خانم دکتر زهره فنی

Dr. Zohreh Fanni

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183625)

30
81
1
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی