آقای دکتر علی اکبر متکان

Dr. Ali Akbar Matakan

دانشگاه شهید بهشتی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (290319)

64
70
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی