مقالات اورژانس در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات اورژانس درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه اورژانس جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 874 مقاله در زمینه اورژانس استخراج شده است.

لیست مقالات اورژانس در مدیریت بحران

1. بررسی و مقایسه شاخص های اعزام آمبولانس دراورژانس های روانپزشکی مددجویان تماس گیرنده بااورژانس ۱۱۵ شیراز سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰
2. بررسی اپیدمیولوژی مصدومین حوادث آتش بازی چهارشنبه سوری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیرازدر اورژانس پیش بیمارستانی شیراز سال ۱۴۰۰
3. بهره وری و کیفیت زندگی کاری پرستاران اورژانس
4. بررسی اپیدمیولوژی اورژانس بارداری سال ۱۴۰۰ در اورژانس پیش بیمارستانی شیراز
5. ارائه الگوی مناسب برای استقرار CSIRT در شرکت مخابرات استان ها
6. Studying the Time of Response and Results of Delay in Emergency Medical System
7. Predicting the time required for Eslamshahr Township emergency personnel to attend at the scene of a disaster
8. Decision Making in Prehospital Emergency Nurses:A Qualitative Research
9. Pre-hospital Emergency Medical Services: situation analysis of Ambulance Medical Equipments in Rasht city
10. مشکلات زنان در پرواز
11. Design Patterns in the Crisis Management Shohada hospital
12. The relationship between occupational stresses with job burnout in pre-hospital emergency staff
13. ارزیابی سیستم تروما از لحاظ رویکردهای پیش بیمارستانی به بیماران ترومایی با گلوله در مشهد
14. Nursing students’ awareness of triage in the emergency ward
15. the study of Triage in the hospital emergency departments of Tabriz in view of doctors and nurses in
16. Evaluation of Emergency wards readiness for responding to disasters and emergencies at hospitals of Qazvin University of Medical Sciences according to World Health Organization Model ۲۰۱۲
17. برقراری Hotline ازاورژانس پیش بیمارستانی با بیمارستاهای شیراز و زمان تحویل بیماران سکته قلبی و مغزی (کد ۲۷۴ و ۷۲۴ ) دراورژانس بیمارستان ها آذر ۱۴۰۰
18. بررسی عوامل موثر بر سلامت معنوی پرستاران بخش های ویژه در پاندمی کوید-۱۹ در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان
19. بررسی فراوانی شیوع خشونت علیه کارکنان فوریت های پزشکی استان چهارمحال و بختیاری در سال۱۳۹۹
20. تاثیر صفات تاریک شخصیت (ماکیاولیسم، خودشیفتگی و ضداجتماعی) بر سوءرفتار سازمانی با تبیین نقش میانجی هوشیاری سازمانی (مطالعهای در حوزه مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی- اورژانس ۱۱۵ استان لرستان)
21. مقایسه تاثیر آموزش به شیوه های حضوری و مجازی بر دانش و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در کنترل عفونت بیماری کووید- ۱۹ در شهر همدان در سال ۱۴۰۰
22. بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش راهکارهای تطابقی به دو روش حل مسئله و ایفای نقش بر میزان تاب آوری پرستاران بخش اورژانس مراکز تابعه نیروهای مسلح شهر کرمانشاه
23. تاثیر رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش تکانش گری زنان مبتلا به همبودی اختلال شخصیت مرزی و سوء مصرف شیشه در مراجعین اورژانس اجتماعی بهزیستی استان همدان
24. بررسی رابطه هوش معنوی و خشم در پرستاران شاغل در بخش های اورژانس مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال ۱۴۰۰
25. بررسی وضعیت اختلاط و تجویز داروها از طریق سرم های تزریقی در بخش اورژانس بیمارستان های قائم (عج)، امام رضا (ع) و شهید کامیاب مشهد
26. کاربرد تئوری آسودگی کاترین کولکابا دریک نوجوان ۱۲ ساله مبتلا به تشنج در یک مطالعه موردی در اورژانس بیمارستان شهید مدنی خرم آباد
27. یک ربات دستیار مراقبت بهداشتی برای اورژانس کووید ۱۹ : یک راه حل پیشنهادی برای تدارکات و ضد عفونی در یک محیط بیمارستانی
28. معیارهای مربوط به دسترسی به قسمت های مختلف بخش اورژانس در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
29. بررسی رضایت همراهان بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان در سال ۱۳۷۳
30. بررسی نحوه رعایت اصول پیشگیری بیماری های منتقله از راه خون و شناسایی موانع احتمالی آن توسط دستیاران طب اورژانس
31. تاثیر اجرای مانور تریاژ مصدومین مراجعه کننده به اورژانس در زمان بحران بر میزان دانش و نگرش پرستاران نظامی
32. تاثیر برنامه بازآموزی صلاحیت محور طراحی شده بر عملکرد پرستاران در زمینه احیاء قلبی ریوی در بخش اورژانس
33. بررسی مدت زمان انتظار بیماران ترومایی وعلل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به اورژانس یک بیمارستان دانشگاهی
34. بررسی میزان اگاهی دستیاران تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به مباحث مرتبط با پزشکی قانونی
35. توزیع فراوانی مصدومین مراجعه کننده به بخش اورژانس مرکز آموزشی-درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع)، رفسنجان
36. اثربخشی مهارتهای مثبت اندیشی بر کاهش پرخاشگری و اضطراب کودکان کار تحت حمایت اورژانس اجتماعی شهر پلدختر
37. شیوع و علل آسیب های شغلی در پرستاران بخش اورژانس بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
38. مکانیابی مراکز اورژانس در جاده های پرخطر منتهی به شهر بجنورد با استفاده از مدل AHP_FUZZY
39. تحلیل خودکشی در استان زنجان(مداخلات انجام گرفته مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان زنجان در سال ۱۳۹۹ )
40. تحلیل خودکشی در استان زنجان (مداخلات انجام گرفته مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان زنجان در سال (۱۳۹۹
41. بررسی وضعیت ابزار و روش های ارزیابی مستندسازی پزشکان در بخش اورژانس: یک مطالعه مروری
42. بررسی رابطه بین اضطراب کرونا با کیفیت زندگی و سلامت روان پرستاران بخش اورژانس
43. رابطه استرس شغلی و فرسودگی شغلی کادر اورژانس اجتماعی خراسان رضوی در ایام کرونا
44. پیش بینی تعداد اعزام های حوادث ترافیکی اورژانس پیش بیمارستانی درون شهری مشهد
45. تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت بحران در اورژانس ۱۱۵ خراسان شمالی
46. میزان رضایت بیماران از اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
47. تبیین وضعیت موجود کیفیت خدمات اورژانس شهرستان کازرون در سال ۱۳۹۷
48. مطالعه تطبیقی سیستم اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی در آمریکا و انگلستان
49. طراحی و اجرای ابزار ارزیابی سریع وضعیت مستندسازی پزشکان بخش اورژانس
50. ایمنی در محیط اورژانس پیش بیمارستانی از نگاه بیمار
51. بررسی فضای اورژانس بیمارستانهای روانپزشکی درمقایسه با فضای اورژانس بیمارستانهای جنرال وتروما
52. ویژگی های جمعیت شناختی بیماران ترومایی و عوامل مرتبط با آن در مراجعین بخش های اورژانس مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال ۱۳۹۶
53. بررسی میزان موفقیت احیای قلبی ریوی و عوامل مرتبط با آن در اورژانس و بخش های بیمارستان های آموزشی درمانی شهرستان زاهدان، ۱۳۹۵
54. فراوانی برخی عوامل خطر قلبی- عروقی و رابطه آن با جنسیت در پرستاران بخش های مراقبت های ویژه و اورژانس شهر کرمانشاه
55. آمادگی بالینی و رضایت کارورزان پزشکی بخش اورژانس مرکز آموزش و درمانی آیت الله موسوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان،۱۳۹۴
56. شاخص های زمانی و عوامل مرتبط با آن در بخش اورژانس بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم سال ۱۳۹۶
57. ارتباط بارکاری ذهنی پرستاران با وضعیت رعایت ایمنی بیماران در بخش های اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قم،۱۳۹۶
58. بررسی علل و عوامل جمعیت شناسی مراجعین به بخش های اورژانس مراکز آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان زنجان
59. تدوین اولویت های پژوهشی مراکز اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زنجان: یک مطالعه دلفی
60. مواجهه با عوامل استرس زا در بین تکنسین های فوریت پزشکی مراکز اورژانس پیش بیمارستانی استان آذربایجان شرقی
61. رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به مراکز اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، سال ۹۵
62. بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در خصوص احتیاطات استاندارد کنترل عفونت
63. به‎کارگیری شبیه‎سازی گسسته پیشامد و تحلیل پوششی داده‎ها به‎منظور بهبود عملکرد اورژانس بیمارستان
64. ارزیابی تجهیزات بالینی پایگاه های اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، ۱۳۹۵
65. ارتباط استدلال اخلاقی با رفتار مراقبتی پرستاران اورژانس شهر قم، سال ۱۳۹۶
66. مقایسه وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی شهر سبزوار با استاندارد های موجود، ۱۳۹۳
67. ارزیابی شاخص های عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی شهر بیرجند، سال۱۳۹۳
68. بررسی میزان آمادگی اورژانس بیمارستان شهرهای اقماری برای پاسخگویی به عملکرد مدیریت بحران در سلامت و بلایا بر اساس الگوی سازمان جهانی بهداشت
69. توسعه داشبورد آنلاین بخش اورژانس بیمارستان
70. بررسی علل، تنوع و عوامل مرتبط با اعزام بیماران اورژانسی توسط پایگاه های فوریت های پزشکی استان ایلام
71. ارزیابی صلاحیت پرستاران فوریت ها جهت ارائه مراقبت در موقعیت های بحرانی با استفاده از آزمون بالینی ساختارمند عینی
72. فرسودگی شغلی، ابعاد و عوامل مرتبط با آن در کارکنان عملیاتی فوریت های پزشکی
73. نقش و جایگاه پلیس اطفال در مواجهه با کودک‎آزاری از منظر کارشناسان پلیس و سازمان بهزیستی
74. Frequency of child abuse and its complications in children referred to the social emergency department
75. بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش کلامی چهره به چهره و پمفلت آموزشی بر میزان دانش قبل از عمل بیماران کاندیدای عمل جراحی غیر اورژانس: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
76. بررسی میزان بروز مواجهه های شغلی با وسایل تیز و برنده درکارکنان درمانی شاغل در بخشهای اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سالهای ۸۹-۱۳۸۶
77. بررسی مقایسه ای شاخص های زمانی اورژانس هوایی و زمینی با استاندارد های بین المللی در مصدومان ترومایی ناشی از تصادف در استان قم در سال ۱۳۹۵
78. تعیین پیامد تریاژ تلفنی در بیماران با شکایت درد قفسه سینه در مرکز اورژانس ۱۱۵ استان قم طبق پروتکل اصلاح شده نیوجرسی در نیمه اول سال ۱۳۹۶
79. بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر وضعیت خشونت علیه پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های وابسته به سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان سال ۱۳۹۵
80. بررسی تاثیر آموزش به روش تعاملی بر آمادگی و نگرش پرستاران اورژانس در انجام تریاژ حوادث و بلایا در بیمارستان ولی عصر شهر فسا ۱۳۹۷
81. ارزیابی صلاحیت پرستاران بخش اورژانس و فوریت های بیمارستان های آموزشی اصفهان جهت حضور در موقعیت های بحرانی با استفاده از ابزار طراحی شده بومی
82. بررسی فرسودگی شغلی در پرستاران بخش های ICU، اورژانس و جراحی بیمارستان های آموزشی علوم پزشکی مازندران و ارتباط آن با تنیدگی ادراک شده
83. بررسی عوامل مرتبط با شاخص های محیط کار بر سلامت روان پرستاران شاغل در بخش های اورژانس و غیراورژانس بیمارستان های شهر خرم آباد
84. بررسی رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
85. "تاثیر آموزش مدل ارتباطی SBAR بر میزان رعایت فرهنگ ایمنی بیماران توسط پرستاران بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم در سال ۱۳۹۶"
86. تحلیل شاخص های عملکردی بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت
87. تعیین اعتبار ابزار شناسایی سالمندان در معرض خطر (ISAR) در پیش بینی خطر پذیرش مجدد سالمندان در بخش های اورژانس بیمارستانی
88. ارزیابی عملکرد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی سطح شهر یزد بر اساس مدت زمان لازم جهت حضور بر بالین بیماردر سال۱۳۹۲
89. بررسی میزان آمادگی اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مواجهه با بلایا از دیدگاه مدیریتی و سازمانی: ۱۳۹۲
90. علل مراقبت های پرستاری ازدست رفته در بخش های اورژانس بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک مطالعه توصیفی
91. نگرش پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نسبت به سالمندی در سال ۱۳۹۸
92. شیوع آسیب پذیری و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مراجعه کننده به بخش اورژانس مراکزآموزشی درمانی اردبیل در سال۱۳۹۹
93. بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در اورژانس بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهوازاز تریاژ بیمارستانی در سال ۱۳۹۴
94. بررسی رعایت احتیاط های همه جانبه و عوامل موثر بر آن در درمانگاههای اورژانس بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی مازندران
95. مدیریت مراجعین تنفسی به بخش های بالینی و اورژانس در پیک پنجم پاندمی کرونا در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
96. شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد بخش های اورژانس بیمارستان از دید بیمار و کادر درمان
97. ارزشیابی مهارت محدودسازی حرکت ستون فقرات بیماران آسیب دیده ناشی از حوادث ترافیکی در پرستاران عملیاتی اورژانس تهران
98. بررسی میزان فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت و ارتباط آن ها در پرسنل پرستاری بخش اورژانس
99. اولویت بندی معیارهای مرتبط با استقرارپایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای
100. همبستگی تعارض پرستاران و هوش هیجانی سرپرستاران بخش اورژانس در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران