آقای دکتر اسماعیل علی اکبری

Dr. Esmail Ali Akbari

استاد دانشگاه پیام نور- تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305789)

20
48
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی