برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار محله ای مطالعه موردی: محله کارون جنوبی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 193

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IGUPA02_102

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1402

چکیده مقاله:

یکی از نظرات نوین در برنامه ریزی و توسعه شهرها، برنامه ریزی راهبردی و اتخاذ تفکر در برنامه ریزی شهرها است . از گذشته های دور محلات در شکل دهی و سازماندهی امور شهری جایگاه ویژه ای داشته اند. هر محله از طریق فراهم آوردن بنیادهای هویتی برای افراد و با در بر داشتن ویژگی های خاص باعث میشد ساکنان آن نوعی احساس تعلق به محله داشته باشند و محله را از آن خود بدانند تا جایی که هر شهروند با نام محله ای شناخته می شد که در آن ساکن بود؛ به عبارت دیگر، محله تبدیل به خاستگاهی هویتی برای ساکنین آن می شد. پژوهش حاضر از روش توصیفی -تحلیلی است و همچنین از پرسشنامه در جهت نقاط قوت و ضعف محله از دید ساکنان و متخصصان استفاده شده است که هدف این مقاله بررسی راهبردهای توسعه پایدار محله ای بر اساس مدل سوآت می باشد.

نویسندگان

رومینا اعلمی

دانشجوی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

زهره فنی

استاد گروه جغرافیا انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران