مقالات طوفان در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات طوفان درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه طوفان جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 806 مقاله در زمینه طوفان استخراج شده است.

لیست مقالات طوفان در مدیریت بحران

1. گامی به سوی مطالعه اقلیم امواج در خلیج فارس و دریای عمان: شبیه سازی و صحت سنجی
2. تاثیر مصرف سیگار بر میزان ابتلا به کووید-۱۹ و مقایسه با افراد غیرسیگاری
3. آمایش سرزمین مبتنی بر ارزیابی ریسک گردوغبار در ایران
4. مدلسازی آماری گرد و غبار استان اصفهان با استفاده ازمدل رگرسیون پوآسن آماسیده صفر
5. تحلیل زمانی و مکانی وقایع گرد و غبار طی دو دهه ی متوالی در استان قزوین
6. واکاوی رابطه بین طوفانهای گرد و غبار با شاخص پیوند از دور AMO در شهرستان بم
7. واژگونی قطب های مغناطیسی و اثرات آن بر حیات انسان ها در روی زمین
8. روند تکاملی طبقه بندی هوای آزاد بر اساس غلظت ذرات معلق با قطر آئرودینامیکی کمتر مساوی ۱۰ میکرون (PM۱۰)
9. شناسایی و طبقه بندی ناهنجاری های فشار سطح دریا در شمال اقیانوس هند
10. اولویت بندی پیامدهای ناشی از فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار در منطقه سیستان و بلوچستان
11. نگاهی به زندگی و کارنامه ادبی ناطق نیلی، شاعر سده سیزده افغانستان
12. استخرا پوشش اراضی با استفاده از تکنیک های شی ءگرا (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه )
13. تاب آوری بلوط ایرانی در برابر خشکی و گردوغبار: بررسی ریزساختار برگ و چوب
14. شیوه ها و چالش های آموزش روش بارش مغزی به دانش آموزان دوره ابتدایی
15. تحلیل سهم منابع داخلی و خارجی طوفانهای ماسه و گرد و غبار در استان یزد
16. بررسی شیوه ها و اهمیت ایجاد جلسه های بارش مغزی در دانش آموزان ابتدایی
17. بررسی ارتباط بین طوفانهای گرد و غبار با شاخص پیوند از دور AO در کرمان
18. تحلیل مقدار و روند تغییرات ماهانه و روزانه ریزگرد در ایستگاه شهر سرایان
19. معضل آلودگی هوای ناشی از پدیده ریزگردها در شهر اهواز
20. بررسی سبک نثر مقالات فرخی یزدی
21. واکاوی همدیدی وقوع پدیده گردوغبار و مخاطرات آن در استان کرمان
22. بررسی وقوع طوفانهای گردوخاک در منطقه سیستان پس از وقوع خشکسالی های تناوبی
23. پدیده گرد وغبار واثرات وراهکارهای مقابله با آن
24. پدیده گرد وغبار واثرات وراهکارهای مقابله با آن
25. تعیین مناسب ترین روش ترکیب ورودی شبکه عصبی مصنوعی به منظور تعیین پارامترهای باد بر پیش بینی پدیده طوفان گرد و غبار (مطالعه موردی: استان یزد)
26. ارزیابی آسیب پذیری شبکه توزیع برق استان کرمانشاه و برنامه ریزی مقاوم سازی مبتنی بر تهیه اطلس جامع مخاطرات (زلزله، سیلاب و طوفان) و GIS
27. ارزیابی کارایی فرامدل های هیبریدی یادگیری ماشین و باکس جنکینز به منظور مدل سازی طوفان های گرد و غبار (مطالعه موردی: استان خوزستان)
28. بررسی تطبیقی دو نمایشنامه ی طوفان امه سه زر و چشم در برابر چشم غلامحسین ساعدی با تاکید بر آراء میشل فوکو
29. بررسی میزان کاربرد تکنیک بارش فکری )طوفان فکری( در افزایش انگیزه و میزان یادگیری دانش آموزان در مقطع ابتدائی مقاله مروری
30. معرفی تعدادی نوآوری در واحد بهره برداری شرکت توزیع برق، برای کاربرد در شرایط خاص (تاریکی وشب هنگام، باد و طوفان)
31. بهینه سازی موقعیت سیستم مهار بازویی در ساختمانهای بتن آرمه دارای خیز زیاد با در نظر گرفتن بارگزاریهای زلزله و طوفان
32. پیش بینی وقوع طوفان گرد و خاک با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه ی موردی: شهر زابل)
33. آشکارسازی مسیرهای طوفان گرد و غبار با استفاده از مدل های عددی و تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: استان اصفهان)
34. مقایسه کارایی شبکه های عصبی آماری، فازی و پرسپترونی در پیش بینی طوفان های گردوغبار در نواحی بحرانی کشور
35. ارزیابی کارایی الگوریتم ژنتیک و روش هیبریدی GA-SA در پیش بینی طوفان های گردوغبار (مطالعه موردی: استان خوزستان)
36. تاثیر مالچ رسی بر پایه رس بنتونایت در تثبیت طوفان گرد و غبار در منطقه بحرانی سجزی (شرق اصفهان)
37. بررسی رابطه بین خشک سالی و روند فراوانی طوفان های گردوغبار در غرب و جنوب غرب کشور
38. بررسی اثرات طوفان های گرد و غباری حاصله ازسرعت باد در مهاجرت جمعیت روستایی منطقه سیستان
39. جنبه های سینوپتیک و دینامیک طوفان برف با کولاک گسترده در ایران-۱۴ تا۲۰ بهمن ۱۳۵۰
40. عوامل موثر بر رخداد طوفان ماسه و گردوغبار زابل با تاکید بر نقش کم فشار پاکستان
41. استفاده از طوفان فکری به عنوان روش جدید در تدریس در مدارس: بررسی و ارزیابی
42. بررسی دادههای بادسنجی شهرستان برازجان با استفاده از گلباد، گل طوفان و گل ماسه
43. یک مدل شبکه عصبی پیچشی برای پیش بینی مسیر حرکت طوفان های گردوغبار
44. روش تدریس طوفان فکری برای بهبود در فرآیند یاددهی-یادگیری در مقطع ابتدایی
45. مخاطرات شبکه های قدرت از طوفان ژئومغناطیسی ناشی از فعالیت های خورشید
46. نقش طوفان فکری در بهبود فرآیند یادگیری در کلاس درس ابتدایی
47. واکاوی طوفان فکری و اثر آن بر رشد یادگیری در مدارس
48. رویکردی جدید در نظام آموزشی با طوفان فکری در دانش آموزان
49. ارزیابی شدت خطر طوفان گرد و غبار در جنوب غرب ایران
50. بررسی چالش ها و مزایای اجرای سبک طوفان فکری در مدارس
51. ردیابی طوفان فت با استفاده از ارتفاع امواج و SSH
52. تبیین نحوه ی آموزش طوفان فکری در آموزش دوران ابتدایی
53. بررسی بکارگیری روش طوفان فکری در کلاس درس
54. واکاوی اشعار انقلابی دردیوان فدوی طوفان و صفارزاده
55. واکاوی اثربخشی شیوه آموزش طوفان فکری در فراگیران
56. انقراض دایناسورها توسط طوفان جهانی
57. بررسی دلایل تفاوت در شدت عوارض ویروس کرونا در افراد مختلف: یک مطالعه مروری
58. شاخصی جدید برای ارزیابی کمی تاب آوری شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده
59. تخمین حداکثر بارش محتمل در حوضه تالار استان مازندران به روش همدیدی
60. تحلیل همدیدی و سنجش از دور توفان گرد و خاک تهران
61. برهمکنش طیف الکترومغناطیسی با اتمسفر زمین
62. تحلیل زمانی و مکانی طوفانهای گرد و خاک در استان سیستان و بلوچستان
63. ایمنی کتابخانه های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
64. پهنه بندی راههای استان اصفهان از نظرکاهش دید
65. سلولهای بنیادی مزانشیمی ، پرتویی برای استراتژی موثر درمانی COVID-۱۹
66. بررسی تنوع باکتری های همراه ریزگردها در استان خوزستان
67. بررسی توزیع مکانی و زمانی پارامترهای بارش، دما، طوفان تندری و عمق برف در تصادفات جاده های استان سمنان با استفاده از تکنیک GIS (مطالعه موردی: محور سمنان- شاهرود و میامی- جاجرم)
68. مطالعه توزیع مکانی و زمانی پارامترهای سرعت باد، مه، طوفان گرد وخاک و تگرگ در جاده های استان سمنان با استفاده از تکنیک GIS (مطالعه موردی: محور سمنان- شاهرود و میامی- جاجرم)
69. اثربخشی پروتکل مداخله ای-حمایتی بر خودتخریبی و سواد رسانه ای در جامعه متاثر از طوفان رسانه ای (وابسته به تکنیک پرتاب میان گرگ ها)
70. شبیه سازی طوفان حاره ای گونو با استفاده از مدل Advanced Hurricane WRF: حساسیت به طراحی محدوده ها، آشیانه سازی، تفکیک افقی و زمان شروع
71. زبان حال سرایی در مقتل های عاشورا: روایت حضرت قاسم بن الحسن (ع) در مقتل های تاریخی- داستانی روضه الشهداء، طوفان البکاء و محرق القلوب
72. مروری بر حاکمیت بی عدالتی و تبعیض نژادی در حوادث طبیعی ایالات متحده آمریکا (مطالعه موردی: بررسی عملکرد سازمان های مسئول آمریکادر طوفان کاترینا، ۲۰۰۵)
73. تحلیل چگونگی تحقق شعار سال "تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین" در حوزه خدمات شهری شهرداری تهران با بهره گیری از الگوی طوفان فکری
74. مقایسه و تحلیل پراکنش زمانی و مکانی طوفان های گرد و خاک با دیدکمتر از ۲۰۰ متر در غرب و جنوب غرب ایران
75. ارزیابی تطبیقی الگوهای بومی - محلی مساکن روستایی در مقابله با طوفان های شن و ماسه؛ مطالعه موردی: روستای تمبکاء و کول شهرستان هامون
76. بگارگیری تصاویر ماهواره ای مادیس در منشایابی و تعیین مسیر طوفان های گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران
77. ارزیابی کارایی مدل هیبریدی GRU-LSTM در پیش بینی طوفان های گرد و غبار (مطالعه موردی: استان خوزستان)
78. مطالعه یکپارچه بهبود تاب آوری شبکه قدرت با استفاده از مشارکت منابع انرژی بادی در زمان وقوع طوفان
79. روایتگری تصاویر شهادت امام حسین(ع) در نسخه های چاپ سنگی (اسرارالشهاده، طوفان البکاء، وسیله النجات)
80. بررسی تاثیر طوفان های نمک ناشی از خشک شدن دریاچه ها بر روی سلامت انسان
81. اولویت بندی راهکارهای بهبود تاب آوری شبکه های توزیع انرژی الکتریکی در مقابل حادثه طوفان
82. ختم اورژانسی بارداری در بیمار با طوفان تیروئیدی و پره اکلامپسی شدید: گزارش یک مورد
83. متوقف کردن و محافظت عملیات ساختمانیدر هنگام وقوع گرد و غبار و طوفان خاک
84. ارزیابی تاثیر طوفان گردوغبار بر روی شار گرمایی و بیلان تابش در حوزه هیرمند
85. اثر طوفان گرد و خاک بر عملکرد پنل فتوولتائیک در زاویه های استقرار متفاوت
86. ردیابی طوفان های شدید گردوغبار در جنوب غرب ایران با استفاده از مدل HYSPLIT
87. بررسی طوفان فکری به عنوان ایده ای نو در روش تدریس در مدارس
88. تحلیل همدیدی بارشهای همراه با طوفان تندری فراگیر بهاره در شمال غرب ایران
89. خلاقیت و نوآوری در مدیریت فناوری و عملیات از طریق طوفان فکری
90. خلاقیت و نوآوری در مدیریت فناوری و عملیات از طریق طوفان فکری
91. شناسایی روند تغییرات فراوانی وقوع طوفان های تندری در ایران
92. تحلیل و بررسی محتوایی«طوفان هفتگی» فرخی یزدی
93. تاثیر طوفان های حارهای بر الگوی جریان های سطحی- اقیانوسی در سواحل مکران (مطالعه موردی: طوفان آشوبا)
94. آموزش پس از طوفان کویید -۱۹
95. مطالعه طوفان برروی دریای خزر
96. تعیین مناسب ترین راهکارهای مدیریتی تعادل بخشی آبخوان دشت ابهر با استفاده از مدل تحلیلی SWOT
97. طراحی مفهومی ماشین جداساز کلاله گل زعفران
98. بررسی آستانه فرسایش بادی در پوشش های اراضی مختلف و تاثیر خصوصیات خاک بر آن (مطالعه موردی: منطقه نیاتک سیستان)
99. آشکارسازی و پهنه بندی ریز گردهای استان کرمانشاه با استفاده از تصاویر ماهواره ای MODIS
100. بررسی اثرات گرد و غبار بر معیشت روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان نیمروز)