP
78. ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری اراضی در تشدید کانون گردوغبار با کمک تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی : حوزه آبخیز کوپال)
79. بررسی تاثیر درآمد بر تمایل به پرداخت مردم برای بهبود کیفیت هوا در شهر مهاجران
80. تاثیر سطوح سبز عمودی در ارتقای کیفیت آب و هوای شهری با تاکید بر بهبود پارامترهای آلودگی هوا و دما (مورد پژوهی تک نگاری: دیوار سبز پل طبیعت، تهران)
81. تاثیر تمرین استقامتی و مصرف ویتامین C در شرایط آلودگی هوا بر بیان پروتئین های آپوپتوتیک BAX و Bcl-۲ مغز موش های صحرایی نر نژاد ویستار
82. بررسی و مطالعه اثرات آلودگی هوا و ریزگردها بر خاموشی های ناخواسته شبکه توزیع مدیریت علی آبادکتول استان گلستان با استفاده از مهندسی ارزش و GIS
83. بررسی و مقایسه آلاینده های (CO - O۳ - PM۱۰) در ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در داخل و خارج محدوده زوج و فرد در غرب تهران
84. تاثیر آموزش به روش فناوری واقعیت افزوده و ترکیبی در تداوم آلودگی هوا در تهران و تاثیر آن بر نحوه یادگیری دروس در دانش آموزان
85. اثرات آلودگی هوا (PM و آلاینده های فاز گازی) بر اکوسیستم ها، تنوع زیستی جانوری (رده های سیستماتیکی مهره داران جانوری) و فرمانرو گیاهان
86. انتخاب استراتژی بهینه برای مدیریت آلودگی هوا در کلان شهرها با استفاده از F.ANP و QSPM (مطالعه موردی شهر اصفهان)
87. بررسی مطالعات انجام شده در خصوص منابع تولید آلودگی هوا و ارائه برنامه مدیریت راهبردی کنترل آن (مطالعه موردی کلانشهر اصفهان)
88. تبیین مولفه های اثرگذار بر کاهش آلودگی هوا در محله های مسکونی شهر تهران با تاکید بر جداره های سبز
89. تاثیر فرم حجمی ساختمان ها بر پراکنش ذرات معلق و آلودگی هوا در محیط پیرامون آنها (مطالعه موردی : شهر اهواز)
90. گیاه پالایی و جذب فلزات سنگین توسط گیاهان راهی موثر در جهت حل بحران آلودگی هوا و محیط زیست
91. مدلسازی مکانی-زمانی پیشبینی آلودگی هوا به کمک تلفیق GIS و الگوریتمهای ماشین بردار پشتیبان و K-Nearest Neighbor
92. ارزش گذاری اقتصادی هزینه ها و منافع ویروس کرونا بر سلامت جامعه و آلودگی هوا (مطالعه موردی: شهر تهران)
93. مطالعه کیفی مناسبات بین ذینفعان طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در شهر تهران (مطالعه موردی بازار بزرگ تهران)
94. بررسی اثرات سیستم رانتی و فساد اقتصادی بر ترافیک و آلودگی هوا از دیدگاه ان ال پی و کوچینگ
95. معرفی اینترنت اشیاء، ابزار و نقش آن در مدیریت ترافیک شهری و بررسی تاثیر آن بر کاهش آلودگی هوا
96. بررسی میزان آلاینده ازن و اکسیدهای نیتروژن در شهر شیراز بر اساس پهنه بندی شاخص آلودگی هوا در GIS
97. بررسی رویکرد اکولوژیک ایستا در طراحی مجتمع های مسکونی به منظور کاهش آلودگی هوا و بهبودکیفیت زیست شهری
98. تجزیه وتحلیل عوامل موثر بر آلودگی هوا با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها: مطالعه موردی کلانشهر تهران
99. مدلسازی عوامل موثر بر تجربه شخصی افراد از مواجهه با آلودگی هوا در بین شاغلین شهر کرج
100. بررسی تحلیلی اثرات سیاست گذاری کلان شهری بر آلودگی هوا با تمرکز بر حمل و نقل شهری