خانم دکتر زهره فنی

Dr. Zohreh Fanni

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183625)

27
69
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی