مقالات طوفان در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات طوفان درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه طوفان جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 711 مقاله در زمینه طوفان استخراج شده است.

لیست مقالات طوفان در مدیریت بحران

1. تعیین مناسب ترین راهکارهای مدیریتی تعادل بخشی آبخوان دشت ابهر با استفاده از مدل تحلیلی SWOT
2. طراحی مفهومی ماشین جداساز کلاله گل زعفران
3. بررسی آستانه فرسایش بادی در پوشش های اراضی مختلف و تاثیر خصوصیات خاک بر آن (مطالعه موردی: منطقه نیاتک سیستان)
4. آشکارسازی و پهنه بندی ریز گردهای استان کرمانشاه با استفاده از تصاویر ماهواره ای MODIS
5. بررسی اثرات گرد و غبار بر معیشت روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان نیمروز)
6. بررسی نحوه تشکیل و انتشار طوفانهای گرد و خاک بر اساس تغییرات و پراکندگی رطوبت خاک
7. بررسی سیر تکامل روانی انسان در دوره نوجوانی
8. محاسبه حدکثر بارش محتمل به روش آماری و سینوپتیکی در حوضه سد هاله(استان لرستان)
9. اندازه گیری آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در نمونه های بافت ریه و مغز اجساد مبتلا به covid-۱۹
10. تاثیرات تغییرات اقلیمی بر طوفانهای حاره ای
11. تعیین موقعیت نقطه ای استاندارد (SPP) کینماتیکی در شرایط طوفان ژئو مغناطیسی شدید با استفاده از فیلتر کالمن و مشاهدات کد C/A
12. بهره برداری و کنترل شبکه با استفاده از سیستم GIS و MobileGis در زمان بحران مطالعه موردی در طوفان مازندران
13. بررسی تاثیر مهار طوفان سایتوکایین با استفاده از داروی Tocilizumab بر بهبود بیماران مبتلا به کووید-۱۹: مروری سیتماتیک
14. شناسایی کانون ها و طوفان های گردوغبار جنوب استان کرمان با استفاده از داده های سنجش از دور
15. مدل پایش ایمنی نشت برای سد خاکی تحت تاثیر طوفان های شدید بر اساس الگوریتم بهینه سازی
16. مدل پایش ایمنی نشت برای سد خاکی تحت تاثیر طوفان های شدید بر اساس الگوریتم بهینه سازی
17. فراوانی طوفان های گرد و غبار در ارتباط با تغییرات اقلیمی در منطقه خشک ایران
18. بررسی تطبیقی روایت وحیانی قرآن و روایت اسطوره ای سومری- بابلی از طوفان نوح
19. واکاوی همدیدی و ترمودینامیکی وقوع طوفان های تندری در فلات ایران
20. بررسی تاثیر طوفان های گرد و غبار بر ایران
21. واکاوی اشعار انقلابی دردیوان فدوی طوفان و صفارزاده
22. مدلسازی خیزآب ناشی از طوفانهای حاره ای ناناوک و آشوبا در محدوده سواحل مکران
23. بررسی تطبیقی نمایشنامه طوفان شکسپیر و نمایشنامه مرگ یزدگرد بیضایی از دریچه کاتارسیس ارسطو
24. تحلیل مخاطرات طبیعی شهرستان ایذه
25. آنالیز طوفان های گردو غبار در ارتباط با بیماران سل ریوی توسط مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN)
26. بررسی نقش تردد بر فرسایش بادی در مناطق خشک، مطالعه موردی: بستر خشک دریاچه هامون سیستان
27. مروری بر روش های شناسایی و تحلیل ذینفعان
28. گلوتاتیون و سلنیوم، نقش آفرینان درصحنه ی فعالیت طوفانهای افسار گسیخته ی سیتوکینی در بیماری کووید ۱۹
29. بررسی تغییرات پوشش اراضی کانون گردوغبار جنوب و جنوب شرق اهواز با استفاده از داده های ماهواره سنتینل ۲
30. لزوم توسعه فرهنگ نوآوری و خلاقیت در نظام آموزش عالی
31. ارزیابی کارایی پیش بینی بارش در هشدار سیلاب
32. پایش و پیش بینی وقوع طوفان های گردوغبار با استفاده از داده های دورکاوی، سیستم اطلاعات مکانی و داده های زمینی براساس بررسی تغییرات پوشش گیاهی و عناصر اقلیمی (مطالعه موردی: جنوب و جنوب شرق ایران)
33. ارزیابی کیفی و کمی میکرو ارگانیسم های هوا برد و غلظت کل ذرات معلق و قابل استنشاق ناشی از طوفان ریز گرد ها در هوای شهر ایلام : مطالعه مقطعی ۶ ماهه
34. اثر تنش طوفان گردوغبار شبیه سازی شده بر روی فلورسنس کلروفیل a ، محتوای کلروفیل، فلاونوئیدها و ترکیب های فنلی در آویشن (L. Thymus vulgaris)
35. تخمین ترکیبات شیمیایی، غلظت و ارتفاع طوفان های گرد و غبار با استفاده از تصاویر و داده های ماهواره ای MODIS&CALIPSO
36. شبیه سازی خط سیر چند نمونه از طوفان های گرد و غبار شدید استان کرمانشاه از دیدگاه همدید و مدل HYSPILT
37. مروری بریک مدل ترکیبی از min - max فازی و بهینه سازی طوفان مغزی برای انتخاب ویژگی و طبقه بندی داده ها
38. تاثیر طوفان های گردوغباری بر کیفیت میکروبی هوا در شهر اهواز و منشا یابی آن با استفاده از مدل سازی عددی
39. ارائه الگوریتمی مبتنی بر باندهای انعکاسی و حرارتی مادیس برای شناسایی گستره طوفان های ماسه و گردوغبار در جنوب غرب آسیا
40. ارزیابی غلظت PM۲.۵، PM۱۰ و PM۱ در طی طوفان های گرد و غبار در شهر ایلام در سال ۹۲-۹۱
41. قابلیت های مدل عددی Chem-WRF در برآورد غلظت گرد و خاک (مطالعه موردی طوفان گرد و خاک تهران)
42. بررسی ساختار جو در زمان رخداد طوفان های تندری همراه با بارش شدید در شمال شرق ایران
43. مطالعه‎ی الگوهای هواشناسی، شناسایی چشمه‎های تولید گردوغبار و مسیر حرکت ذرات معلق برای طوفان جولای ۲۰۰۹
44. اسطوره عصیان غولان پیش از طوفان در متون یهودی و مقایسه آن با متون اسلامی
45. تحلیل اقلیمی و بررسی طوفان های گرد و غبار در خراسان رضوی
46. مدل سازی مکانی زمانی وقوع طوفان های گرد وغبار در استان خوزستان
47. پایش طوفان گردوغبار در نیمه غربی ایران مطالعه موردی: طوفان گردوغبار ۱۶ تا ۱۹ ژوئن ۲۰۱۵
48. بهبود فرآیند واکسیناسیون کووید-۱۹ با استفاده از شش سیگما به منظور ارتقای سلامت در کشور ایران
49. تغییر آب و هوا و مخاطرات آب و هوا یی شهر تهران
50. مقایسه عملکرد مدل های سری زمانی SARIMA و Holt-Winters با روشه ای هوش مصنوعی در پیش بینی طوفان های گردوغبار (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)
51. شناسایی کانون های گردوغبار با استفاده از مدل WRF - Chem و طرح واره های فرسایش بادی GOCART و AFWA (طوفان شبیه سازی شده ۲ خرداد ۱۳۹۷)
52. بازتوانی سکونتگاه های روستایی پس از سانحه طوفان شن با استفاده از روش اقدام پژوهی مورد مطالعاتی: روستای سنگ آباد استان کرمان
53. پایش غلظت فلزات سنگین ناشی از طوفان گردوغبار در خاک اکوسیستم های زراعی گندم در جنوب استان فارس
54. چشم طوفان: پوچی هویتی و شناختی سوژه پساانسانی در داستان های علمی-تخیلی سایبرپانک
55. شبیه سازی و تحلیل عددی طوفان گرد و غبار شدید شرق ایران
56. پدیدارشناسی بن مایه ها در چکامه ی طوفان نوح اثر آلفرد دووینی
57. تحلیل آماری و اقلیمی طوفان های گردوغبار در ایران
58. طوفان ماسه ای و اثر آن بر محیط زیست
59. تحلیل همدید طوفان گردوغبار در آبادان
60. تحلیل روند طوفانهای گرد وغبار استان کرمان
61. بررسی اهمیت منابع انتشار گردوغبار دوره کواترنری بر کیفیت هوای شهر قم
62. شناسایی کانون های گرد و غبار به تفکیک نوع کاربری با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و منطق فازی، مطالعه موردی: جنوب شرق اهواز
63. تاثیر یک حلقه کنترل کیفیت ( QCC ) برکاهش شکایات مشتری با بکارگیری روش شش سیگما مطالعه موردی: کمپانی تولید لوازم خانگی (یخچال فریزر)
64. بررسی و ارائه راهکارهای معمارانه و شهرسازی به منظور کاهش خطرطوفان برف در ایران
65. بررسی دیدگاه های مفسران در خصوص عام یا خاص بودن شریعت حضرت نوح (ع)
66. تحلیل فرسایش بادی و تعیین جهت حرکت ماسه های روان در دشت خضرآباد یزد
67. بررسی مهترین بلایای طبیعی و ارایه راهکار برای افزایش تاب آوری زیرساختهای حمل ونقلی در ایران
68. بررسی داده های ژئومغناطیس به عنوان پیش نشانگر زمین لرزه ۵ سپتامبر ۲۰۱۸ ژاپن (Mw= ۶.۶)
69. شناسایی منشاء و مناطق تحت تاثیر طوفان های گرد و غبار در جنوب غرب ایران با استفاده از تصاویر مادیس
70. تحلیل فضایی طوفان های گردوغباری در ایران براساس ویژگی های آب و هوایی و پوشش گیاهی
71. طوفان مغزی و تکنیک های استفاده از آن در سازمان ها
72. بررسی فرسایش خاک در طوفان گردوغبار و تاثیر توزیع اندازه ذرات
73. بررسی زمان و نحوه ی شکل گیری طوفان های حاره ای در منطقه ی تحت ماموریت نداجا (شمال اقیانوس هند)
74. رخساره های رسوبی و اثرات طوفان در سیستم های آواری- کربناته تریاس پسین (نورین- رتین) در شمال اصفهان، ایران مرکزی
75. پیش بینی تغییرات فضایی – زمانی تپه های ماسه ای ناشی از طوفان های دریایی (مطالعه موردی: سواحل مکران)
76. تحلیل تطبیقی عناصر هنری داستان طوفان نوح(ع) در سوره هود و سفر پیدایش
77. گفت و گوی نوح و فرزندش در فرآشد طوفان درترازوی روایت شناسی
78. مدلسازی رابطه فراوانی طوفانهای گردوغبار با متغیرهای اقلیمی فصل تابستان در مناطق بیابانی ایران
79. بررسی رابطه بین پارامتر های اقلیمی و وقوع ریزگردها (مطالعه موردی: استان خوزستان)
80. گرز گاوسر فریدون و منشا آن
81. تحلیل آماری و پیش بینی احتمال وقوع بادهای شدید و طوفانی استان کرمانشاه
82. تاثیر بادهای ۱۲۰ روزه بر امنیت منطقه سیستان
83. پایش پویا از فرایندهای طوفان گرد و غباری با استفاده از داد ه های چند زمانه ای MODIS
84. آشکار سازی و پایش طوفان فراگیر ۱ جولای ۲۰۰۸ ایران با استفاه از سنجنده NOAA/AVHRR
85. اصطلاحات و واژه شناسی مدیریت بحران حمل و نقل و طوفان ماسه(۱)
86. تحلیل سینوپتیکی الگوهای حاکم بر طوفان گرد و غبار استان خوزستان
87. تحلیل همدید طوفان های گرد و غبار ایلام (۱۹۸۷ - ۲۰۰۵)
88. مدیریت ریسک های فرآیندی در شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران
89. عینیت بخشیدن به یادگیری خودمختارانه از طریق مشارکت: بررسی تأثیر رویکرد مشارکتی بر نگرش و خودکارآمدی فراگیران زبان انگلیسی ایرانی
90. بررسی برخی خصوصیات شیمیایی و میزان برخی عناصر غذایی همراه با گرد و غبار دشت سیستان
91. بررسی تاثیر طوفانهای گردوغبار بر پوشش گیاهی تالاب شادگان
92. جایگاه احیای نسخ عامیانه در گفتمان سازی فرهنگ شیعی (از تصحیح و بازخوانی تا تلخیص و دگرگون سازی: مطالعه موردی طوفان البکاء)
93. تحلیل طوفان های گردوغبار سیستان با استفاده از شاخص های DDI و DSI و پارامترهای سرعت باد، دید افقی و غلظت PM10
94. بررسی چند روش جلوگیری از طوفان همه پخشی در روش های تشخیص حملات سیاه چاله مبتنی بر پیام طعمه در VANET
95. نقش طوفان های ماسه ای به عنوان یک عامل محیطی- طبیعی در ناپایداری روستاها مورد مطالعه: روستاهای شهرستان زابل
96. بررسی کارایی شاخص BADI: رویکرد بهبود یافته جهت تشخیص طوفان های گردوغبار خاورمیانه با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS
97. بررسی اثر ریزگردهای حاصل از طوفان های ماسه ای بر عملکرد محصولات زراعی در شهرستان سیب و سوران
98. بررسی نقش ناوه پارسی و باد شمال در تشدید طوفان های گردوغبار فراگیر دوره گرم سال غرب ایران
99. تحلیل اجزای محدود اتصالات کابل های فشارقوی تحت شرایط بحرانی: صاعقه، طوفان، زلزله و کلیدزنی
100. شبیه سازی طوفان گرد ‌و ‌‌غبار 28 فوریه 2009 استان فارس با مدل WRF