آقای دکتر بیژن رحمانی

Dr. Bijan Rahmani

دانشیار دانشکده علوم زمین-دانشگاه شهید بهشتی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347268)

27
64
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی