آقای محمد رحمانی

Mohammad Rahmani

رئیس پردیس دانشگاهی ماهشهر دانشگاه صنعتی امیر کبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180896)

226
64
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی