مجله روستا و توسعه پایدار فضا

Village and sustainable development of space

در راستای رسالت پژوهشی مراکز آموزشی، گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند با هدف بررسی و اشاعه یافته‌های علمی مربوط به ابعاد جغرافیایی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سکونتگاه­های روستایی، کمک به تقویت کارکردهای این سکونتگاه­ های محلی در توسعه پایدار فضاهای جغرافیایی و همچنین استفاده بهینه از توانمندی‌های علمی محققان سرتاسر کشور، انتشار فصلنامه "روستا و توسعه پایدار فضا" را در دانشگاه بیرجند دنبال نموده است.

مخاطبان فصلنامه عبارت‌اند از: متولیان امر برنامه­ریزی و مدیریت فضاهای جغرافیایی و دست اندرکاران توسعه روستایی، مجریان طرح­های کلان ملی، منطقه ای و محلی در سطوح مختلف برنامه ریزی توسعه روستایی، استادان و دانشجویان رشته‌های جغرافیا، ترویج کشاورزی، علوم اجتماعی، اقتصاد و دیگر پژوهشگرانی که در زمینه مسائل توسعه روستاها فعالیت می­‌کنند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات