ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای حسن افراخته

Hasan Afrakhte

استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176839)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی حسن افراخته در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات حسن افراخته در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبلایای محیطی و مدیریت انفعالیسومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی1386
2دریافت فایل PDF مقالهروند مدیریت سکونتگاه های روستایی و چالش های آن "مطالعه موردی : بخش رومشکان شهرستان کوهدشت"کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس1387
3دریافت فایل PDF مقالهنقش اقتصاد نفتی در موقعیت اقتصادی و اجتماعی زنان، مورد: کشورهای مسلمان خاورمیانهچهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی شیوه های سنتی و نوین در بهره برداری از منابع محدود آب (مطالعه موردی: روستای جوادیههمایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب1390
5دریافت فایل PDF مقالهتحلیل محتوای مولفه های توسعه پایدارروستایی دربرنامه پنجم توسعه باروش آنتروپی شانونپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
6دریافت فایل PDF مقالهنقش نهادهای محلی در محیط زیست پایدار روستادومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی توانمندسازی اقتصادی به عنوان بستری برای توسعه روستایی یک بررسی تطبیقی مورد مطالعه : نواحی روستایی در هند و ایران ( ناحیه مرودشت ، فارس)همایش ملی توسعه روستایی1391
8دریافت فایل PDF مقالهلیبرالیسم نو و تحول اقتصاد روستایی با نگاهی به وضعیت ایرانهمایش ملی توسعه روستایی1391
9دریافت فایل PDF مقالهنقش فن آوریهای نوین در برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمیندومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1393
10دریافت فایل PDF مقالهسنت های محلی و پایابی مخاطرات محیطی (مورد مطالعه رسم گل مالی در منطقه لرستان)دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
11دریافت فایل PDF مقالهیارانه و کیفیت زندگی روستاییاناولین همایش علوم جغرافیایی ایران 13931393
12دریافت فایل PDF مقالهتحلیل دیدگاهها و الگوههای نظری کاهش آسیب پذیری در برابر مخاطرات محیطی(خشکسالی)دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی حساب های منطقه ای با تاکید بر جایگاه مجموعه شهری تهرانیازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهتعیین و ارائه الگوی مناسب مدیریتی برای حفاظت از منابع پایه در کشوریازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهدرآمدهای نفتی و توسعه زیرساختهای گردشگری ایراناولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربه حل معضل اسکان غیررسمی و تهدید سلامت اجتماعی تهران ... نمونه: تجربه خاک سفیداولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران1390
17دریافت فایل PDF مقالهلزوم بومی سازی طرح های توسعه جزیره کیشدوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت1393
18دریافت فایل PDF مقالهارائه الگوی بهینه مدیریت بافت های فرسوده شهری با استفاده از روش های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره موردی:محله سرتپوله شهر سنندجهمایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها1394
19دریافت فایل PDF مقالهروستا نشینی شهری و توسعه گیلان مورد: شهرستان فومنهمایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان1393
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل کاهش سطح زیر کشت پنبه با استفاده از تئوری زمینه ایدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تطبیقی رقابت پذیری مقاصد گردشگری سرعین (ایران) و ارزروم (ترکیه)دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک1394
22دریافت فایل PDF مقالهشناخت و واکاوی مؤلفه های کارآفرینی سازمانی کارشناسان جهاد کشاورزی با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد مطالعه: استان کرمانشاهکنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها1395
23دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مؤلفه های مؤثر بر توسعه بنیانهای فضایی کارآفرینی در نواحی روستایی بر پایه رویکرد فراتحلیل روزنتال (مورد: استان کرمانشاه)کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها1395
24دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل موثر بر مکان گزینی صنایع تبدیلی کشاورزی در نواحی شهرستان طارمچهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1396
25دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تحلیل شبکه اجتماعی درآشکارسازی ساختار حکمرانی محلی منابع آباولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی1396
26دریافت فایل PDF مقالهتجربه پیاده سازی تعاونی های بازیافتی در مناطق روستایی (روستای هدف: کفشگیری گرگان)کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
27دریافت فایل PDF مقالهکاربرد آب و هواشناسی در برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگری با استفاده ازمدل گردشگری TCI اصلاح شده، مطالعه موردی استان گیلاندومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران1397
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی اقلیم گردشگری استان گیلان با توجه به شاخص اقلیمی اصلاح شده(TCIc)چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران1398
29دریافت فایل PDF مقالهعوامل بازتولید سکونتگاه های غیر رسمی در پهنه های شهری- روستاییچهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران1398
30دریافت فایل PDF مقالهردپای توسعه گردشگری بیابان لوتاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی1398
31دریافت فایل PDF مقالهبنیانهای گردشگری پست مدرن و اهمیت اقتصادی آن در ناحیه رضوانشهردومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران1397
32دریافت فایل PDF مقالهبایسته های تحقق تولید در فضاهای روستاییدومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران1397
33دریافت فایل PDF مقالهچیکو: شکلات طلایی عشایر ایل سنگسریهمایش ملی شکلات،قهوه و شیرین کننده های طبیعی1398
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات فضایی کالبدی اجرای طرح هادی روستایی (مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان نظرآباد)هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران1399
35دریافت فایل PDF مقالهنقش کارآفرینی در توسعه مناطق روستایی مورد: دهستان احمدآباد در شهرستان نظرابادهفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران1399
36دریافت فایل PDF مقالهتبیین نظام توزیع منافع گردشگری مبتنی بر نگرش اقتصاد فضا مورد: ناحیه روستایی رضوانشهردومین جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی،جایزه ویژه علامه جعفری (رض)1399

مقالات حسن افراخته در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتحول جغرافیا به عنوان علمی میان رشته ایفصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی1395
2دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی استقرار تعاونی های فرآوری محصولات کشاورزیفصلنامه راهبردهای توسعه روستایی1394
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مکانی- فضایی سطوح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان بویراحمدفصلنامه راهبردهای توسعه روستایی1395
4دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر سطح سلامت روستاها (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان شفت)فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی1391
5دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی الگوی کشت محصولات زراعی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دشت سهل آباد)فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی1394
6دریافت فایل PDF مقالهنقش نیازمندی های اساسی در رفتار توسعه ای روستاییان (مطالعه موردی: بخش سردار جنگل شهرستان فومن)فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی1394
7دریافت فایل PDF مقالهاثرات مکانی- فضایی مهاجرت بازگشتی در شهرستان میاندوآبفصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی1395
8دریافت فایل PDF مقالهتبیین فرآیند آسیب پذیری روستاییان نسبت به خشکسالی ( مطالعه موردی: روستای پشتنگ شهرستان روانسر)فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی1395
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نگرش کارشناسان به موانع و چالش های انتقال مدیریت آبیاری به بهره برداران، پژوهشی بر مبنای روش کیوفصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی1396
10دریافت فایل PDF مقالهواکاوی چالشهای فراروی صنعت سفال شهر لالجین با به کارگیری تیوری بنیانیدوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای1395
11دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نقش سرمایه اجتماعی در زیست پذیری روستاهای ادغام شده در شهر میاندوآبفصلنامه راهبردهای توسعه روستایی1395
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهینه سازی مصرف آب کشاورزی با رویکرد سیستمی نرمفصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی1396
13دریافت فایل PDF مقالهخلاقیت جامعه عشایری سنگسر در تطابق با محیطدوفصلنامه دانش بومی ایران1396
14دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر یکپارچگی فضایی نواحی روستایی مبتنی بر تحلیل شبکه ای جریان های فضایی (مورد شناسی: بخش بن رود و جلگه شهرستان اصفهان)فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای1398
15دریافت فایل PDF مقالهجایگاه زنان در برنامه توسعه چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایرانفصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان1392
16دریافت فایل PDF مقالهچرایی تحقق پذیری ضعیف مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران پژوهشی برمبنای تحلیل محتویفصلنامه جغرافیا و توسعه1398
17دریافت فایل PDF مقالهنقش سازه های ذهنی در تحقق برنامه های توسعهٔ ایرانفصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1 بار

نمودار تولید سالانه مقالات حسن افراخته

تماس با حسن افراخته


به اشتراک گذاری صفحه حسن افراخته

پشتیبانی