آقای دکتر امیر ملکی

Dr. Amir Maleki

دانشیار دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407273)

8
42
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی