آقای دکتر محمود فال سلیمان

Dr. Mahmoud Falsolayman

دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185648)

33
33
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی