آقای دکتر رستم صابری فر

Dr. Rostam Saberifar

دانشیار - دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (493956)

58
55
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی