فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

Journal of Rural Development Strategies

نشریه راهبردهای توسعه روستایی توسط دانشگاه تربت حیدریه و با همکاری انجمن علمی توسعه روستایی ایران به صورت فصلنامه منتشر می شود.

بر این اساس مجله اقدام به پذیرش مقالات حاصل از مطالعات و پژوهش­های اصیل و کاربردی در خصوص زمینه های مختلف اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می نماید. از کلیه علاقمندان در زمینه های مختلف (ارسال مقاله، داوری و..) دعوت می شود در وبسایت تخصصی نشریه راهبردهای توسعه روستایی، ثبت نام نمایند.

فرآیند بررسی و داوری مقالات توسط دبیرخانه مجله و داوران مجرب از سراسر کشور صورت گرفته و درصورت قبول قطعی، مقاله در نوبت چاپ قرار می گیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات