آقای دکتر احمد پوراحمد

Dr. Ahmad Pour Ahmad

استاد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176679)

89
183
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی