آقای دکتر میلاد حسنعلی زاده

Dr. Milad Hasanalizadeh

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان

Researcher ID: (318951)

9
12
3
14
9

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

 • دانشجوی صاحب استعداد برتر - بنیاد ملی نخبگان (1401)
 • رتبه اول ورودی در مقطع دکتری تخصصی، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه زنجان (1401)
 • برگزيده جايزه نظام وظيفه تخصصی - بنیاد ملی نخبگان (1401)
 • دانشجوی صاحب استعداد برتر - بنیاد ملی نخبگان (1400)
 • دانشجوی صاحب استعداد برتر - بنیاد ملی نخبگان (1399)
 • دانش آموخته برتر - بنیاد ملی نخبگان (1398)
 • برگزيده جايزه نظام وظيفه تخصصی - بنیاد ملی نخبگان (1398)
 • رتبه اول آزمون دکتری دانشگاه زنجان (1398)
 • دانشجوی برتر نو ورود در مقطع دکتری - بنیاد ملی نخبگان (1398)
 • دانشجوی صاحب استعداد برتر - بنیاد ملی نخبگان (1398)
 • رتبه اول ورودی در مقطع کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه مازندران (1397)
 • منتخب المپیاد دانشجویی غیرمتمرکز سال ۱۳۹۵، رشته علوم جغرافیایی (1395)
 • رتبه اول ورودی در مقطع کارشناسی، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه مازندران (1395)
 • دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه مازندران (1395)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها - دانشگاه بیرجند (1401)
 • دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی - دانشگاه زنجان (1398)
 • کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - دانشگاه تبریز (1397)
 • هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری - شهر قم (1397)
 • چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران - شهر تهران (1397)
 • سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - شهر تهران (1397)
 • نخستین همایش ملی آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای - دانشگاه شهید باهنر کرمان (1397)
 • ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران - شهر تهران (1397)
 • کارگاه آموزشی طراحی و برنامه ریزی شهری، رفتار فعال سفر و سلامتی - دانشگاه مازندران (1395)

سایر موارد

 • داوری 7 مقاله ISC (علمی پژوهشی)
 • داوری 3 مقاله JCR (ISI)