آقای دکتر مظفر صرافی

Dr. Mozaffar Sarrafi

استاد گروه شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179196)

16
46
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی