آقای دکتر احمد فتاحی اردکانی

Dr. Ahmad fatahi ardakani

دانشگاه اردکان، دانشگده كشاورزي و منابع طبيعي

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292296)

61
18
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی