ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای ابوالفضل مشکینی

Abolfazl Meshkini

دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179205)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشگاه تربیت مدرس
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی ابوالفضل مشکینی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشگاه تربیت مدرس

سمتهای علمی و اجرایی ابوالفضل مشکینی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
مدیر مسئول

سمتهای علمی و اجرایی ابوالفضل مشکینی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ابوالفضل مشکینی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل GIS (نمونه موردی منطقه یک شهر زنجان)اولین همایش GIS شهری1386
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری سکونتگاههای حاشیه ای و غیر رسمی در برابر زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی اسکان غیر رسمی اسلام آباد شهر زنجان)اولین همایش GIS شهری1386
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سیاستها و راهکارهای مداخله در بافتهای کهن شهری جهان در بخش حمل و نقلهشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران1387
4دریافت فایل PDF مقالهسکونتگاههای غیر رسمی چالش توسعه پایدار شهری (نمونه موردی :خط 4 حصار کرج )نخستین همایش توسعه شهری پایدار1389
5دریافت فایل PDF مقالهپایش سکونتگاههای غیر رسمی شهروبرنامه مداخله در آن (نمونه موردی :شهر اسلامشهر)همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط1389
6دریافت فایل PDF مقالهاقتصاد غیررسمی فقرزدایی در سکونت گاه های غیررسمی و توسعه پایدار گذری بر الزامات و شیوه هاسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری1390
7دریافت فایل PDF مقالهکاوشی در اندیشه های علوی در زمینه معماری و شهرسازی مسلمیننخستین همایش ملی آرمان شهر ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهمدیریت یکپارچه مادرشهرها: از حکمروایی تا فراحکمرواییچهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری1391
9دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از الگوی باغشهر صفوی برای توسعه شهری منطقه غرب کشوراولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی1391
10دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فناوریGISدر پیشگیری ازجرم وتوسعه فضای امنیتی شهر (نمونه موردی: شهرزاهدانهمایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها1391
11دریافت فایل PDF مقالهانگاره های شهرسازی پارادایم پسامدرنپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
12دریافت فایل PDF مقالهتحلیل چالشهای پیش روی مدیریت زمین شهری کشورهای درحال توسعهپنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری1392
13دریافت فایل PDF مقالهنشانه های شهری عاملی هویت بخش درشهرهای جدید نمونه موردی: شهرجدیدهشتگردپنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری1392
14دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی -مکانی مراکز خدمات شهری بازارقدیم درساماندهی بافت های فرسوده با تاکید برشبکه معابر مطالعه موردی: بافت قدیم شهرشیرازپنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری1392
15دریافت فایل PDF مقالهسنجش نابرابری و فقرشهری درمحلات اسکان غیررسمی و رسمی نمونه موردی شهرزنجانپنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری1392
16دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی بهینه فضا_مکانی پارکینگ های شهری در جهت حل حران ترافیک در کلانشهر ها مطالعه موردی(منطقه 8 تهران)اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 14041391
17دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی بهینه مراکز دفع پسماندهای شهری به منظور جلوگیری از بحرانهای زیست محیطی در شهرها (نمونه موردی بخش دماوند تهران)اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 14041391
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تفکر معادی در ساخت شهر اسلامیاولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان1392
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رضایتمندی مسافران از سیستم اتوبوسرانی سریعBRT) با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره: مطالعه موردی: شهر تبریزاولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست1392
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت در بافتهای فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله فلعه آبکوه، مشهد)همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا1392
21دریافت فایل PDF مقالهمبانی جغرافیایی و فرهنگی درونگرایی و محرمیت در معماری و شهرسازی اسلامی (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر اصفهان)اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار1392
22دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری محله های شهی بر مبنای رویکرد توسعه پایدار محله ای (نمونه موردی: محله های فیروزنو و کلکته چی تبریز)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
23دریافت فایل PDF مقالهضرورت شکل گیری حکمروای شهری در م دیریت شهری کلانشهرها (مورد مطالعه: کلانشهر تهران)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
24دریافت فایل PDF مقالهتوسعه درونی راهکاری برای باززنده سازی بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
25دریافت فایل PDF مقالهتأثیر رویکرد زمینه گرایی کالبدی در توانمندسازی بافت فرسوده (نمونه موردی: محله آفخرای رشت)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
26دریافت فایل PDF مقالهتجدید حیات بافت تاریخی شهر با رویکرد زمینه گرایی (نمونه موردی: محله صیقلان رشت)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل مؤثر در افزایش تصادفات درون شهری و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن (مطالعه موردی: شهر زنجان)سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی1393
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خوداتکایی شهرهای جدیدبراساس سفرهای غیرکاری مطالعه موردی: شهرجدیدپردیس تهرانکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
29دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ویژگیهای فردی موثربرمیزان ادراک محیطی دربافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله آبکوه مشهدکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی حقوق گردشگران خارجی در کشورهای اسلامی (مورد مطالعه :جمهوری اسلامی ایران)دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین1392
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش نورپردازی در افزایش امنیت گردشگران و توسعه گردشگریدومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین1392
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر خدمات الکترونیک شهری در بهبود مدیریت شهری منطقه 6 تهرانسمینار رسانه و آموزش شهروندی1390
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اصول سنتی اسلام در شهرهای اسلامیکنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی1393
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توسعه گردشگری شهرسنندج بااستفاده ازمدل تحلیلی Swotاولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت1393
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست محیطی گسترش افقی شهر تبریز بر ساختارهای اکولوژیک شبه طبیعی پیرامون با استفاده از RS و GISدومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
36دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آسیب پذیری بافت شهری در برابر خطر زلزله، با استفاده از مدل فازی.(مطالعه موردی: منطقه 7 شهرداری تهران)دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
37دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی پروژه های مسکن مهر نمونه موردی:شهر جدید شیرین شهرکنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا1393
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولفه ها و شاخص های شهر اسلامی با تاکید بر نقش و اهمیت فرهنگ سازی در تحقق الگوی شهرسازی اسلامی- ایرانیششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی1393
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و اولویت بندی شاخص های شهر سالم در نقاط شهری (مطالعه موردی: استان مازندران)ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی1393
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت محیط بین محلات برخوردار و کمتر برخورداربا روش تلفیقی (TOPSIS وآنتروپی) مطالعه مقایسه ای بین محلات فرامرز و نوده (منطقه 2 شهرداری مشهد)ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی1393
41دریافت فایل PDF مقالهسنجش سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان با تاکید بر مدل موریسدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
42دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل تأثیر گذار بر شکل گیری سکونتگاه های غیر رسمی شهر بابل با استفاده از مدل تحلیل مسیراولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
43دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی و مسائل مربوط به مدیریت خانه های دوم (مطالعه موردی: خانه های دوم کلاردشت)اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
44دریافت فایل PDF مقالهشناخت رویکرد زمینه گرایی و بررسی نقش آن در توانمندسازی محلات شهری نمونه موردی: محله آفخرای رشتاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
45دریافت فایل PDF مقالهشناسایی زمینه گرایی کالبدی و بررسی تاثیر آن در مداخلات بافت فرسودهاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی نمونه های موردی خارجی و داخلی در زمینه مشارکت شهروندان درتوانمندسازی محلات شهریاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
47دریافت فایل PDF مقالهزمینه گرایی و نقش آن در توانمندسازی محلات شهری (نمونه موردی: محله آفخرای رشت)دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی1393
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی نمونه های موردی مشارکت شهروندان در توانمندسازی محلات شهریدومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی1393
49دریافت فایل PDF مقالهشناسایی زمینه گرایی کالبدی و تاثیر آن در مداخلات بافت فرسودهدومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی1393
50دریافت فایل PDF مقالهشناسایی راهبردهای ایجاد و توسعه منابع درآمدهای پایدار برای شهرداری ها با استفاده از روش QSPM (مطالعه موردی: شهر بابل)همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار1394
51دریافت فایل PDF مقالهتوانمندسازی محلات شهری با رویکرد زمینه گرایی کالبدی (نمونه موردی: محله آفخرای رشت)دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان1393
52دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نقش گردشگری مذهبی در توسعه مراکز تجاری-تفریحی (مطالعه موردی: مرکز تجاری-تفریحی الماس شرق مشهد)اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران1394
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهکارهای بهبود کیفیت فضایی در محور تاریخی- مذهبی با رویکرد توسعه گردشگری نمونه موردی: خیابان مسگرها حد فاصل بازارتا امامزاده سید ابراهیم شهر زنجاناولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن1392
54دریافت فایل PDF مقالهسنجش توسعه میان افزا راهبرد پایداری بافت فرسوده شهری شهرکرمانشاه محله فیض آبادهفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری1394
55دریافت فایل PDF مقالهGiving identity to the city by utilizing the principles of naturalism corresponding to Iranian cultureدومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری1395
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل سیکل حیات مقاصد گردشگری با تاکید بر گردشگری خانه های دوم مطالعه موردی شهر کلاردشتهمایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای1395
57دریافت فایل PDF مقالهتوسعه میان افزا با رویکرد رشد هوشمند بافت فرسوده در راستای عمران شهریچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
58دریافت فایل PDF مقالهدگردیسی شاخص های مسکن شهر کرمانشاه با رویکرد توسعه پایدار (1390-1365)چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی صنعت گردشگری درکشورهای درحال توسعه (نمونه موردی مغولستان)چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی سیاست های مسکن کشورهای ایران و مالزیکنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان1395
61دریافت فایل PDF مقالهحکمروایی خوب و کنشگران مدیریت شهری شهر کرمانشاهکنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین1396
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نقش تخلفات ساختمانی در عدم تحقق طرح های توسعه شهری نمونه موردی: شهرداری باقرشهراولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری1397
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحول ساخت شهر ناشی از گسترش گردشگری خانه های دوم مطالعه موردی: شهر کلاردشتاولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری1397
64دریافت فایل PDF مقالهمعیارهای موثر برای مکانیابی ایستگاههای پایش آلودگی هواسومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1397
65دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی توزیع خدمات آموزشی در شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمدکنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار1397
66دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر دگردیسی فضایی مناطق کلان شهری در عصر جهانی شدناولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری1397
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیر تحول سیاست های توسعه شهرهای جدید در ایران بعد از انقلاب اسلامیاولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری1397
68دریافت فایل PDF مقالهتحلیل شهروندی از اثرات اقتصادی گردشگری شهری بر شهر آملاولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری1397
69دریافت فایل PDF مقالهتبیین استقرار بهینه ایستگاههای پایش ترافیکی آلودگی هوااولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری1397
70دریافت فایل PDF مقالهالگوی اکوشهری،راهبردی برپایداری زیست پذیری شهرهااولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری1397
71دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نحوه استقرار ایستگاه های پایش آلودگی هوا با استفاده از AHP و TOPSISاولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی1396
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحولات نخست شهری در نظام شهری استان کهگیلویه و بویراحمدکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
73دریافت فایل PDF مقالهارزیا بی ابعادشکوفا یی شهری در شهر شهریاراولین کنفرانس بین المللی ودومین کنفرانس بین المللی به سوی شهرسازی،معماری،عمران و هنر دانش بنیان1398
74دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی شکل گیری شهر خلاق در شهر سنتی زنجانچهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)1399
75دریافت فایل PDF مقالهسیاست های راهبردی تمرکززدایی مدیریت شهری در ایراننهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری1399
76دریافت فایل PDF مقالهدرونگرایی در معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی نمونه موردی: شهر جدید هشتگرداولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی1393
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تحقق طبیعتگرایی در شهرهای جدید بر مبنای الگوی ایرانی اسلامی نمونه مطالعه: شهر جدید هشتگرداولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی1393
78دریافت فایل PDF مقالهپایش محیطی توسعه شهری زنجان با استفاده از مدل AHPاولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران1390

مقالات ابوالفضل مشکینی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهفرصت ها و معضلات توسعه صنعت گردشگری شهر مراغهفصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری1391
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی شهر با تاکید بر رویکرد زیست پذیری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان)فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی1396
3دریافت فایل PDF مقالهروندهای پرا کنده رو یی شهری و برنامه ریزی توسعه ی فضایی پایدار مطالعه موردی: منطقه 2 تهراندوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار1395
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت دسترسی به مراکز خدمات رسانی درمانی بارویکرد عدالت فضایی مطالعه موردی: منطقه 7 تهرانفصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت1397
5دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی مناطق شهری قم به منظور احداث پروژه مسکن اجتماعی با تاکید بر روش تحلیل سلسله مراتبیدوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری1396
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی مناطق شهری قم به منظور احداث پروژه مسکن اجتماعی با تاکید بر روش تحلیل سلسله مراتبیدوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری1394
7دریافت فایل PDF مقالهساماندهی فضایی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تکنیک های تلفیقی مدل تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) و تحلیل-های GIS مطالعه موردی: منطقه 18 شهر تهرانمجله آمایش جغرافیایی فضا1397
8دریافت فایل PDF مقالهتبیین پیامدهای گفتمان جهانی گرایی بر الگوی حکمروایی قلمرویی کلانشهرها (نمونه موردی: کلانشهر تهران)مجله آمایش جغرافیایی فضا1394
9دریافت فایل PDF مقالهواکاوی جایگاه مسکن در نظریه های برنامه ریزی:دیدگاه تطبیقی و مقابله ایفصلنامه جغرافیا و روابط انسانی1397
10دریافت فایل PDF مقالهتببین الگوی سازمان یابی فضایی زیست پذیری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری1398
11دریافت فایل PDF مقالهطراحی فضایی محلات شهری با تاکید بر اصول دین اسلام در شهر ایرانی-اسلامی (مطالعه موردی : محله شهدای شهر زنجان)هویت شهر1394
12دریافت فایل PDF مقالهتبیین راهبرد رشد هوشمند شهری در منطقه 19 کلان شهر تهرانهویت شهر1393
13دریافت فایل PDF مقالهادارک امنیت محله ای و استفاده از فضاهای عمومی: تفاوت های جنسی و سنی در مرکز شهر تهرانفصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان1392
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های کیفی مسکن در برنامه ریزی مسکن (مطالعه موردی: نواحی شهری نظرآباد، استان البرز)دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری1396
15دریافت فایل PDF مقالهسنجش میزان توسعه یافتگی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهرستان های استان کرمانشاهفصلنامه مطالعات عمران شهری1397
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات سلسه مراتبی شهرستان های استان کرمانشاه از نظر شاخص های جمعیتی مسکن در دوره های سرشماری 1375 تا 1395فصلنامه مطالعات عمران شهری1397
17دریافت فایل PDF مقالهتبیین مسائل حکمروایی شهری در سناریوهای آینده کلان شهر تهران مبتنی بر رویکرد تبدیل سناریوهای کیفی به کمیفصلنامه شهر پایدار1398
18دریافت فایل PDF مقالهالگوی تحقق پذیری شاخص های بومی شهر بیوفیلیک مطالعه موردی: مناطق 9 و 10 کلان شهر تهرانفصلنامه شهر پایدار1399
19دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی ذی نفعان گردشگری مذهبی کلان شهر مشهدفصلنامه گردشگری شهری1398
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر زیست پذیری مسکن شهر کرج با رویکرد عدالت اجتماعیدوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 525 بار

نمودار تولید سالانه مقالات ابوالفضل مشکینی

تماس با ابوالفضل مشکینی


به اشتراک گذاری صفحه ابوالفضل مشکینی

پشتیبانی